Available courses

Microsoft 698 Installing and Configuring Windows 10

VMware Install Configure Manage ICM 6.7

Курс Microsoft 70-339-2 (20-339-2A) Advanced Technologies of SharePoint 2016


Формат на курса: Онлайн, воден от инструктор, виртуална класна стая

Език на курса: български (английски е наличен като опция).

Метериали: в електронен формат, включени в цената.

Пакет от услуги включени към курса:

 • онлайн обучение
 • достъп до виртуален лаб
 • книги и учебни материали
 • достъп до онлайн тестове
 • видео библиотека към курса - достъп до видео записи на сесиите към курса

График: изберете удобен за вас график от падащото меню.  Курса се провежда в удобно и съобразено с участниците време.

Лабораторна среда: всеки курсист разполага със собствена лаб среда, където се провеждат упражненията, част от курса.

Продължителност на курса: 40 уч.ч. онлайн обучение (теория и практика).

Видео библиотека: Можете да преглеждате отново  и по всяко време записите на всички сесии към курса. 

Метод на плащане: PayPal, банков превод, наложен платеж, брой.

Ако желаете издаване на фактура, оставете коментар към заявката с необходимата информация.

IT-Training Ви гарантира 100% за качеството на този курс. Ако по някаква причина обучението не отговори на очакванията ви, ние ви гарантираме възстановяване на сумата, която сте заплатили.

Дати на провеждане: съгласно календар обучения и обявени събития на нашата Facebook страница.

След създаване на заявка за участие ще се свържем с Вас за потвърждаване на датите.

Ако имате въпроси можете да се свържете с нас, чрез меню контакти.


At course completion

After completing this course, students will be able to:

 • Describe the core SharePoint 2016 architecture and its new and improved features.
 • Describe the key hybrid features in SharePoint 2016.
 • Plan and design a SharePoint 2016 environment to meet requirements for high availability and disaster recovery.
 • Plan and implement Business Connectivity Services and Secure Store Service.
 • Configure and manage productivity services for a SharePoint 2016 deployment.
 • Manage solutions in a SharePoint 2016 deployment.
 • Plan and configure social computing features.
 • Plan and configure web content management for an Internet-facing environment.
 • Plan and configure Enterprise Content Management in a SharePoint 2016 deployment.
 • Plan and configure business intelligence solutions.
 • Plan and configure work management, productivity, and collaboration platforms and features.
 • Perform an upgrade or migration to SharePoint 2016.


Официален Microsoft курс (Microsoft Official Course - MOC) - Курсът е съгласно програмата на Microsoft и основната му цел е подготовка за сертифициране за Microsoft Azure Administrator, както и за повишаване на професионалните умения и квалификация.


Формат на курса: Онлайн/присъствен, Microsoft Official Course, провежда се в реално време от сертифициран инструктор в  класна стая.

Език на курса: български (английски е наличен като опция).

Метериали: в електронен формат, включени в цената.

Пакет от услуги включени към курса:

 • онлайн обучение
 • сертификат за завършен курс
 • достъп до виртуален лаб
 • книги и учебни материали
 • достъп до примерни (demo) тестове
 • видео библиотека към курса - достъп до видео записи на сесиите към курса

Курсът е подходящ за: начинаещи в Azure или системната администрация; желаещи да се сертифицират за Azure System Administrator; желаещи да научат Microsoft Azure и да повишат професионалната си квалификация.

Интерактивен формат: участниците имат възможност да участват в дискусии, да задават въпроси, двупосочна връзка с интруктора в реално време, чрез виртуалната класна стая. Онлайн формата се провежда в реално време по график, участниците са свързани наживо, за разлика от видео курсовете при онлайн формата не се презентира видео запис.

График: изберете удобен за вас график от падащото меню.  Курса се провежда в удобно и съобразено с участниците време.

Лабораторна среда: всеки курсист разполага със собствена лаб среда, където се провеждат упражненията, част от курса.

Примерни тестове: позволяват да проверите подготовката си за  сертификационен изпит с примерни въпроси.

Продължителност на курса: 40 уч.ч. онлайн обучение (теория и практика).

Видео библиотека: Можете да преглеждате отново  и по всяко време записите на всички сесии към курса. 

Сертификат: всички участници получават сертификат за завършен курс.

При отказ от достъп до лаб среда се предоставя отстъпка.

Метод на плащане: PayPal, банков превод, наложен платеж, брой, карта.

Ако желаете издаване на фактура, оставете коментар към заявката с необходимата информация.


Дати на провеждане: съгласно календар обучения и обявени събития на нашата Facebook страница.

След създаване на заявка за участие ще се свържем с Вас за потвърждаване на датите.

Ако имате въпроси можете да се свържете с нас, чрез меню контакти.За този курс:

Този курс е предназначен за ИТ професионалисти, които са запознати с управлението и внедряването на IT решения в организацията за която работят, технологиите включват AD DS, виртуализационни технологии и приложения. Студентите обикновено работят за организации, които планират да използват част или всички инфраструктурни услуги на Azure. Този курс е предназначен за ИТ професионалисти, които искат да вземат изпита за сертифициране на Microsoft: 70-533 Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions


Manage Azure subscriptions and resources

Analyze resource utilization and consumption

May include but not limited to: Configure diagnostic settings on resources; create baseline for resources; create and rest alerts; analyze alerts across subscription; analyze metrics across subscription; create action groups; monitor for unused resources; monitor spend; report on spend; utilize Log Search query functions; view alerts in Log Analytics

Implement and manage storage

Configure Azure files

May include but not limited to: Create Azure file share; create Azure File Sync service; create Azure sync group; troubleshoot Azure File Sync

Configure and manage virtual networks

Create connectivity between virtual networks

May include but not limited to: Create and configure VNET peering; create and configure VNET to VNET; verify virtual network connectivity; create virtual network gateway

Configure name resolution

May include but not limited to: Configure Azure DNS; configure custom DNS settings; configure DNS zones

Manage identities

Manage Azure Active Directory (AD)

May include but not limited to: Add custom domains; configure Azure AD Identity Protection, Azure AD Join, and Enterprise State Roaming; configure self-service password reset; implement conditional access policies; manage multiple directories; perform an access review

Implement and manage hybrid identities

May include but not limited to: Install and configure Azure AD Connect; configure federation and single sign-on; manage Azure AD Connect; manage password sync and writeback


This course covers the fundamentals of building IT infrastructure on the AWS platform. Students learn how to optimize the AWS Cloud by understanding how AWS services fit into cloud-based solutions. In addition, students explore AWS Cloud best practices and design patterns for architecting optimal IT solutions on AWS, and build a variety of infrastructures in guided, hands-on activities. The course also covers how to create fledgling architectures and build them into robust and adaptive solutions.

Level

Intermediate

Modality

Classroom training, hands-on labs

Length

3 days

This course is intended for:

 • Solutions architects
 • Solution design engineers

In this course, you will learn how to:

 • Make architectural decisions based on AWS architectural principles and best practices
 • Leverage AWS services to make your infrastructure scalable, reliable, and highly available
 • Leverage AWS Managed Services to enable greater flexibility and resiliency in an infrastructure
 • Make an AWS-based infrastructure more efficient to increase performance and reduce costs
 • Use the Well-Architected Framework to improve architectures with AWS solutions

We recommend that attendees of this course have the following prerequisites:

 • AWS Cloud Practitioner Essentials
 • Working knowledge of distributed systems
 • Familiarity with general networking concepts
 • Working knowledge of multi-tier architectures
 • Familiarity with cloud computing concepts

This course is delivered through a mix of:

 • Classroom training
 • Hands-on labs

This course allows you to test new skills and apply knowledge to your working environment through a variety of practical exercises.


Съдържание:

1 Domain 1.0: Designing highly available, cost-efficient, fault-tolerant, scalable systems

1.1 Identify and recognize cloud architecture considerations, such as fundamental components and effective designs.

• How to design cloud services

• Planning and design

• Monitoring and logging

• Familiarity with:

o Best practices for AWS architecture

o Developing to client specifications, including pricing/cost (e.g., on Demand vs. Reserved vs.

Spot; RTO and RPO DR Design)

o Architectural trade-off decisions (e.g., high availability vs. cost, Amazon Relational Database

Service (RDS) vs. installing your own database on Amazon Elastic Compute Cloud (EC2))

o Hybrid IT architectures (e.g., Direct Connect, Storage Gateway, VPC, Directory Services)

o Elasticity and scalability (e.g., Auto Scaling, SQS, ELB, CloudFront)


2 Domain 2.0: Implementation/Deployment

2.1 Identify the appropriate techniques and methods using Amazon EC2, Amazon S3, AWS Elastic

Beanstalk, AWS CloudFormation, AWS OpsWorks, Amazon Virtual Private Cloud (VPC), and AWS

Identity and Access Management (IAM) to code and implement a cloud solution.

• Configure an Amazon Machine Image (AMI)

• Operate and extend service management in a hybrid IT architecture

• Configure services to support compliance requirements in the cloud

• Launch instances across the AWS global infrastructure

• Configure IAM policies and best practices


3 Domain 3.0: Data Security

3.1 Recognize and implement secure practices for optimum cloud deployment and maintenance.

• AWS shared responsibility model

• AWS platform compliance

• AWS security attributes (customer workloads down to physical layer)

• AWS administration and security services

• AWS Identity and Access Management (IAM)

• Amazon Virtual Private Cloud (VPC)

• AWS CloudTrail

• Ingress vs. egress filtering, and which AWS services and features fit

• “Core” Amazon EC2 and S3 security feature sets

• Incorporating common conventional security products (Firewall, VPN)

• Design patterns

• DoS mitigation

• Encryption solutions (e.g., key services)

• Complex access controls (building sophisticated security groups, ACLs, etc.)

• Amazon CloudWatch for the security architect

• Trusted Advisor

• CloudWatch Logs


3.2 Recognize critical disaster recovery techniques and their implementation.

• Disaster recovery

o Recovery time objective

o Recovery point objective

o Amazon Elastic Block Store

• AWS Import/Export

• AWS Storage Gateway

• Amazon Route53

• Validation of data recovery method


4 Domain 4.0: Troubleshooting

• General troubleshooting information and questions


Курс AWS Certified DevOps Engineer - Professional


IT-Training Ви гарантира 100% за качеството на този курс. Ако по някаква причина обучението не отговори на очакванията ви, ние ви гарантираме възстановяване на сумата, която сте заплатили.

Формат на курса: присъствен, воден от инструктор, учебен център IT-Training.pro

Език на курса: български (английски е наличен като опция).

Метериали: в електронен формат, включени в цената.

Пакет от услуги включени към курса:

 • присъствено обучение
 • сертификат за завършен курс
 • достъп до виртуален лаб
 • книги и учебни материали
 • видео библиотека към курса - достъп до видео записи на сесиите към курса

Курсът е подходящ за: професионалисти в облачните технологии; желаещи да се сертифицират; желаещи да повишат професионалната си квалификация.

График: изберете удобен за вас график от падащото меню.  Курсът се провежда в удобно и съобразено с участниците време.

Лабораторна среда: всеки курсист разполага със собствена лаб среда, където се провеждат упражненията, част от курса.

Продължителност на курса: 40 уч.ч. онлайн обучение (теория и практика).

Видео библиотека: Можете да преглеждате отново  и по всяко време записите на всички сесии към курса. 

Сертификат: всички участници получават сертификат за завършен курс.

Метод на плащане: PayPal, банков превод, наложен платеж, брой, карта.

За повече информация използвайте формата за контакт.


Дати на провеждане: съгласно календар обучения и обявени събития на нашата Facebook страница.

След създаване на заявка за участие ще се свържем с Вас за потвърждаване на датите.

Ако имате въпроси можете да се свържете с нас, чрез меню контакти.


Курсовете за AWS се провеждат от сертифициран AWS Instructor, като IT-Training.pro разполага с единствения сертифициран AWS инструктор в България.In this course, you will learn how to:


Use the principal concepts and practices behind the DevOps methodology

Design and implement an infrastructure on AWS that supports one or more DevOps development projects

Use AWS CloudFormation and AWS OpsWorks to deploy the infrastructure necessary to create development, test, and production environments for a software development project

Use AWS CodeCommit and AWS CodeBuild to understand the array of options for enabling a continuous integration (CI) environment on AWS

Use AWS CodePipeline to design and implement a continuous integration and continuous delivery (CI/CD) pipeline on AWS

Use AWS CodeStar to manage all software development activities in one place

Implement several common continuous deployment (CD) use cases using AWS technologies, including blue/green deployment and A/B testing

Distinguish between the array of application deployment technologies available on AWS, including AWS CodeDeploy, AWS OpsWorks, AWS Elastic Beanstalk, Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS), and Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR), and decide which technology best fits a given scenario

Use Amazon EC2 Systems Manager for patch management

Leverage automated testing in different stages of a CI/CD pipeline

Fine-tune the applications you deliver on AWS for high performance, and use AWS tools and technologies to monitor your application and environment for potential issues

Prerequisites

We recommend that attendees of this course have the following prerequisites:


Systems Operations on AWS or Developing on AWS

Working knowledge of one or more high-level programming languages, such as C#, Java, PHP, Ruby, or Python

Intermediate knowledge of administering Linux or Windows systems at the command-line level

Working experience with AWS using both the AWS Management Console and the AWS Command Line Interface (AWS CLI)


Domain 1: Continuous Delivery and Process Automation

1.1 Demonstrate an understanding of application lifecycle management:

 Application deployment management strategies such as rolling deployments and A/B.

 Version control, testing, build tools and bootstrapping.

1.2 Demonstrate an understanding of infrastructure configuration and automation.

1.3 Implement and manage continuous delivery processes using AWS services.

1.4 Develop and manage scripts and tools to automate operational tasks using the AWS SDKs, CLI,

and APIs.

Domain 2: Monitoring, Metrics, and Logging

2.1 Monitor availability and performance.

2.2 Monitor and manage billing and cost optimization processes.

2.3 Aggregate and analyze infrastructure, OS and application log files.

2.4 Use metrics to drive the scalability and health of infrastructure and applications.

2.5 Analyze data collected from monitoring systems to discern utilization patterns.

2.6 Manage the lifecycle of application and infrastructure logs

2.7 Leverage the AWS SDKs, CLIs and APIs for metrics and logging.

Domain 3: Security, Governance, and Validation

3.1 Implement and manage Identity and Access Management and security controls.

3.2 Implement and manage protection for data in-flight and at rest.

3.3 Implement, automate and validate cost controls for AWS resources.

3.4 Implement and manage automated network security and auditing.

3.5 Apply the appropriate AWS account and billing set-up options based on business requirements.

3.6 Implement and manage AWS resource auditing and validation.

3.7 Use AWS services to implement IT governance policies.

Domain 4: High Availability and Elasticity

4.1 Determine appropriate use of multi- Availability Zone versus multi-region architectures.

4.2 Implement self-healing application architectures.

4.3 Implement the most appropriate front-end scaling architecture.

4.4 Implement the most appropriate middle-tier scaling architecture.

4.5 Implement the most appropriate data storage scaling architecture.

4.6 Demonstrate an understanding of when to appropriately apply vertical and horizontal scaling

concepts.


Онлайн Курс  LPI LPIC-2 202 Linux Engineer


IT-Training Ви гарантира 100% за качеството на този курс. Ако по някаква причина обучението не отговори на очакванията ви, ние ви гарантираме възстановяване на сумата, която сте заплатили.

Формат на курса: Онлайн, воден от инструктор, виртуална класна стая

Език на курса: български (английски е наличен като опция)

Метериали: в електронен формат, включени в цената

Лабораторна среда: всеки курсист разполага със собствена лаб среда, където се провеждат упражненията, част от курса.

цената включва 40 уч.ч. онлайн обучение (теория и практика).

Сертификат: всички участници получават сертификат за завършен курс.

Метод на плащане: PayPal, банков превод, наложен платеж, брой.

Ако желаете издаване на фактура, оставете коментар към заявката с необходимата информация.


Дати на провеждане: съгласно календар обучения и обявени събития на нашата Facebook страница.

След създаване на заявка за участие ще се свържем с Вас за потвърждаване на датите.

Ако имате въпроси можете да се свържете с нас, чрез меню контакти.


Съдържание: 
Topic 207: Domain Name Server
207.1 Basic DNS server configuration
Weight: 3
Description: Candidates should be able to configure BIND to function as a caching-only DNS server. This objective includes the ability to managing a running server and configuring logging.
Key Knowledge Areas:
BIND 9.x configuration files, terms and utilities
Defining the location of the BIND zone files in BIND configuration files
Reloading modified configuration and zone files
Awareness of dnsmasq, djbdns and PowerDNS as alternate name servers
The following is a partial list of the used files, terms and utilities:
/etc/named.conf
/var/named/
/usr/sbin/rndc
kill
host
dig
207.2 Create and maintain DNS zones
Weight: 3
Description: Candidates should be able to create a zone file for a forward or reverse zone and hints for root level servers. This objective includes setting appropriate values for records, adding hosts in zones and adding zones to the DNS. A candidate should also be able to delegate zones to another DNS server.
Key Knowledge Areas:
BIND 9 configuration files, terms and utilities
Utilities to request information from the DNS server
Layout, content and file location of the BIND zone files
Various methods to add a new host in the zone files, including reverse zones
Terms and Utilities:
/var/named/
zone file syntax
resource record formats
dig
nslookup
host
207.3 Securing a DNS server
Weight: 2
Description: Candidates should be able to configure a DNS server to run as a non-root user and run in a chroot jail. This objective includes secure exchange of data between DNS servers.
Key Knowledge Areas:
BIND 9 configuration files
Configuring BIND to run in a chroot jail
Split configuration of BIND using the forwarders statement
Configuring and using transaction signatures (TSIG)
Awareness of DNSSEC and basic tools
Terms and Utilities:
/etc/named.conf
/etc/passwd
DNSSEC
dnssec-keygen
dnssec-signzone
Topic 208: Web Services
208.1 Implementing a web server
Weight: 4
Description: Candidates should be able to install and configure a web server. This objective includes monitoring the server’s load and performance, restricting client user access, configuring support for scripting languages as modules and setting up client user authentication. Also included is configuring server options to restrict usage of resources. Candidates should be able to configure a web server to use virtual hosts and customize file access.
Key Knowledge Areas:
Apache 2.x configuration files, terms and utilities
Apache log files configuration and content
Access restriction methods and files
mod_perl and PHP configuration
Client user authentication files and utilities
Configuration of maximum requests, minimum and maximum servers and clients
Apache 2.x virtual host implementation (with and without dedicated IP addresses)
Using redirect statements in Apache’s configuration files to customize file access
Terms and Utilities:
access logs and error logs
.htaccess
httpd.conf
mod_auth
htpasswd
AuthUserFile, AuthGroupFile
apache2ctl
httpd
208.2 Apache configuration for HTTPS
Weight: 3
Description: Candidates should be able to configure a web server to provide HTTPS.
Key Knowledge Areas:
SSL configuration files, tools and utilities
Ability to generate a server private key and CSR for a commercial CA
Ability to generate a self-signed Certificate from private CA
Ability to install the key and Certificate
Awareness of the issues with Virtual Hosting and use of SSL
Security issues in SSL use
Terms and Utilities:
Apache2 configuration files
/etc/ssl/, /etc/pki/
openssl, CA.pl
SSLEngine, SSLCertificateKeyFile, SSLCertificateFile, SSLCertificateChainFile
SSLCACertificateFile, SSLCACertificatePath
SSLProtocol, SSLCipherSuite, ServerTokens, ServerSignature, TraceEnable
208.3 Implementing a proxy server
Weight: 2
Description: Candidates should be able to install and configure a proxy server, including access policies, authentication and resource usage.
Key Knowledge Areas:
Squid 3.x configuration files, terms and utilities
Access restriction methods
Client user authentication methods
Layout and content of ACL in the Squid configuration files
Terms and Utilities:
squid.conf
acl
http_access
208.4 Implementing Nginx as a web server and a reverse proxy
Weight: 2
Description: Candidates should be able to install and configure a reverse proxy server, Nginx. Basic configuration of Nginx as a HTTP server is included.
Key Knowledge Areas:
Nginx
Reverse Proxy
Basic Web Server
Terms and Utilities:
/etc/nginx/
nginx
Topic 209: File Sharing
209.1 SAMBA Server Configuration
Weight: 5
Description: Candidates should be able to set up a SAMBA server for various clients. This objective includes setting up Samba for login clients and setting up the workgroup in which a server participates and defining shared directories and printers. Also covered is a configuring a Linux client to use a Samba server. Troubleshooting installations is also tested.
Key Knowledge Areas:
Samba 3 documentation
Samba configuration files
Samba tools and utilities
Mounting Samba shares on Linux
Samba daemons
Mapping Windows usernames to Linux usernames
User-Level and Share-Level security
Terms and Utilities:
smbd, nmbd
smbstatus, testparm, smbpasswd, nmblookup
net
smbclient
/etc/smb/
/var/log/samba/
209.2 NFS Server Configuration
Weight: 3
Description: Candidates should be able to export filesystems using NFS. This objective includes access restrictions, mounting an NFS filesystem on a client and securing NFS.
Key Knowledge Areas:
NFS version 3 configuration files
NFS tools and utilities
Access restrictions to certain hosts and/or subnets
Mount options on server and client
TCP Wrappers
Awareness of NFSv4
Terms and Utilities:
/etc/exports
exportfs
showmount
nfsstat
/proc/mounts
/etc/fstab
rpcinfo
mountd
portmapper
Topic 210: Network Client Management
210.1 DHCP configuration
Weight: 2
Description: Candidates should be able to configure a DHCP server. This objective includes setting default and per client options, adding static hosts and BOOTP hosts. Also included is configuring a DHCP relay agent and maintaining the DHCP server.
Key Knowledge Areas:
DHCP configuration files, terms and utilities
Subnet and dynamically-allocated range setup
Terms and Utilities:
dhcpd.conf
/var/log/daemon.log and /var/log/messages
dhcpd.leases
arp
dhcpd

210.2 PAM authentication
Description: The candidate should be able to configure PAM to support authentication using various available methods.
Key Knowledge Areas:
PAM configuration files, terms and utilities
passwd and shadow passwords
Terms and Utilities:
/etc/pam.d/
pam.conf
nsswitch.conf
pam_unix, pam_cracklib, pam_limits, pam_listfile

210.3 LDAP client usage
Description: Candidates should be able to perform queries and updates to an LDAP server. Also included is importing and adding items, as well as adding and managing users.
Key Knowledge Areas:
LDAP utilities for data management and queries
Change user passwords
Querying the LDAP directory
Terms and Utilities:
ldapsearch
ldappasswd
ldapadd
ldapdelete

210.4 Configuring an OpenLDAP server
Description: Candidates should be able to configure a basic OpenLDAP server including knowledge of LDIF format and essential access controls. An understanding of the role of SSSD in authentication and identity management is included.
Key Knowledge Areas:
OpenLDAP
Access Control
Distinguished Names
Changetype Operations
Schemas and Whitepages
Directories
Object IDs, Attributes and Classes
Awareness of System Security Services Daemon (SSSD)
Terms and Utilities:
slapd
slapd.conf
LDIF
slapadd
slapcat
slapindex
/var/lib/ldap/
loglevel
Topic 211: E-Mail Services

211.1 Using e-mail servers
Description: Candidates should be able to manage an e-mail server, including the configuration of e-mail aliases, e-mail quotas and virtual e-mail domains. This objective includes configuring internal e-mail relays and monitoring e-mail servers.
Key Knowledge Areas:
Configuration files for postfix
Basic knowledge of the SMTP protocol
Awareness of sendmail and exim
Terms and Utilities:
Configuration files and commands for postfix
/etc/postfix/
/var/spool/postfix/
sendmail emulation layer commands
/etc/aliases
mail-related logs in /var/log/

211.2 Managing Local E-Mail Delivery
Description: Candidates should be able to implement client e-mail management software to filter, sort and monitor incoming user e-mail.
Key Knowledge Areas:
procmail configuration files, tools and utilities
Usage of procmail on both server and client side
Terms and Utilities:
~/.procmailrc
/etc/procmailrc
procmail
mbox and Maildir formats

211.3 Managing Remote E-Mail Delivery
Description: Candidates should be able to install and configure POP and IMAP daemons.
Key Knowledge Areas:
Courier IMAP and Courier POP configuration
Dovecot configuration
Terms and Utilities:
/etc/courier/
dovecot.conf

Topic 212: System Security
212.1 Configuring a router

Description: Candidates should be able to configure a system to perform network address translation (NAT, IP masquerading) and state its significance in protecting a network. This objective includes configuring port redirection, managing filter rules and averting attacks.
Key Knowledge Areas:
iptables configuration files, tools and utilities
Tools, commands and utilities to manage routing tables.
Private address ranges
Port redirection and IP forwarding
List and write filtering and rules that accept or block datagrams based on source or destination protocol, port and address
Destination protocol, port and address
Save and reload filtering configurations
Awareness of ip6tables and filtering
Terms and Utilities:
/proc/sys/net/ipv4/
/etc/services
iptables

212.2 Securing FTP servers
Description: Candidates should be able to configure an FTP server for anonymous downloads and uploads. This objective includes precautions to be taken if anonymous uploads are permitted and configuring user access.
Key Knowledge Areas:
Configuration files, tools and utilities for Pure-FTPd and vsftpd
Awareness of ProFTPd
Understanding of passive vs. active FTP connections
Terms and Utilities:
vsftpd.conf
important Pure-FTPd command line options

212.3 Secure shell (SSH)
Description: Candidates should be able to configure and secure an SSH daemon. This objective includes managing keys and configuring SSH for users. Candidates should also be able to forward an application protocol over SSH and manage the SSH login.
Key Knowledge Areas:
OpenSSH configuration files, tools and utilities
Login restrictions for the superuser and the normal users
Managing and using server and client keys to login with and without password
Usage of multiple connections from multiple hosts to guard against loss of connection to remote host following configuration changes
Terms and Utilities:
ssh
sshd
/etc/ssh/sshd_config
/etc/ssh/
Private and public key files
PermitRootLogin, PubKeyAuthentication, AllowUsers, PasswordAuthentication, Protocol

212.4 Security tasks
Description: Candidates should be able to receive security alerts from various sources, install, configure and run intrusion detection systems and apply security patches and bugfixes.
Key Knowledge Areas:
Tools and utilities to scan and test ports on a server
Locations and organizations that report security alerts as Bugtraq, CERT or other sources
Tools and utilities to implement an intrusion detection system (IDS)
Awareness of OpenVAS and Snort
Terms and Utilities:
telnet
nmap
fail2ban
nc
iptables

212.5 OpenVPN
Description: Candidates should be able to configure a VPN (Virtual Private Network) and create secure point-to-point or site-to-site connections.
Key Knowledge Areas:
OpenVPN
Terms and Utilities:
/etc/openvpn/
openvpn

Онлайн Курс Microsoft 70-339-1 Planning and Administering SharePoint 2016


IT-Training Ви гарантира 100% за качеството на този курс. Ако по някаква причина обучението не отговори на очакванията ви, ние ви гарантираме възстановяване на сумата, която сте заплатили.

Формат на курса: Онлайн, воден от инструктор, виртуална класна стая

Език на курса: български (английски е наличен като опция).

Метериали: в електронен формат, включени в цената.

Пакет от услуги включени към курса:

онлайн обучение

достъп до виртуален лаб

книги и учебни материали

достъп до онлайн тестове

видео библиотека към курса - достъп до видео записи на сесиите към курса

График: изберете удобен за вас график от падащото меню.  Курса се провежда в удобно и съобразено с участниците време.

Лабораторна среда: всеки курсист разполага със собствена лаб среда, където се провеждат упражненията, част от курса.

Продължителност на курса: 40 уч.ч. онлайн обучение (теория и практика).

Видео библиотека: Можете да преглеждате отново  и по всяко време записите на всички сесии към курса. 

Метод на плащане: PayPal, банков превод, наложен платеж, брой.

Ако желаете издаване на фактура, оставете коментар към заявката с необходимата информация.


Дати на провеждане: съгласно календар обучения и обявени събития на нашата Facebook страница.

След създаване на заявка за участие ще се свържем с Вас за потвърждаване на датите.

Ако имате въпроси можете да се свържете с нас, чрез меню контакти.


At course completion

After completing this course, students will be able to:

  Describe the key features of SharePoint 2016.

  Design an information architecture for a SharePoint 2016 deployment.

  Design a logical architecture for a SharePoint 2016 deployment.

  Design the physical architecture for a SharePoint 2016 deployment.

  Install and configure SharePoint 2016.

  Create and configure web applications and site collections.

  Plan and configure service applications for a SharePoint 2016 deployment.

  Manage users and permissions, and secure content in a SharePoint 2016 deployment.

  Configure authentication in a SharePoint 2016 deployment.

  Configure platform and farm-level security in a SharePoint 2016 deployment.

  Manage information taxonomy in SharePoint web applications and site collections.

  Configure and manage user profiles and audiences.

  Configure and manage the search experience in SharePoint 2016.

  Monitor, maintain, and troubleshoot a SharePoint 2016 deployment.

     Key components of a SharePoint deployment

     New features in SharePoint 2016

     SharePoint 2016 deployment options

     Identify the architecture and capabilities of SharePoint 2016.

     Identify new and deprecated features in SharePoint 2016.

     Identify deployment options for SharePoint 2016.

     Identifying business requirements

     Understanding business requirements

     Organizing information in SharePoint 2016

     Planning for discoverability

     Identifying site columns and content types

     Designing a business taxonomy

     Explain how understanding business requirements drives the design of an organizational information architecture.

     Describe the key components available in SharePoint 2016 to deploy an information architecture.

     Plan for discoverability as part of an information architecture deployment.

     Overview of the SharePoint 2016 logical architecture

     Documenting your logical architecture

     Planning a logical architecture

     Producing a logical architecture diagram

     Map business requirements to SharePoint 2016 architecture components.

     Explain the importance of documentation and describe the options for documenting the logical architecture.

     Designing physical components for SharePoint deployments

     Designing supporting components for SharePoint deployments

     SharePoint farm topologies

     Mapping a logical architecture design to a physical architecture design

     Designing a physical architecture

     Developing a physical architecture design diagram

     Describe the requirements for the physical components that are needed for a SharePoint 2016 deployment.

     Describe the requirements for the supporting components that are needed for a successful SharePoint 2016 deployment.

     Identify SharePoint farm topologies.

     Map a logical architecture design to a physical architecture design.

     Installing SharePoint 2016

     Scripting installation and configuration of SharePoint

     Configuring SharePoint 2016 farm settings

     Provisioning a SharePoint 2016 farm

     Configuring incoming email

     Configuring outgoing email

     Configuring integration with Office Online Server

     Install SharePoint 2016.

     Deploy and configure SharePoint 2016.

     Script the installation and configuration of SharePoint 2016.

      Configure SharePoint 2016 farm settings.

      Creating web applications

      Configuring web applications

      Creating and configuring site collections

     Creating a web application

     Configuring a web application

     Creating and configuring site collections

     Creating a site collection in a new content database

     Using Fast Site Collection Creation

     Create web applications.

     Configure web applications.

     Create and configure site collections.

     Introduction to the service application architecture

     Creating and configuring service applications

     Provisioning a Managed Metadata Service application with Central Administration

     Provisioning a Managed Metadata Service application with Windows PowerShell

     Configuring the Word Automation Services service application for document conversion

     Configuring service application proxy groups

     Explain the key components and topologies for a SharePoint 2016 service application architecture.

     Plan for service accounts and service application dependencies.

     Understand the purpose of mapping service applications to business requirements.

     Describe how to provision and manage SharePoint 2016 service applications

     Configuring authorization in SharePoint 2016

     Managing access to content

     Creating a web-application policy

     Creating and managing SharePoint groups

     Creating custom permission levels

     Managing permissions and inheritance

     Managing site-collection security

     Enabling anonymous access to a site

     Manage users and permissions in SharePoint 2016.

     Manage access to content in SharePoint 2016.

     Overview of authentication

     Configuring federated authentication

     Configuring server-to-server authentication

     Configuring Microsoft SharePoint 2016 to use federated identities

     Configuring Active Directory Federation Services (AD FS) to enable a web application a relying party

     Configuring SharePoint to trust AD FS as an identity provider

     Configuring a web application to use the AD FS identity provider

     Explain the authentication infrastructure of SharePoint 2016.

     Configure claims providers and identity federation for SharePoint 2016.

     Configure server-to-server authentication for SharePoint 2016.

     Securing the platform

     Configuring farm-level security

     Configuring SharePoint Server communication security

     Hardening a SharePoint server farm

     Configuring blocked file types

     Configuring Web Part security

     Implementing security auditing

     Secure a SharePoint 2016 deployment at the platform level.

     Configure farm-level security settings for a SharePoint 2016 deployment.

     Managing content types

     Understanding managed metadata

     Configuring the managed metadata service

     Creating content types for propagation

     Publishing content types across site collections

     Configuring the managed metadata service

     Creating term sets and terms

     Consuming term sets

     Create and manage content types and content-type propagation.

     Explain how to implement managed metadata in SharePoint web applications and site collections.

     Configure the managed metadata service application in SharePoint 2016.

     Configuring the User Profile Service Application

     Managing user profiles and audiences

     Configuring the User Profile Service Application

     Configuring directory import and synchronization

     Configuring My Sites

     Configuring audiences

     Configure the User Profile service application.

     Manage user profiles and audiences.

     Understanding the Search Service Application architecture

     Configuring Enterprise Search

     Managing Enterprise Search

     Configuring the Search Service Application

     Configuring a file share content source

     Configuring a local SharePoint content source

     Creating a search center

     Configuring a result source and a query rule

     Customizing the search experience

     Creating and deploying a thesaurus

     Configuring entity extractors and refiners

     Managing query spelling correction

     Describe the Search service architecture in SharePoint 2016.

     Configure the Search service in SharePoint 2016.

     Manage the search experience in SharePoint 2016.

     Monitoring a SharePoint 2016 environment

     Tuning and optimizing a SharePoint 2016 environment

     Planning and configuring caching

     Troubleshooting a SharePoint 2016 environment

     Configuring usage and health data collection

     Configuring Sharepoint diagnostic logging

     Configuring Health Analyzer rules

     Reviewing usage and health data

     Analyzing network traffic

     Analyzing SharePoint page performance

     Develop and implement a monitoring plan for a SharePoint 2016 environment.

     Tune and optimize a SharePoint 2016 server farm on an ongoing basis.

     Plan and configure caching to improve the performance of a SharePoint 2016 deployment.


     Онлайн Курс Cisco CCNA Routing and Switching 200-105 ICND2 Interconnecting Cisco Networking Devices Part 2


     IT-Training Ви гарантира 100% за качеството на този курс. Ако по някаква причина обучението не отговори на очакванията ви, ние ви гарантираме възстановяване на сумата, която сте заплатили.

     Формат на курса: Онлайн, воден от инструктор, виртуална класна стая

     Цел на курса: Подготовка за сертификат, повишаване на квалификацията.

     Език на курса: български (английски е наличен като опция)

     Метериали: в електронен формат, включени в цената

     Лабораторна среда: всеки курсист разполага със собствена лаб среда, където се провеждат упражненията, част от курса.

     цената включва 40 уч.ч. онлайн обучение (теория и практика).

     Пакет от услуги включени към курса:

     • онлайн обучение
     • достъп до виртуален лаб
     • книги и учебни материали

     При отказ от достъп до лаб среда се предоставя отстъпка.

     Метод на плащане: PayPal, банков превод, наложен платеж, брой.


     За повече информация използвайте формата за контакт.


     Дати на провеждане: моля използвайте календара в основният ни сайт.

     Ще се свържем с Вас за потвърждаване на датите.


     Предпоставки:

     Преди се запишат за  участие в ICND2, учащите трябва да бъдат запознати с:

     Разбиране на мрежовите основи (курс ICND1)

     Внедряване на локални мрежи

     Изграждане на интернет свързаност

     Управление на мрежови устройства

     Обезпечаване и поддръжка  на мрежови устройства

     Изграждане на основна IPv6 свързаност

     Съдържание на учебната дисциплина

     Този курс ще предостави на студентите знанията и уменията, необходими за инсталиране, конфигуриране, поддържане, и отстраняване на проблеми в малка корпоративна мрежа. Това ще гарантира, че учениците разбират и са готови за внедряване на най-новите промени в мрежовите технологии и решения, както следва:

     • разбиране приципите зад гарантиране на качеството на услугата (QoS) и внедряване

     • как виртуализирани и облачни услуги ще си взаимодействат и въздействат с корпоративни мрежи

     • преглед на решение за изграждане на програмируеми мрежи, и свързаните с тях видове и инструменти, които са на разположение за подпомагане на софтуерни дефинирани мрежови архитектури пълен набор от лаборатории са разработени с помощта на виртуална IOS среда с гъвкави топологии


     След завършване на този курс, вие ще бъдете в състояние да изпълни тези цели:


     Работете със средни по размер LAN мрежи с множество switch-ове, поддържащи VLANs, trunking, switch stacking, chassis aggregation и spanning tree protocols

     Отстраняване на неизправности в IP свързаност

     Конфигуриране и отстраняване на неизправности с EIGRP и OSPF в IPv4 и IPv6 среда

     Определяне на характеристиките, функциите и компонентите на WAN

     Внедряване на  SNMP, Syslog, и управление на конфигурациите на Cisco устройствата, IOS images и лицензи

     Разберане на QoS, виртуализация и облачни услуги, както и програмируеми мрежови технологии, свързани с WAN, достъп и основните сегменти.


     Съдържание на курса

     Модул 1: Внедряване на Scalable средни по размер мрежи

     Модул 2: Отстраняване на неизправности и изграждане на Basic Connectivity

     Модул 3: Прилагане на EIGRP-базирано решение

     Модул 4: Challenge module

     Модул 5: Прилагане на Scalable OSPF-базирано решение

     Модул 6: Внедряване на широколентов мрежов достъп

     Модул 7: Управление на мрежови устройства и внедряване на сигурност

     Модул 8: Final Challenge module     IT-Training.pro е Authorized Training Partner на Linux Professional Institute. Всички LPIC курсове са съгласно официалната сертификационна програма с гарантирано качество и успеваемост. 

     Формат на курса: Присъствен, провежда се в реално време от сертифициран инструктор в учебна зала. Курсът е част от сертификационната програма на Linux Professional Institute и служи за подготовка за сертифициране за ниво LPIC-OT DevOps, както и за професионално развитие като Linux System Administrator и Linux DevOps IT специалист.

     Език на курса: български (английски е наличен като опция).

     Метериали: в електронен формат, включени в цената.

     Пакет от услуги включени към курса:

     • обучение в учебна зала
     • сертификат за завършен курс
     • достъп до виртуален лаб
     • книги и учебни материали
     • достъп до онлайн тестове
     • видео библиотека към курса - достъп до видео записи на сесиите към курса

     Курсът е подходящ за: Linux администратори; желаещи да се сертифицират за LPIC-OT DevOps Tools Engineer; желаещи да научат Linux DevOps tools и да повишат професионалната си квалификация.

     Интерактивен формат: участниците имат възможност да участват в дискусии, да задават въпроси, двупосочна връзка с интруктора в реално време, чрез виртуалната класна стая. Онлайн формата се провежда в реално време по график, участниците са свързани наживо, за разлика от видео курсовете при онлайн формата не се презентира видео запис.

     График: изберете удобен за вас график от падащото меню.  Курсът се провежда в удобно и съобразено с участниците време.

     Лабораторна среда: всеки курсист разполага със собствена лаб среда, където се провеждат упражненията, част от курса.

     Продължителност на курса: 40 уч.ч. онлайн обучение (теория и практика).

     Видео библиотека: Можете да преглеждате отново  и по всяко време записите на всички сесии към курса. 

     Сертификат: всички участници получават сертификат за завършен курс.

     Метод на плащане: PayPal, банков превод, наложен платеж, брой, карта.

     Ако желаете издаване на фактура, оставете коментар към заявката с необходимата информация.


     Дати на провеждане: съгласно календар обучения и обявени събития на нашата Facebook страница.

     След създаване на заявка за участие ще се свържем с Вас за потвърждаване на датите.

     Ако имате въпроси можете да се свържете с нас, чрез меню контакти.


     Съдържание:

     Topic 701: Software Engineering

     701.1 Modern Software Development


     Description: Candidates should be able to design software solutions suitable for modern runtime environments. Candidates should understand how services handle data persistence, sessions, status information, transactions, concurrency, security, performance, availability, scaling, load balancing, messaging, monitoring and APIs. Furthermore, candidates should understand the implications of agile and DevOps on software development.


     Key Knowledge Areas:


     • Understand and design service based applications
     • Understand common API concepts and standards
     • Understand aspects of data storage, service status and session handling
     • Design software to be run in containers
     • Design software to be deployed to cloud services
     • Awareness of risks in the migration and integration of monolithic legacy software
     • Understand common application security risks and ways to mitigate them
     • Understand the concept of agile software development
     • Understand the concept of DevOps and its implications to software developers and operators

     The following is a partial list of the used files, terms and utilities:

     • REST, JSON
     • Service Orientated Architectures (SOA)
     • Microservices
     • Immutable servers
     • Loose coupling
     • Cross site scripting, SQL injections, verbose error reports, API authentication, consistent enforcement of transport encryption
     • CORS headers and CSRF tokens
     • ACID properties and CAP theorem

      


     701.2 Standard Components and Platforms for Software


     Description: Candidates should understand services offered by common cloud platforms. They should be able to include these services in their application architectures and deployment toolchains and understand the required service configurations. OpenStack service components are used as a reference implementation.


     Key Knowledge Areas:


     • Features and concepts of object storage
     • Features and concepts of relational and NoSQL databases
     • Features and concepts of message brokers and message queues
     • Features and concepts of big data services
     • Features and concepts of application runtimes / PaaS
     • Features and concepts of content delivery networks

     The following is a partial list of the used files, terms and utilities:

     • OpenStack Swift
     • OpenStack Trove
     • OpenStack Zaqar
     • CloudFoundry
     • OpenShift


     701.3 Source Code Management

     Description: Candidates should be able to use Git to manage and share source code. This includes creating and contributing to a repository as well as the usage of tags, branches and remote repositories. Furthermore, the candidate should be able to merge files and resolve merging conflicts.


     Key Knowledge Areas:

     • Understand Git concepts and repository structure
     • Manage files within a Git repository
     • Manage branches and tags
     • Work with remote repositories and branches as well as submodules
     • Merge files and branches
     • Awareness of SVN and CVS, including concepts of centralized and distributed SCM solutions

     The following is a partial list of the used files, terms and utilities:

     • git
     • .gitignore


     701.4 Continuous Integration and Continuous Delivery

     Description: Candidates should understand the principles and components of a continuous integration and continuous delivery pipeline. Candidates should be able to implement a CI/CD pipeline using Jenkins, including triggering the CI/CD pipeline, running unit, integration and acceptance tests, packaging software and handling the deployment of tested software artifacts. This objective covers the feature set of Jenkins version 2.0 or later.


     Key Knowledge Areas:

     • Understand the concepts of Continuous Integration and Continuous Delivery
     • Understand the components of a CI/CD pipeline, including builds, unit, integration and acceptance tests, artifact management, delivery and deployment
     • Understand deployment best practices
     • Understand the architecture and features of Jenkins, including Jenkins Plugins, Jenkins API, notifications and distributed builds
     • Define and run jobs in Jenkins, including parameter handling
     • Fingerprinting, artifacts and artifact repositories
     • Understand how Jenkins models continuous delivery pipelines and implement a declarative continuous delivery pipeline in Jenkins
     • Awareness of possible authentication and authorization models
     • Understanding of the Pipeline Plugin
     • Understand the features of important Jenkins modules such as Copy Artifact Plugin, Fingerprint Plugin, Docker Pipeline, Docker Build and Publish plugin, Git Plugin, Credentials Plugin
     • Awareness of Artifactory and Nexus

     The following is a partial list of the used files, terms and utilities:

     • Step, Node, Stage
     • Jenkins SDL
     • Jenkinsfile
     • Declarative Pipeline
     • Blue-green and canary deployment


     Topic 702: Container Management

     702.1 Container Usage

     Description: Candidates should be able to build, share and operate Docker containers. This includes creating Dockerfiles, using a Docker registry, creating and interacting with containers as well as connecting containers to networks and storage volumes. This objective covers the feature set of Docker version 17.06 or later.


     Key Knowledge Areas:

     • Understand the Docker architecture
     • Use existing Docker images from a Docker registry
     • Create Dockerfiles and build images from Dockerfiles
     • Upload images to a Docker registry
     • Operate and access Docker containers
     • Connect container to Docker networks
     • Use Docker volumes for shared and persistent container storage

     The following is a partial list of the used files, terms and utilities:

     • docker
     • Dockerfile
     • .dockerignore

      

     702.2 Container Deployment and Orchestration

     Description: Candidates should be able to run and manage multiple containers that work together to provide a service. This includes the orchestration of Docker containers using Docker Compose in conjunction with an existing Docker Swarm cluster as well as using an existing Kubernetes cluster. This objective covers the feature sets of Docker Compose version 1.14 or later, Docker Swarm included in Docker 17.06 or later and Kubernetes 1.6 or later.


     Key Knowledge Areas:

     • Understand the application model of Docker Compose
     • Create and run Docker Compose Files (version 3 or later)
     • Understand the architecture and functionality of Docker Swarm mode
     • Run containers in a Docker Swarm, including the definition of services, stacks and the usage of secrets
     • Understand the architecture and application model Kubernetes
     • Define and manage a container-based application for Kubernetes, including the definition of Deployments, Services, ReplicaSets and Pods


     The following is a partial list of the used files, terms and utilities:

     • docker-compose
     • docker
     • kubectl

      

     702.3 Container Infrastructure

     Description: Candidates should be able to set up a runtime environment for containers. This includes running containers on a local workstation as well as setting up a dedicated container host. Furthermore, candidates should be aware of other container infrastructures, storage, networking and container specific security aspects. This objective covers the feature set of Docker version 17.06 or later and Docker Machine 0.12 or later.


     Key Knowledge Areas:

     • Use Docker Machine to setup a Docker host
     • Understand Docker networking concepts, including overlay networks
     • Create and manage Docker networks
     • Understand Docker storage concepts
     • Create and manage Docker volumes
     • Awareness of Flocker and flannel
     • Understand the concepts of service discovery
     • Basic feature knowledge of CoreOS Container Linux, rkt and etcd
     • Understand security risks of container virtualization and container images and how to mitigate them


     The following is a partial list of the used files, terms and utilities:

     • docker-machine


     Topic 703: Machine Deployment

     703.1 Virtual Machine Deployment

     Description: Candidates should be able to automate the deployment of a virtual machine with an operating system and a specific set of configuration files and software.


     Key Knowledge Areas:

     • Understand Vagrant architecture and concepts, including storage and networking
     • Retrieve and use boxes from Atlas
     • Create and run Vagrantfiles
     • Access Vagrant virtual machines
     • Share and synchronize folder between a Vagrant virtual machine and the host system
     • Understand Vagrant provisioning, including File, Shell, Ansible and Docker
     • Understand multi-machine setup


     The following is a partial list of the used files, terms and utilities:

     • vagrant
     • Vagrantfile

      

     703.2 Cloud Deployment

     Description: Candidates should be able to configure IaaS cloud instances and adjust them to match their available hardware resources, specifically, disk space and volumes. Additinally, candidates should be able to configure instances to allow secure SSH logins and prepare the instances to be ready for a configuration management tool such as Ansible.


     Key Knowledge Areas:

     • Understanding the features and concepts of cloud-init, including user-data and initializing and configuring cloud-init
     • Use cloud-init to create, resize and mount file systems, configure user accounts, including login credentials such as SSH keys and install software packages from the distribution’s repository
     • Understand the features and implications of IaaS clouds and virtualization for a computing instance, such as snapshotting, pausing, cloning and resource limits.

      

     703.3 System Image Creation

     Description: Candidates should be able to create images for containers, virtual machines and IaaS cloud instances.


     Key Knowledge Areas:

     • Understand the functionality and features of Packer
     • Create and maintain template files
     • Build images from template files using different builders


     The following is a partial list of the used files, terms and utilities:

     • packer


     Topic 704: Configuration Management

     704.1 Ansible

     Description: Candidates should be able to use Ansible to ensure a target server is in a specific state regarding its configuration and installed software. This objective covers the feature set of Ansible version 2.2 or later.


     Key Knowledge Areas:

     • Understand the principles of automated system configuration and software installation
     • Create and maintain inventory files
     • Understand how Ansible interacts with remote systems
     • Manage SSH login credentials for Ansible, including using unprivileged login accounts
     • Create, maintain and run Ansible playbooks, including tasks, handlers, conditionals, loops and registers
     • Set and use variables
     • Maintain secrets using Ansible vaults
     • Write Jinja2 templates, including using common filters, loops and conditionals
     • Understand and use Ansible roles and install Ansible roles from Ansible Galaxy
     • Understand and use important Ansible tasks, including file, copy, template, ini_file, lineinfile, patch, replace, user, group, command, shell, service, systemd, cron, apt, debconf, yum, git, and debug
     • Awareness of dynamic inventory
     • Awareness of Ansibles features for non-Linux systems
     • Awareness of Ansible containers


     The following is a partial list of the used files, terms and utilities:

     • ansible.cfg
     • ansible-playbook
     • ansible-vault
     • ansible-galaxy
     • ansible-doc

      

     704.2 Other Configuration Management Tools

     Description: Candidates should understand the main features and principles of important configuration management tools other than Ansible.


     Key Knowledge Areas:

     • Basic feature and architecture knowledge of Puppet.
     • Basic feature and architecture knowledge of Chef.


     The following is a partial list of the used files, terms and utilities:

     • Manifest, Class, Recipe, Cookbook
     • puppet
     • chef
     • chef-solo
     • chef-client
     • chef-server-ctl
     • knife


     Topic 705: Service Operations

     705.1 IT Operations and Monitoring

     Description: Candidates should understand how IT infrastructure is involved in delivering a service. This includes knowledge about the major goals of IT operations, understanding functional and nonfunctional properties of an IT services and ways to monitor and measure them using Prometheus. Furthermore candidates should understand major security risks in IT infrastructure. This objective covers the feature set of Prometheus 1.7 or later.


     Key Knowledge Areas:

     • Understand goals of IT operations and service provisioning, including nonfunctional properties such as availability, latency, responsiveness
     • Understand and identify metrics and indicators to monitor and measure the technical functionality of a service
     • Understand and identify metrics and indicators to monitor and measure the logical functionality of a service
     • Understand the architecture of Prometheus, including Exporters, Pushgateway, Alertmanager and Grafana
     • Monitor containers and microservices using Prometheus
     • Understand the principles of IT attacks against IT infrastructure
     • Understand the principles of the most important ways to protect IT infrastructure
     • Understand core IT infrastructure components and their the role in deployment


     The following is a partial list of the used files, terms and utilities:

     • Prometheus, Node exporter, Pushgateway, Altermanager, Grafana
     • Service exploits, brute force attacks, and denial of service attacks
     • Security updates, packet filtering and application gateways
     • Virtualization hosts, DNS and load balancers

      

     705.2 Log Management and Analysis

     Description: Candidates should understand the role of log files in operations and troubleshooting. They should be able to set up centralized logging infrastructure based on Logstash to collect and normalize log data. Furthermore, candidates should understand how Elasticsearch and Kibana help to store and access log data.


     Key Knowledge Areas:

     • Understand how application and system logging works
     • Understand the architecture and functionality of Logstash, including the lifecycle of a log message and Logstash plugins
     • Understand the architecture and functionality of Elasticsearch and Kibana in the context of log data management (Elastic Stack)
     • Configure Logstash to collect, normalize, transform and store log data
     • Configure syslog and Filebeat to send log data to Logstash
     • Configure Logstash to send email alerts
     • Understand application support for log management


     The following is a partial list of the used files, terms and utilities:

     • logstash
     • input, filter, output
     • grok filter
     • Log files, metrics
     • syslog.conf
     • /etc/logstash/logstash.yml
     • /etc/filebeat/filebeat.yml

     Интензивен Онлайн Курс Cisco CCNA Routing and Switching 100-105 ICND1 Interconnecting Cisco Networking Devices Part 1 версия 3.0


     IT-Training Ви гарантира 100% за качеството на този курс. Ако по някаква причина обучението не отговори на очакванията ви, ние ви гарантираме възстановяване на сумата, която сте заплатили.

     Официален Cisco курс - Курсът е съгласно програмата на Cisco Systems и основната му цел е подготовка за сертифициране за CCNA Routing and Switching, както и за повишаване на професионалните умения и квалификация.

     Формат на курса: ИНТЕНЗИВЕН ОНЛАЙН курс (провежда се в интензивна форма на обучение - в няколко поредни дни от седмицата, обикновенно започва в понеделник и приключва в петък, провежда се в интервалите от 09:00 до 17:00 (възможни са и други дни и часове на провеждане), воден от инструктор, виртуална класна стая

     Език на курса: български (английски е наличен като опция).

     Метериали: в електронен формат, включени в цената.

     Пакет от услуги включени към курса:

     • онлайн обучение
     • сертификат за завършен курс
     • достъп до виртуален лаб
     • книги и учебни материали
     • видео библиотека към курса - достъп до видео записи на сесиите към курса

     Курсът е подходящ за: начинаещи в мрежовите технологии или мрежовата администрация; желаещи да се сертифицират за CCNA Routing and Switching; желаещи да научат мрежови технологии базирани на Cisco Systems продуки и устройства и да повишат професионалната си квалификация.

     Интерактивен формат: участниците имат възможност да участват в дискусии, да задават въпроси, двупосочна връзка с интруктора в реално време, чрез виртуалната класна стая. Онлайн формата се провежда в реално време по график, участниците са свързани наживо, за разлика от видео курсовете при онлайн формата не се презентира видео запис.

     График: изберете удобен за вас график от падащото меню.  Курсът се провежда в удобно и съобразено с участниците време.

     Лабораторна среда: всеки курсист разполага със собствена лаб среда, където се провеждат упражненията, част от курса.

     Примерни тестове: позволяват да проверите подготовката си за  сертификационен изпит с примерни въпроси.

     Продължителност на курса: 40 уч.ч. онлайн обучение (теория и практика).

     Видео библиотека: Можете да преглеждате отново  и по всяко време записите на всички сесии към курса. 

     Сертификат: всички участници получават сертификат за завършен курс.

     При отказ от достъп до лаб среда се предоставя отстъпка.

     Метод на плащане: PayPal, банков превод, наложен платеж, брой.

     Ако желаете издаване на фактура, оставете коментар към заявката с необходимата информация.


     Дати на провеждане: съгласно календар обучения и обявени събития на нашата Facebook страница.

     След създаване на заявка за участие ще се свържем с Вас за потвърждаване на датите.

     Ако имате въпроси можете да се свържете с нас, чрез меню контакти.


     Предпоставки

     • Преди да вземат участие в ICND1, участниците трябва да разполагат с:
     • Начална компютърна грамотност и умения за работа в Интернет
     • Основни умения свързани с компютърните операционни системи
     • Основни познания за IP адресите


     Описание на курса

     Настоящият курс ще предостави на студентите познания по QoS (Качество на услугите), виртуализация и облачни услуги, мрежова програмируемост свързана с WAN, access и core сегментите на мрежата.Ще предостави основно разбиране на мрежовите слоеве 1-3, които са отговорни за ядрото на routing и switching както и други напреднали технологии. Добавени са няколко нови теми, като, разирането на работата на защитните стени (firewalls), безжични контролери (wireless controllers) и точките за достъпп (access points), както и допълнителни теми фокусирани върху IPv6 и основите на мрежовата сигурност. Конфигурационните команди са представени, чре примери и практически примерни задачи в лабораторните упражнения. За курса е изграден изцяло нов пълноценен лаб, чрез виртуална IOS среда с гъвкави топологии, които приповтарят теоретичните концепции с практически упражнения, тясно обвързани с всеки отделен урок на курса. След завършване на настоящия курс, обучаемите ще могат да прилагат следните умения:

     • Описват мрежовите основи и изграждат малка локална мрежа
     • Осъществяват мрежова свързаност с интернет
     • Управляват сигурността на мрежовите устройства
     • Надграждат малки и средно големи мрежи с WAN свързаност
     • Описват основите на IPv6


     Съдържание на курса

     Module 1: Изграждане на малка мрежа

     Module 2: Изграждане на Internet свързаност

     Module 3: Практически модул с задача

     Module 4: Изграждане на средна по големина мрежа

     Module 5: Управление на мрежови устройства и сигурност

     Module 6: Практически модул с задача

     Module 7: Въведение в IPv6     Introduction

     The AWS Certified SysOps Administrator – Associate Level exam validates a candidate’s ability to:

      Deliver the stability and scalability needed by a business on AWS

      Provision systems, services and deployment automation on AWS

      Ensure data integrity and data security on AWS technology

      Provide guidance on AWS best practices

      Understand and monitor metrics on AWS

     The basic knowledge and skills required at this level should include all of the following areas and objective

     components below.

     AWS Knowledge

      Minimum of one year hands-on experience with the AWS platform

      Professional experience managing/operating production systems on AWS

      A firm grasp of the seven AWS tenets – architecting for the cloud

      Hands on experience with the AWS CLI and SDKs/API tools

      Understanding of network technologies as they relate to AWS

      Good grasp of fundamental Security concepts with hands on in experience in implementing Security

     controls and compliance requirements

     General IT Knowledge

      1-2 years’ experience as a systems administrator in a systems operations role

      Experience understanding virtualization technology

      Monitoring and auditing systems experience

      Knowledge of networking concepts (DNS, TCP/IP, and Firewalls)

      Ability to collaborate with developers and the general business team/company wide

     These training courses or other equivalent methodologies will assist in exam preparation:

      SysOps on AWS (aws.amazon.com/training/sysops)

      AWS Cloud Computing Whitepapers (aws.amazon.com/whitepapers)

     o Overview of Security Processes

     o Storage Options in the Cloud

     o Defining Fault Tolerant Applications in the AWS Cloud

     o Overview of Amazon Web Services

     o Compliance Whitepaper

     o Architecting for the AWS Cloud

      AWS Documentation (aws.amazon.com/documentation)

     Note: This examination blueprint includes weighting, test objectives, and example content. Example topics and

     concepts are included to clarify the test objectives. They should not be construed as a comprehensive listing of

     all of the content of this examination.

     The table below lists the domains measured by this examination and the extent to which they are represented.

     Domain % of Examination

     1.0 Monitoring and Metrics 15%

     2.0 High Availability 15%

     3.0 Analysis 15%

     4.0 Deployment and Provisioning 15%

     5.0 Data Management 12%

     6.0 Security 15%

     7.0 Networking 13%

     TOTAL 100%

     AWS Certified SysOps Administrator - Associate Level

     Exam Blueprint

     2

     Response Limits

     The examinee selects from four (4) or more response options the option(s) that best completes the statement or

     answers the question. Distracters or wrong answers are response options that examinees with incomplete

     knowledge or skill would likely choose, but are generally plausible responses fitting into the content area defined

     by the test objective.

     Test item formats used in this examination are:

      Multiple-choice: examinee selects one option that best answers the question or completes a statement.

     The option can be embedded in a graphic where the examinee “points and clicks” on their selection

     choice to complete the test item.

      Multiple-response: examinee selects more than one option that best answers the question or completes

     a statement.

      Sample Directions: Read the statement or question and from the response options, select only the

     option(s) that represent the most correct or best answer(s) given the information.

     Content Limits

     1 Domain 1.0: Monitoring and Metrics

     1.1 Demonstrate ability to monitor availability and performance

     1.2 Demonstrate ability to monitor and manage billing and cost optimization processes

     2 Domain 2.0: High Availability

     2.1 Implement scalability and elasticity based on scenario

     2.2 Ensure level of fault tolerance based on business needs

     3 Domain 3.0: Analysis

     3.1 Optimize the environment to ensure maximum performance

     3.2 Identify performance bottlenecks and implement remedies

     3.3 Identify potential issues on a given application deployment

     4 Domain 4.0: Deployment and Provisioning

     4.1 Demonstrate the ability to build the environment to conform with the architected design

     4.2 Demonstrate the ability to provision cloud resources and manage implementation automation

     5 Domain 5.0: Data Management

     5.1 Demonstrate ability to create backups for different services

     5.2 Demonstrate ability to enforce compliance requirements

     5.3 Manage backup and disaster recovery processes

     6 Domain 6.0: Security

     6.1 Implement and manage security policies

     6.2 Ensure data integrity and access controls when using the AWS platform

     6.3 Demonstrate understanding of the shared responsibility model

     6.4 Demonstrate ability to prepare for security assessment use of AWS

     7 Domain 7.0: Networking

     7.1 Demonstrate ability to implement networking features of AWS

     7.2 Demonstrate ability to implement connectivity features of AWS 


     Онлайн Курс LPI LPIC-2 201 (201-450) Linux Engineer

     IT-Training Ви гарантира 100% за качеството на този курс. Ако по някаква причина обучението не отговори на очакванията ви, ние ви гарантираме възстановяване на сумата, която сте заплатили.

     IT-Training.pro е Authorized Training Partner на Linux Professional Institute. Всички LPIC курсове са съгласно официалната сертификационна програма с гарантирано качество и успеваемост. 

     Формат на курса: Онлайн, провежда се в реално време от сертифициран инструктор във виртуална класна стая. Курсът е част от сертификационната програма на Linux Professional Institute и служи за подготовка за сертифициране за ниво LPIC-2, както и за професионално развитие като Linux System Administrator и Linux IT специалист.

     Език на курса: български (английски е наличен като опция).

     Метериали: в електронен формат, включени в цената.

     Пакет от услуги включени към курса:

     • онлайн обучение
     • сертификат за завършен курс
     • достъп до виртуален лаб
     • книги и учебни материали
     • достъп до онлайн примерни тестове
     • видео библиотека към курса - достъп до видео записи на сесиите към курса

     Курсът е подходящ за: Linux администратори; желаещи да се сертифицират за LPIC-2; желаещи да научат Linux и да повишат професионалната си квалификация.

     Интерактивен формат: участниците имат възможност да участват в дискусии, да задават въпроси, двупосочна връзка с интруктора в реално време, чрез виртуалната класна стая. Онлайн формата се провежда в реално време по график, участниците са свързани наживо, за разлика от видео курсовете при онлайн формата не се презентира видео запис.

     График: изберете удобен за вас график от падащото меню.  Курсът се провежда в удобно и съобразено с участниците време.

     Лабораторна среда: всеки курсист разполага със собствена лаб среда, където се провеждат упражненията, част от курса.

     Продължителност на курса: 40 уч.ч. онлайн обучение (теория и практика).

     Видео библиотека: Можете да преглеждате отново  и по всяко време записите на всички сесии към курса. 

     Сертификат: всички участници получават сертификат за завършен курс.

     Метод на плащане: PayPal, банков превод, наложен платеж, брой, плащане с карта (Maestro, Mastercard, Visa).

     Ако желаете издаване на фактура, оставете коментар към заявката с необходимата информация.


     Дати на провеждане: съгласно календар обучения и обявени събития на нашата Facebook страница.

     След създаване на заявка за участие ще се свържем с Вас за потвърждаване на датите.

     Ако имате въпроси можете да се свържете с нас, чрез меню контакти.


     Съдържание:

     Topic 200: Capacity Planning
     200.1 Measure and Troubleshoot Resource Usage
     Description: Candidates should be able to measure hardware resource and network bandwidth, identify and troubleshoot resource problems.
     Key Knowledge Areas:
     Measure CPU usage
     Measure memory usage
     Measure disk I/O
     Measure network I/O
     Measure firewalling and routing throughput
     Map client bandwidth usage
     Match / correlate system symptoms with likely problems
     Estimate throughput and identify bottlenecks in a system including networking
     The following is a partial list of the used files, terms and utilities:
     iostat, netstat, w, top, sar, processes blocked on I/O, blocks out, vmstat, pstree, ps, Isof, uptime, swap, blocks in

     200.2 Predict Future Resource Needs
     Description: Candidates should be able to monitor resource usage to predict future resource needs.
     Key Knowledge Areas:
     Use collectd to monitor IT infrastructure usage
     Predict capacity break point of a configuration
     Observe growth rate of capacity usage
     Graph the trend of capacity usage
     Awareness of monitoring solutions such as Nagios, MRTG and Cacti
     The following is a partial list of the used files, terms and utilities:
     diagnose
     predict growth
     resource exhaustion

     Topic 201: Linux Kernel
     201.1 Kernel Components
     Description: Candidates should be able to utilize kernel components that are necessary to specific hardware, hardware drivers, system resources and requirements. This objective includes implementing different types of kernel images, identifying stable and development kernels and patches, as well as using kernel modules.
     Key Knowledge Areas:
     Kernel 2.6.x, 3.x and 4.x documentation
     Terms and Utilities:
     /usr/src/linux/
     /usr/src/linux/Documentation/
     zImage
     bzImage
     xz compression

     201.2 Compiling a kernel
     Description: Candidates should be able to properly configure a kernel to include or disable specific features of the Linux kernel as necessary. This objective includes compiling and recompiling the Linux kernel as needed, updating and noting changes in a new kernel, creating an initrd image and installing new kernels.
     Key Knowledge Areas:
     /usr/src/linux/
     Kernel Makefiles
     Kernel 2.6.x/3.x make targets
     Customize the current kernel configuration.
     Build a new kernel and appropriate kernel modules.
     Install a new kernel and any modules.
     Ensure that the boot manager can locate the new kernel and associated files.
     Module configuration files
     Use DKMS to compile kernel modules.
     Awareness of dracut
     Terms and Utilities:
     mkinitrd, mkinitramfs, make
     make targets (all, config, xconfig, menuconfig, gconfig, oldconfig, mrproper, zImage, bzImage, modules, modules_install, rpm-pkg, binrpm-pkg, deb-pkg)
     gzip, bzip2, module tools, /usr/src/linux/.config, /lib/modules/kernel-version/, depmod, dkms

     201.3 Kernel runtime management and troubleshooting
     Description: Candidates should be able to manage and/or query a 2.6.x, 3.x or 4.x kernel and its loadable modules. Candidates should be able to identify and correct common boot and run time issues. Candidates should understand device detection and management using udev. This objective includes troubleshooting udev rules.
     Key Knowledge Areas:
     Use command-line utilities to get information about the currently running kernel and kernel modules
     Manually load and unload kernel modules
     Determine when modules can be unloaded
     Determine what parameters a module accepts
     Configure the system to load modules by names other than their file name.
     /proc filesystem
     Content of /, /boot/ , and /lib/modules/
     Tools and utilities to analyze information about the available hardware
     udev rules
     Terms and Utilities:
     /lib/modules/kernel-version/modules.dep, module configuration files in /etc/, /proc/sys/kernel/, /sbin/depmod, /sbin/rmmod, /sbin/modinfo, /bin/dmesg, /sbin/lspci, /usr/bin/lsdev, /sbin/lsmod, /sbin/modprobe, /sbin/insmod, /bin/uname, /usr/bin/lsusb, /etc/sysctl.conf, /etc/sysctl.d/, /sbin/sysctl, udevmonitor, udevadm monitor, /etc/udev/

     Topic 202: System Startup
     202.1 Customizing SysV-init system startup
     Description: Candidates should be able to query and modify the behaviour of system services at various run levels. A thorough understanding of the init structure and boot process is required. This objective includes interacting with run levels.
     Key Knowledge Areas:
     Linux Standard Base Specification (LSB)
     SysV init environment
     Terms and Utilities:
     /etc/inittab, /etc/init.d/, /etc/rc.d/, chkconfig, update-rc.d, init and telinit

     202.2 System Recovery
     Description: Candidates should be able to properly manipulate a Linux system during both the boot process and during recovery mode. This objective includes using both the init utility and init-related kernel options. Candidates should be able to determine the cause of errors in loading and usage of bootloaders. GRUB version 2 and GRUB Legacy are the bootloaders of interest.
     Key Knowledge Areas:
     GRUB version 2 and Legacy
     Grub shell
     Boot loader start and hand off to kernel
     Kernel loading
     Hardware initialization and setup
     Daemon/service initialization and setup
     Know the different boot loader install locations on a hard disk or removable device
     Overwriting standard boot loader options and using boot loader shells
     Awareness of UEFI
     Terms and Utilities:
     mount, fsck, inittab, telinit and init with SysV init, the contents of /boot/ and /boot/grub/, GRUB, grub-install, initrd, initramfs, aster boot record

     202.3 Alternate Bootloaders
     Description: Candidates should be aware of other bootloaders and their major features.
     Key Knowledge Areas:
     SYSLINUX, ISOLINUX, PXELINUX
     Understanding of PXE for both BIOS and UEFI
     Awareness of systemd-boot and U-Boot
     Terms and Utilities:
     syslinux
     extlinux
     isolinux.bin
     isolinux.cfg
     isohdpfx.bin
     efiboot.img
     pxelinux.0
     pxelinux.cfg/
     uefi/shim.efi
     uefi/grubx64.efi

     Topic 203: Filesystem and Devices
     203.1 Operating the Linux filesystem
     Description: Candidates should be able to properly configure and navigate the standard Linux filesystem. This objective includes configuring and mounting various filesystem types.
     Key Knowledge Areas:
     The concept of the fstab configuration
     Tools and utilities for handling SWAP partitions and files
     Use of UUIDs for identifying and mounting file systems
     Terms and Utilities:
     /etc/fstab
     /etc/mtab
     /proc/mounts
     mount and umount
     blkid
     sync
     swapon
     swapoff

     203.2 Maintaining a Linux filesystem​
     Description: Candidates should be able to properly maintain a Linux filesystem using system utilities. This objective includes manipulating standard filesystems and monitoring SMART devices.
     Key Knowledge Areas:
     Tools and utilities to manipulate and ext2, ext3 and ext4
     Tools and utilities to manipulate xfs
     Awareness of Btrfs
     Terms and Utilities:
     fsck (fsck.*)
     mkfs (mkfs.*)
     dumpe2fs, xfsdump, xfsrestore
     debugfs
     tune2fs
     mkswap
     xfs_info, xfs_check and xfs_repair
     smartd, smartctl

     203.3 Creating and configuring filesystem options
     Description: Candidates should be able to configure automount filesystems using AutoFS. This objective includes configuring automount for network and device filesystems. Also included is creating filesystems for devices such as CD-ROMs and a basic feature knowledge of encrypted filesystems.
     Key Knowledge Areas:
     autofs configuration files
     UDF and ISO9660 tools and utilities
     awareness of CD-ROM filesystems (UDF, ISO9660, HFS)
     awareness of CD-ROM filesystem extensions (Joliet, Rock Ridge, El Torito)
     basic feature knowledge of encrypted filesystems
     Terms and Utilities:
     /etc/auto.master
     /etc/auto.[dir]
     mkisofs

     Topic 204: Advanced Storage Device Administration
     204.1 Configuring RAID
     Description: Candidates should be able to configure and implement software RAID. This objective includes using and configuring RAID 0, 1 and 5.
     Key Knowledge Areas:
     Software raid configuration files and utilities
     Terms and Utilities:
     mdadm.conf
     mdadm
     /proc/mdstat
     partition type 0xFD

     204.2 Adjusting Storage Device Access
     Description: Candidates should be able to configure kernel options to support various drives. This objective includes software tools to view & modify hard disk settings including iSCSI devices.
     Key Knowledge Areas:
     Tools and utilities to configure DMA for IDE devices including ATAPI and SATA
     Tools and utilities to manipulate or analyze system resources (e.g. interrupts)
     Awareness of sdparm command and its uses
     Tools and utilities for iSCSI
     Terms and Utilities:
     hdparm, sdparm
     tune2fs
     sysctl
     /dev/hd*, /dev/sd*
     iscsiadm, scsi_id, iscsid and iscsid.conf
     WWID, WWN, LUN numbers

     204.3 Logical Volume Manager
     Description: Candidates should be able to create and remove logical volumes, volume groups, and physical volumes. This objective includes snapshots and resizing logical volumes.
     Key Knowledge Areas:
     Tools in the LVM suite
     Resizing, renaming, creating, and removing logical volumes, volume groups, and physical volumes
     Creating and maintaining snapshots
     Activating volume groups
     Terms and Utilities:
     /sbin/pv*
     /sbin/lv*
     /sbin/vg*
     mount
     /dev/mapper/

     Topic 205: Network Configuration
     205.1 Basic networking configuration
     Description: Candidates should be able to configure a network device to be able to connect to a local, wired or wireless, and a wide-area network. This objective includes being able to communicate between various subnets within a single network including both IPv4 and IPv6 networks.
     Key Knowledge Areas:
     Utilities to configure and manipulate ethernet network interfaces
     Configuring basic access to wireless networks with iw, iwconfig and iwlist
     Terms and Utilities:
     /sbin/route
     /sbin/ifconfig
     /sbin/ip
     /usr/sbin/arp
     /sbin/iwconfig
     /sbin/iwlist

     205.2 Advanced Network Configuration and Troubleshooting
     Description: Candidates should be able to configure a network device to implement various network authentication schemes. This objective includes configuring a multi-homed network device and resolving communication problems.
     Key Knowledge Areas:
     Utilities to manipulate routing tables
     Utilities to configure and manipulate ethernet network interfaces
     Utilities to analyze the status of the network devices
     Utilities to monitor and analyze the TCP/IP traffic
     Terms and Utilities:
     /sbin/route
     /sbin/ifconfig
     /bin/netstat
     /bin/ping
     /usr/sbin/arp
     /usr/sbin/tcpdump
     /usr/sbin/lsof
     /usr/bin/nc
     /sbin/ip
     nmap

     205.3 Troubleshooting Network Issues
     Description: Candidates should be able to identify and correct common network setup issues, to include knowledge of locations for basic configuration files and commands.
     Key Knowledge Areas:
     Location and content of access restriction files
     Utilities to configure and manipulate ethernet network interfaces
     Utilities to manage routing tables
     Utilities to list network states.
     Utilities to gain information about the network configuration
     Methods of information about the recognized and used hardware devices
     System initialization files and their contents (SysV init process)
     Awareness of NetworkManager and its impact on network configuration
     Terms and Utilities:
     /sbin/ifconfig
     /sbin/route
     /bin/netstat
     /etc/network/, /etc/sysconfig/network-scripts/
     /bin/ping
     System log files such as /var/log/syslog & /var/log/messages
     /etc/resolv.conf
     /etc/hosts
     /etc/hostname, /etc/HOSTNAME
     /bin/hostname
     /usr/sbin/traceroute
     /bin/dmesg
     /etc/hosts.allow, /etc/hosts.deny

     Topic 206: System Maintenance
     206.1 Make and install programs from source
     Description: Candidates should be able to build and install an executable program from source. This objective includes being able to unpack a file of sources.
     Key Knowledge Areas:
     Unpack source code using common compression and archive utilities
     Understand basics of invoking make to compile programs
     Apply parameters to a configure script
     Know where sources are stored by default
     Terms and Utilities:
     /usr/src/
     gunzip
     gzip
     bzip2
     tar
     configure
     make
     uname
     install
     patch

     206.2 Backup operations
     Description: Candidates should be able to use system tools to back up important system data.
     Key Knowledge Areas:
     Knowledge about directories that have to be include in backups
     Awareness of network backup solutions such as Amanda, Bacula and BackupPC
     Knowledge of the benefits and drawbacks of tapes, CDR, disk or other backup media
     Perform partial and manual backups
     Verify the integrity of backup files
     Partially or fully restore backups
     Terms and Utilities:
     /bin/sh
     dd
     tar
     /dev/st* and /dev/nst*
     mt
     rsync

     206.3 Notify users on system-related issues
     Description: Candidates should be able to notify the users about current issues related to the system.
     Key Knowledge Areas:
     Automate communication with users through logon messages
     Inform active users of system maintenance
     Terms and Utilities:
     /etc/issue
     /etc/issue.net
     /etc/motd
     wall
     /sbin/shutdown

     Онлайн Курс Juniper Networks Enterprise Routing and Switching Professional JNCIP-ENT JN0-647-1


     IT-Training Ви гарантира 100% за качеството на този курс. Ако по някаква причина обучението не отговори на очакванията ви, ние ви гарантираме възстановяване на сумата, която сте заплатили.

     Формат на курса: Онлайн, провежда се в реално време от инструктор във виртуална класна стая.

     Език на курса: български (английски е наличен като опция).

     Метериали: в електронен формат, включени в цената.

     Пакет от услуги включени към курса:

     • онлайн обучение
     • сертификат за завършен курс
     • достъп до виртуален лаб
     • книги и учебни материали
     • достъп до онлайн тестове
     • видео библиотека към курса - достъп до видео записи на сесиите към курса

     Курсът е подходящ за: начинаещи Juniper или мрежови администратори; желаещи да се сертифицират за Juniper Networks JNCIP; желаещи да научат Juniper JUNOS и да повишат професионалната си квалификация.

     Интерактивен формат: участниците имат възможност да участват в дискусии, да задават въпроси, двупосочна връзка с интруктора в реално време, чрез виртуалната класна стая. Онлайн формата се провежда в реално време по график, участниците са свързани наживо, за разлика от видео курсовете при онлайн формата не се презентира видео запис.

     График: изберете удобен за вас график от падащото меню.  Курсът се провежда в удобно и съобразено с участниците време.

     Лабораторна среда: всеки курсист разполага със собствена лаб среда, където се провеждат упражненията, част от курса.

     Продължителност на курса: 40 уч.ч. онлайн обучение (теория и практика).

     Видео библиотека: Можете да преглеждате отново  и по всяко време записите на всички сесии към курса. 

     Сертификат: всички участници получават сертификат за завършен курс.

     Метод на плащане: PayPal, банков превод, наложен платеж, брой.

     Ако желаете издаване на фактура, оставете коментар към заявката с необходимата информация.


     Дати на провеждане: съгласно календар обучения и обявени събития на нашата Facebook страница.

     След създаване на заявка за участие ще се свържем с Вас за потвърждаване на датите.

     Ако имате въпроси можете да се свържете с нас, чрез меню контакти.


     Курсът е проектиран за опитни мрежови професионалисти с напреднало познание на Junos OS на Juniper Networks. Писменият изпит проверява разбирането на кандидата за advanced enterprise routing and switching technologies и свързаните умения за конфигурация на устройствата и отстраняване на неизправности.


     Сертификатът е валиден за срок от три години. Ресертификация се постига чрез преминаване на JN0-647 изпит или сертифициране за друга сертификационна пътека.


     Курсът и включва следните изпитни теми:

     Advanced Junos Enterprise Routing (AJER)

      • OSPF
      • BGP
      • IP Multicast
      • Class of Service (CoS)

      Course Format: online instructor lead training in a virtual class room

      Language: Bulgarian (English optional)

      Course Files: digital format, price included in the course

      Lab environment: individual lab env. for each student.

      Course Duration40 learning hours online training (theory and practice).


      If lab access is not required by student, the price will be deduct. 

      Payment Method: PayPal, bank transfer, cash payments, wire transfer


      Invoice can be requested with a support request using our contacts page.

      The Invoice is issued normally in 7 days after the payment has been confirmed. 

      Additional information can be found using our contacts page.


      Training Dates: please check the IT Training Calendar in the main site. 

      We will contact you to confirm the dates and registration. 


      At course completion

      After completing this course, students will be able to:

      Secure Windows Server.

      Secure application development and a server workload infrastructure.

      Manage security baselines.

      Configure and manage just enough and just-in-time (JIT) administration.

      Manage data security.

      Configure Windows Firewall and a software-defined distributed firewall.

      Secure network traffic.

      Secure your virtualization infrastructure.

      Manage malware and threats.

      Configure advanced auditing.

      Manage software updates.

      Manage threats by using Advanced Threat Analytics (ATA) and Microsoft Operations Management Suite (OMS).


      Course Outline

      Module 1: Breach detection and using the Sysinternals tools

      In this module, students will learn about breach detection, attack types and vectors, cybercrime, and how you can analyse your system’s activity by using the Sysinternals tool suite.

      Lessons

      Overview of breach detection

      Using the Sysinternals tools to detect breaches

      Lab : Basic breach detection and incident response strategies

      Identifying attack types

      Using incident-response strategies

      Exploring the Sysinternals tools

      After completing this course, students will be able to:

      Describe breach detection.

      Describe how to detect a breach by using the Sysinternals tools.

      Module 2: Protecting credentials and privileged access

      This module explains how you can configure user rights and security options, protect credentials by using credential guard, implement privileged-access workstations, and manage and deploy a local administrator-password solution so that you can manage passwords for local administrator accounts.

      Lessons

      Understanding user rights

      Computer and service accounts

      Protecting credentials

      Understanding privileged-access workstations and jump servers

      Deploying a local administrator-password solution

      Lab : User rights, security options, and group-managed service accounts

      Configuring security options

      Configuring restricted groups

      Delegating privileges

      Creating and managing group managed service accounts (MSAs)

      Configuring the Credential Guard feature

      Locating problematic accounts

      Lab : Configuring and deploying LAPs

      Installing local administrator password solution (LAPs)

      Configuring LAPs

      Deploying LAPs

      After completing this module, students will be able to:

      Understand user rights.

      Describe computer and service accounts.

      Help protect credentials.

      Understand privileged-access workstations and jump servers.

      Understand how to use a local administrator-password solution.

      Module 3: Limiting administrator rights with Just Enough Administration

      This module explains how to deploy and configure Just Enough Administration (JEA).

      Lessons

      Understanding JEA

      Configuring and deploying JEA

      Lab : Limiting administrator privileges by using JEA

      Creating a role-capability file

      Creating a session-configuration file

      Creating a JEA endpoint

      Connecting to a JEA endpoint

      Deploying JEA by using Desire State Configuration (DSC)

      After completing this module, students will be able to:

      Understand JEA.

      Configure and deploy JEA.

      Module 4: Privileged Access Management and administrative forests

      This module explains the concepts of Enhanced Security Administrative Environment (ESAE) forests, Microsoft Identity Manager (MIM), and Just In Time (JIT) Administration, or Privileged Access Management.

      Lessons

      Understanding ESAE forests

      Overview of MIM

      Implementing JIT and Privileged Access Management by using MIM

      Lab : Limiting administrator privileges by using Privileged Access Management

      Using a layered approach to security

      Exploring MIM

      Configuring a MIM web portal

      Configuring the Privileged Access feature

      Requesting privileged access

      After completing this module, students will be able to:

      Understand enhanced security administrative environment forests.

      Understand MIM.

      Understand how to implement JIT and Privileged Access Management by using MIM.

      Module 5: Mitigating malware and threats

      This module explains how to configure the Windows Defender, AppLocker, and Device Guard features.

      Lessons

      Configuring and managing Windows Defender

      Using software restricting policies (SRPs) and AppLocker

      Configuring and using Device Guard

      Using and deploying the Enhanced Mitigation Experience Toolkit

      Lab : Securing applications by using AppLocker, Windows Defender, Device Guard Rules, and the EMET.

      Configuring Windows Defender

      Configuring AppLocker

      Configuring and deploying Device Guard

      Deploying and using EMET

      After completing this module, students will be able to:

      Configure and manage Windows Defender.

      Use Software Restricting Policies and AppLocker.

      Configure and use Device Guard.

      Use and deploy the EMET.

      Module 6: Analysing activity by using advanced auditing and log analytics

      This module explains how to use advanced auditing and Windows PowerShell transcripts.

      Lessons

      Overview of auditing

      Understanding advanced auditing

      Configuring Windows PowerShell auditing and logging

      Lab : Configuring encryption and advanced auditing

      Configuring auditing of file-system access

      Auditing domain logons

      Managing the configuration of advanced audit policies

      Windows PowerShell logging and auditing

      After completing this module, students will be able to:

      Understanding auditing.

      Understand advanced auditing.

      Audit and log Windows PowerShell.

      Module 7: Analysing activity with Microsoft Advanced Threat Analytics feature and Operations Management Suite

      This module explains the Microsoft Advanced Threat Analytics tool and the Microsoft Operations Management suite (OMS), and details how you can use them to monitor and analyse the security of a Windows Server deployment.

      Lessons

      Overview of Advanced Threat Analytics

      Understanding OMS

      Lab : Advanced Threat Analytics and Operations Management Suite

      Using ATA and OMS

      Preparing and deploying ATA

      Preparing and deploying OMS

      After completing this module, students will be able to:

      Understand Advanced Threat Analytics.

      Understand OMS.

      Module 8: Securing your virtualization an infrastructure

      This module explains how to configure Guarded Fabric virtual machines (VMs), including the requirements for shielded and encryption-supported VMs.

      Lessons

      Overview of Guarded Fabric VMs

      Understanding shielded and encryption-supported VMs

      Lab : Deploying and using Guarded Fabric with administrator-trusted attestation and shielded VMs

      Deploying Guarded Fabric VMs with administrator-trusted attestation

      Deploying a shielded VM

      After completing this module, students will be able to:

      Understand Guarded Fabric VMs.

      Understand shielded and encryption-supported VMs.

      Module 9: Securing application development and server-workload infrastructure

      This module details the Security Compliance Manager, including how you can use it to configure, manage, and deploy baselines. Additionally, students will learn how to deploy and configure Nano Server, Microsoft Hyper-V, and Windows Server Containers.

      Lessons

      Using Security Compliance Manager

      Introduction to Nano Server

      Understanding containers

      Lab : Using Security Compliance Manager

      Configuring a security baseline for Windows Server 2016

      Deploying a security baseline for Windows Server 2016

      Lab : Deploying and Configuring Nano Server and containers

      Deploying, managing, and securing Nano Server

      Deploying, managing, and securing Windows Server containers

      Deploying, managing, and securing Hyper-V containers

      After completing this module, students will be able to:

      Understand Security Compliance Manager.

      Describe Nano Server.

      Understand containers.

      Module 10: Protecting data with encryption

      This module explains how to configure Encrypting File System (EFS) and BitLocker drive encryption to protect data at rest.

      Lessons

      Planning and implementing encryption

      Planning and implementing BitLocker

      Lab : Configuring EFS and BitLocker

      Encrypting and recovering access to encrypted files

      Using BitLocker to protect data

      After completing this module, students will be able to:

      Plan and implement encryption.

      Plan and implement BitLocker.


      Module 11: Limiting access to file and folders

      This module explains how to optimize file services by configuring File Server Resource Manager (FSRM) and Distributed File System (DFS). Students will learn how to protect a device’s data by using encryption or BitLocker. Students also will learn how to manage access to shared files by configuring Dynamic Access Control (DAC).

      Lessons

      Introduction to FSRM

      Implementing classification management and file-management tasks

      Understanding Dynamic Access Control (DAC)

      Lab : Configuring quotas and file screening

      Configuring FSRM quotas

      Configuring file screening

      Lab : Implementing DAC

      Preparing DAC

      Implementing DAC

      After completing this module, students will be able to:

      Understand FSRM.

      Implement classification management and file-management tasks.

      Understand DAC.

      Module 12: Using firewalls to control network traffic flow

      This module explains the firewalls that are present on Windows Server.

      Lessons

      Understanding Windows Firewall

      Software-defined distributed firewalls

      Lab : Windows Firewall with Advanced Security

      Creating and testing inbound rules

      Creating and testing outbound rules

      After completing this module, students will be able to:

      Describe Windows Firewall.

      Understand software-defined distributed firewalls.

      Module 13: Securing network traffic

      This module explains how to secure network traffic and how to use Microsoft Message Analyzer, Server Message Block (SMB) encryption, and Domain Name System Security Extensions (DNSSEC).

      Lessons

      Network-related security threats and connection-security rules

      Configuring advanced DNS settings

      Examining network traffic with Microsoft Message Analyzer

      Securing SMB traffic, and analysing SMB traffic

      Lab : Connection security rules and securing DNS

      Creating and testing connection security rules

      Configuring and testing DNSSEC

      Lab : Microsoft Message Analyzer and SMB encryption

      Using Microsoft Message Analyzer

      Configuring and verifying SMB encryption on SMB shares

      After completing this module, students will be able to:

      Understand network-related security threats and connection security rules.

      Configure advanced DNS settings.

      Examine network traffic with Microsoft Message Analyzer.

      Secure SMB traffic, and analyze SMB traffic.

      Module 14: Updating Windows Server

      This module explains how to use Windows Server Update Services (WSUS) to deploy updates to Windows Servers and clients.

      Lessons

      Overview of WSUS

      Deploying updates by using WSUS

      Lab : Implementing update management

      Implementing the WSUS server role

      Configuring update settings

      Approving and deploying an update by using WSUS

      Deploying Windows Defender definition updates by using WSUS

      After completing this module, students will be able to:

      Understand WSUS.

      Deploy updates with WSUS.


      Course Format: ONLINE BOOTCAMP instructor lead training in a virtual class room (the entire course is held in one week of training, usually starts on monday and ends on friday, from 09:00am to 05:00pm, but dates and time can be adjusted according to the client needs. 

      Benefits: preparation for the certification exam, new skills

      Language: Bulgarian (English optional)

      Course Files: digital format, price included in the course

      Lab environment: individual lab env. for each student.

      Course Duration40 learning hours online training (theory and practice).

      Included as part of the service:

      • Online training
      • Virtual LAB access
      • Study materials - books, ebooks
      • Online Tests

      If lab access is not required by student, the price will be deduct. 

      Additional Information about the training content can be found on our web site - http://www.it-training.pro The ONline Training Academy

      Payment Method: PayPal, bank transfer, cash payments, wire transfer


      Invoice can be requested with a support request using our contacts page.

      The Invoice is issued normally in 7 days after the payment has been confirmed. 

      Additional information can be found using our contacts page.


      Training Dates: please check the IT Training Calendar in the main site. 

      We will contact you to confirm the dates and registration. 


      Designed for experienced networking professionals with intermediate knowledge of the Juniper Networks Junos OS for SRX Series devices, this online training gives the candidate understanding of security technologies and related platform configuration and troubleshooting skills.


      The JNCIS-SEC certification is valid for three years. 


      Junos for Security Platforms (JSEC):

       • Junos Security Overview
       • Zones
       • Security Policies
       • NAT
       • IPsec VPNs
       • High Availability (HA) Clustering
       • Virtual SRX

       Junos Security Overview

       Identify concepts, general features, and functionality of Junos OS security

       Junos security architecture

       Branch vs. high-end platforms

       Major hardware components of SRX Series services gateways

       Packet flow

       Packet-based vs. session-based forwarding


       Zones

       Identify the concepts, benefits, or operation of zones

       Zone types

       Dependencies

       Host inbound packet behavior

       Screens

       Transit packet behavior

       Demonstrate knowledge of how to configure, monitor, or troubleshoot zones

       Zone configuration steps

       Hierarchy priority (Inheritance)

       Screens

       Monitoring and troubleshooting


       Security Policies

       Identify the concepts, benefits, or operation of security policies

       Policy types

       Policy components

       Policy ordering

       Host inbound traffic examination

       Transit traffic examination

       Scheduling

       Rematching

       ALGs

       Address books

       Junos Space Security Director policy management

       Applications

       Demonstrate knowledge of how to configure, monitor, or troubleshoot security policies

       Policies

       ALGs

       Address books

       Junos Space Security Director policy management

       Custom applications

       Monitoring and troubleshooting


       NAT

       Identify the concepts, benefits, or operation of NAT

       NAT types

       NAT/PAT processing

       DNS Doctoring

       Cone NAT

       IPv4 to IPv6

       Address persistence

       NAT with Junos Space Security Director

       NAT proxy ARP

       Demonstrate knowledge of how to configure, monitor, or troubleshoot NAT

       NAT configuration steps

       Monitoring and troubleshooting


       IPSec VPNs

       Identify the concepts, benefits, or operation of IPsec VPNs

       Secure VPN characteristics and components

       IPSec tunnel establishment

       IPSec traffic processing

       Group VPN

       ADVPN

       IPsec with Junos Space Security Director

       PKI

       Dynamic VPN

       Junos OS IPsec implementation options

       Demonstrate knowledge of how to configure, monitor, or troubleshoot IPsec VPNs

       IPSec VPN configuration steps

       Monitoring and troubleshooting


       High Availability (HA) Clustering

       Identify the concepts, benefits, or operation of HA

       HA features and characteristics

       Deployment requirements and considerations

       Chassis cluster characteristics and operation

       Cluster modes

       Cluster and node IDs

       Redundancy groups

       Cluster interfaces

       Real-time objects

       State synchronization

       Ethernet switching considerations

       IPSec considerations

       Manual failover

       Demonstrate knowledge of how to configure, monitor, or troubleshoot clustering

       Cluster preparation

       Cluster configuration steps

       Monitoring and troubleshooting


       Virtual SRX

       Identify concepts, general features or functionality of virtualized security using SRX

       Installation

       Clustering with vSRX

       Deployment scenarios

       Troubleshooting


       Онлайн Live Курс Linux Professional Institute LPIC-1 Course 102 System Administrator


       IT-Training Ви гарантира 100% за качеството на този курс. Ако по някаква причина обучението не отговори на очакванията ви, ние ви гарантираме възстановяване на сумата, която сте заплатили.

       Формат на курса: Онлайн, воден от инструктор, виртуална класна стая. Курсът е част от сертификационната програма на Linux Professional Institute и служи за подготовка за сертифициране за ниво LPIC-1, както и за професионално развитие като Linux System Administrator и Linux IT специалист.

       Език на курса: български (английски е наличен като опция)

       Метериали: в електронен формат, включени в цената

       Лабораторна среда: всеки курсист разполага със собствена лаб среда, където се провеждат упражненията, част от курса.

       цената включва 40 уч.ч. онлайн обучение (теория и практика).

       Сертификат: всички участници получават сертификат за завършен курс.

       Метод на плащане: PayPal, банков превод, наложен платеж

       Ако желаете издаване на фактура, оставете коментар към заявката с необходимата информация.


       Дати на провеждане: съгласно календар обучения и обявени събития на нашата Facebook страница.

       След създаване на заявка за участие ще се свържем с Вас за потвърждаване на датите.

       Ако имате въпроси можете да се свържете с нас, чрез меню контакти.


       Съдържание:

       Topic 105: Shells, Scripting and Data Management

       105.1 Customize and use the shell environment

       Description: Candidates should be able to customize shell environments to meet users’ needs. Candidates should be able to modify global and user profiles.

       Key Knowledge Areas:

       Set environment variables (e.g. PATH) at login or when spawning a new shell

       Write Bash functions for frequently used sequences of commands

       Maintain skeleton directories for new user accounts

       Set command search path with the proper directory

       The following is a partial list of the used files, terms and utilities: source, /etc/bash.bashrc, /etc/profile, env, export, set, unset, ~/.bash_profile, ~/.bash_login, ~/.profile, ~/.bashrc, ~/.bash_logout, function, alias, lists


       105.2 Customize or write simple scripts

       Description: Candidates should be able to customize existing scripts, or write simple new Bash scripts.

       Key Knowledge Areas:

       Use standard sh syntax (loops, tests)

       Use command substitution

       Test return values for success or failure or other information provided by a command

       Perform conditional mailing to the superuser

       Correctly select the script interpreter through the shebang (#!) line

       Manage the location, ownership, execution and suid-rights of scripts

       Terms and Utilities: for, while, test, if, read, seq, exec


       105.3 SQL data management

       Description: Candidates should be able to query databases and manipulate data using basic SQL commands. This objective includes performing queries involving joining of 2 tables and/or subselects.

       Key Knowledge Areas:

       Use of basic SQL commands

       Perform basic data manipulation

       Terms and Utilities: insert, update, select, delete, from, where, group by, order by, join


       Topic 106: User Interfaces and Desktops

       106.1 Install and configure X11

       Description: Candidates should be able to install and configure X11.

       Key Knowledge Areas:

       Verify that the video card and monitor are supported by an X server

       Awareness of the X font server

       Basic understanding and knowledge of the X Window configuration file

       Terms and Utilities: /etc/X11/xorg.conf, xhost, DISPLAY, xwininfo, xdpyinfo, X


       106.2 Setup a display manager

       Description: Candidates should be able to describe the basic features and configuration of the LightDM display manager. This objective covers awareness of the display managers XDM (X Display Manger), GDM (Gnome Display Manager) and KDM (KDE Display Manager).

       Key Knowledge Areas:

       Basic configuration of LightDM

       Turn the display manager on or off

       Change the display manager greeting

       Awareness of XDM, KDM and GDM

       Terms and Utilities: lightdm, /etc/lightdm/


       106.3 Accessibility

       Description: Demonstrate knowledge and awareness of accessibility technologies.

       Key Knowledge Areas:

       Basic knowledge of keyboard accessibility settings (AccessX)

       Basic knowledge of visual settings and themes

       Basic knowledge of assistive technology (ATs)

       Terms and Utilities: Sticky/Repeat Keys, Slow/Bounce/Toggle Keys, Mouse Keys, High Contrast/Large Print Desktop Themes, Screen Reader, Braille Display, Screen Magnifier, On-Screen Keyboard, Gestures (used at login, for example GDM), Orca, GOK, emacspeak


       Topic 107: Administrative Tasks

       107.1 Manage user and group accounts and related system files

       Description: Candidates should be able to add, remove, suspend and change user accounts.

       Key Knowledge Areas:

       Add, modify and remove users and groups

       Manage user/group info in password/group databases

       Create and manage special purpose and limited accounts

       Terms and Utilities: /etc/passwd, /etc/shadow, /etc/group, /etc/skel/, chage, getent, groupadd, groupdel, groupmod, passwd, useradd, userdel, usermod


       107.2 Automate system administration tasks by scheduling jobs

       Description: Candidates should be able to use cron or anacron to run jobs at regular intervals and to use at to run jobs at a specific time.

       Key Knowledge Areas:

       Manage cron and at jobs

       Configure user access to cron and at services

       Configure anacron

       Terms and Utilities: /etc/cron.{d,daily,hourly,monthly,weekly}/, /etc/at.deny, /etc/at.allow, /etc/crontab, /etc/cron.allow, /etc/cron.deny, /var/spool/cron/, crontab, at, atq, atrm, anacron, /etc/anacrontab


       107.3 Localisation and internationalisation

       Description: Candidates should be able to localize a system in a different language than English. As well, an understanding of why LANG=C is useful when scripting.

       Key Knowledge Areas:

       Configure locale settings and environment variables

       Configure timezone settings and environment variables

       Terms and Utilities: /etc/timezone, /etc/localtime

       /usr/share/zoneinfo/

       LC_*

       LC_ALL

       LANG

       TZ

       /usr/bin/locale

       tzselect

       timedatectl

       date

       iconv

       UTF-8

       ISO-8859

       ASCII

       Unicode

       Topic 108: Essential System Services


       108.1 Maintain system time


       Weight: 3


       Description: Candidates should be able to properly maintain the system time and synchronize the clock via NTP.


       Key Knowledge Areas:


       Set the system date and time

       Set the hardware clock to the correct time in UTC

       Configure the correct timezone

       Basic NTP configuration

       Knowledge of using the pool.ntp.org service

       Awareness of the ntpq command

       Terms and Utilities:


       /usr/share/zoneinfo/

       /etc/timezone

       /etc/localtime

       /etc/ntp.conf

       date

       hwclock

       ntpd

       ntpdate

       pool.ntp.org


       108.2 System logging


       Weight: 3


       Description: Candidates should be able to configure the syslog daemon. This objective also includes configuring the logging daemon to send log output to a central log server or accept log output as a central log server. Use of the systemd journal subsystem is covered. Also, awareness of rsyslog and syslog-ng as alternative logging systems is included.


       Key Knowledge Areas:


       Configuration of the syslog daemon

       Understanding of standard facilities, priorities and actions

       Configuration of logrotate

       Awareness of rsyslog and syslog-ng

       Terms and Utilities:


       syslog.conf

       syslogd

       klogd

       /var/log/

       logger

       logrotate

       /etc/logrotate.conf

       /etc/logrotate.d/

       journalctl

       /etc/systemd/journald.conf

       /var/log/journal/


       108.3 Mail Transfer Agent (MTA) basics


       Weight: 3


       Description: Candidates should be aware of the commonly available MTA programs and be able to perform basic forward and alias configuration on a client host. Other configuration files are not covered.


       Key Knowledge Areas:


       Create e-mail aliases

       Configure e-mail forwarding

       Knowledge of commonly available MTA programs (postfix, sendmail, qmail, exim) (no configuration)

       Terms and Utilities:


       ~/.forward

       sendmail emulation layer commands

       newaliases

       mail

       mailq

       postfix

       sendmail

       exim

       qmail

       ~/.forward

       sendmail emulation layer commands

       newaliases


       108.4 Manage printers and printing


       Weight: 2


       Description: Candidates should be able to manage print queues and user print jobs using CUPS and the LPD compatibility interface.


       Key Knowledge Areas:


       Basic CUPS configuration (for local and remote printers)

       Manage user print queues

       Troubleshoot general printing problems

       Add and remove jobs from configured printer queues

       Terms and Utilities:


       CUPS configuration files, tools and utilities

       /etc/cups/

       lpd legacy interface (lpr, lprm, lpq)

       Topic 109: Networking Fundamentals


       109.1 Fundamentals of internet protocols


       Weight: 4


       Description: Candidates should demonstrate a proper understanding of TCP/IP network fundamentals.


       Key Knowledge Areas:


       Demonstrate an understanding of network masks and CIDR notation

       Knowledge of the differences between private and public “dotted quad” IP addresses

       Knowledge about common TCP and UDP ports and services (20, 21, 22, 23, 25, 53, 80, 110, 123, 139, 143, 161, 162, 389, 443, 465, 514, 636, 993, 995)

       Knowledge about the differences and major features of UDP, TCP and ICMP

       Knowledge of the major differences between IPv4 and IPv6

       Knowledge of the basic features of IPv6

       Terms and Utilities:


       /etc/services

       IPv4, IPv6

       Subnetting

       TCP, UDP, ICMP


       109.2 Basic network configuration


       Weight: 4


       Description: Candidates should be able to view, change and verify configuration settings on client hosts.


       Key Knowledge Areas:


       Manually and automatically configure network interfaces

       Basic TCP/IP host configuration

       Setting a default route

       Terms and Utilities:


       /etc/hostname

       /etc/hosts

       /etc/nsswitch.conf

       ifconfig

       ifup

       ifdown

       ip

       route

       ping


       109.3 Basic network troubleshooting


       Weight: 4


       Description: Candidates should be able to troubleshoot networking issues on client hosts.


       Key Knowledge Areas:


       Manually and automatically configure network interfaces and routing tables to include adding, starting, stopping, restarting, deleting or reconfiguring network interfaces

       Change, view, or configure the routing table and correct an improperly set default route manually

       Debug problems associated with the network configuration

       Terms and Utilities:


       ifconfig

       ip

       ifup

       ifdown

       route

       host

       hostname

       dig

       netstat

       ping

       ping6

       traceroute

       traceroute6

       tracepath

       tracepath6

       netcat


       109.4 Configure client side DNS


       Weight: 2


       Description: Candidates should be able to configure DNS on a client host.


       Key Knowledge Areas:


       Query remote DNS servers

       Configure local name resolution and use remote DNS servers

       Modify the order in which name resolution is done

       Terms and Utilities:


       /etc/hosts

       /etc/resolv.conf

       /etc/nsswitch.conf

       host

       dig

       getent

       Topic 110: Security


       110.1 Perform security administration tasks


       Weight: 3


       Description: Candidates should know how to review system configuration to ensure host security in accordance with local security policies.


       Key Knowledge Areas:


       Audit a system to find files with the suid/sgid bit set

       Set or change user passwords and password aging information

       Being able to use nmap and netstat to discover open ports on a system

       Set up limits on user logins, processes and memory usage

       Determine which users have logged in to the system or are currently logged in

       Basic sudo configuration and usage

       Terms and Utilities:


       find

       passwd

       fuser

       lsof

       nmap

       chage

       netstat

       sudo

       /etc/sudoers

       su

       usermod

       ulimit

       who, w, last


       110.2 Setup host security


       Weight: 3


       Description: Candidates should know how to set up a basic level of host security.


       Key Knowledge Areas:


       Awareness of shadow passwords and how they work

       Turn off network services not in use

       Understand the role of TCP wrappers

       Terms and Utilities:


       /etc/nologin

       /etc/passwd

       /etc/shadow

       /etc/xinetd.d/

       /etc/xinetd.conf

       /etc/inetd.d/

       /etc/inetd.conf

       /etc/inittab

       /etc/init.d/

       /etc/hosts.allow

       /etc/hosts.deny


       110.3 Securing data with encryption


       Weight: 3


       Description: The candidate should be able to use public key techniques to secure data and communication.


       Key Knowledge Areas:


       Perform basic OpenSSH 2 client configuration and usage

       Understand the role of OpenSSH 2 server host keys

       Perform basic GnuPG configuration, usage and revocation

       Understand SSH port tunnels (including X11 tunnels)

       Terms and Utilities:


       ssh

       ssh-keygen

       ssh-agent

       ssh-add

       ~/.ssh/id_rsa and id_rsa.pub

       ~/.ssh/id_dsa and id_dsa.pub

       /etc/ssh/ssh_host_rsa_key and ssh_host_rsa_key.pub

       /etc/ssh/ssh_host_dsa_key and ssh_host_dsa_key.pub

       ~/.ssh/authorized_keys

       ssh_known_hosts

       gpg

       ~/.gnupg/


       Официален Курс:  Linux Professional Institute LPIC-1 101 System Administrator

       COMPTIA LX0-103


       Курсът е част от сертификационната програма на Linux Professional Institute и служи за подготовка за сертифициране за ниво LPIC-1, както и за професионално развитие като Linux System Administrator и Linux IT специалист.

       Език на курса: български (английски е наличен като опция).

       Метериали: в електронен формат, включени в цената.

       Пакет от услуги включени към курса:

       • онлайн обучение
       • сертификат за завършен курс
       • достъп до виртуален лаб
       • книги и учебни материали
       • достъп до онлайн тестове
       • видео библиотека към курса - достъп до видео записи на сесиите към курса

       Курсът е подходящ за: junior Linux администратори; желаещи да се сертифицират за LPIC-1; желаещи да научат Linux и да повишат професионалната си квалификация.

       Интерактивен формат: участниците имат възможност да участват в дискусии, да задават въпроси, двупосочна връзка с интруктора в реално време, чрез виртуалната класна стая. Онлайн формата се провежда в реално време по график, участниците са свързани наживо, за разлика от видео курсовете при онлайн формата не се презентира видео запис.

       График: изберете удобен за вас график от падащото меню.  Курсът се провежда в удобно и съобразено с участниците време.

       Лабораторна среда: всеки курсист разполага със собствена лаб среда, където се провеждат упражненията, част от курса.

       Продължителност на курса: 40 уч.ч. онлайн обучение (теория и практика).

       Видео библиотека: Можете да преглеждате отново  и по всяко време записите на всички сесии към курса. 

       Сертификат: всички участници получават сертификат за завършен курс.

       Метод на плащане: PayPal, банков превод, наложен платеж, брой.

       Ако желаете издаване на фактура, оставете коментар към заявката с необходимата информация.


       Дати на провеждане: съгласно календар обучения и обявени събития на нашата Facebook страница.

       След създаване на заявка за участие ще се свържем с Вас за потвърждаване на датите.

       Ако имате въпроси можете да се свържете с нас, чрез меню контакти.


       Съдържание:

       Topic 101: System Architecture

       101.1 Determine and configure hardware settings

       Key Knowledge Areas:

       • Tools and utilities to list various hardware information (e.g. lsusb, lspci, etc.)
       • Tools and utilities to manipulate USB devices
       • Conceptual understanding of sysfs, udev, dbus
       • The following is a partial list of the used files, terms and utilities:

       /sys/

       /proc/

       /dev/

       modprobe

       lsmod

       lspci

       lsusb


       101.2 Boot the system

       Key Knowledge Areas:

       • Provide common commands to the boot loader and options to the kernel at boot time
       • Demonstrate knowledge of the boot sequence from BIOS to boot completion
       • Understanding of SysVinit and systemd
       • Awareness of Upstart
       • Check boot events in the log files
       • Terms and Utilities:

       dmesg

       BIOS

       bootloader

       kernel

       initramfs

       init

       SysVinit

       systemd


       101.3 Change runlevels / boot targets and shutdown or reboot system

       Key Knowledge Areas:

       • Set the default runlevel or boot target
       • Change between runlevels / boot targets including single user mode
       • Shutdown and reboot from the command line
       • Alert users before switching runlevels / boot targets or other major system events
       • Properly terminate processes
       • Terms and Utilities:

       /etc/inittab

       shutdown

       init

       /etc/init.d/

       telinit

       systemd

       systemctl

       /etc/systemd/

       /usr/lib/systemd/

       wall


       Topic 102: Linux Installation and Package Management


       102.1 Design hard disk layout

       Key Knowledge Areas:

       • Allocate filesystems and swap space to separate partitions or disks
       • Tailor the design to the intended use of the system
       • Ensure the /boot partition conforms to the hardware architecture requirements for booting
       • Knowledge of basic features of LVM
       • Terms and Utilities:

       / (root) filesystem

       /var filesystem

       /home filesystem

       /boot filesystem

       swap space

       mount points

       partitions


       102.2 Install a boot manager

       Key Knowledge Areas:

       • Providing alternative boot locations and backup boot options
       • Install and configure a boot loader such as GRUB Legacy
       • Perform basic configuration changes for GRUB 2
       • Interact with the boot loader
       • The following is a partial list of the used files, terms and utilities:


       menu.lst, grub.cfg and grub.conf

       grub-install

       grub-mkconfig

       MBR


       102.3 Manage shared libraries

       • Key Knowledge Areas:
       • Identify shared libraries
       • Identify the typical locations of system libraries
       • Load shared libraries
       • Terms and Utilities:

       ldd

       ldconfig

       /etc/ld.so.conf

       LD_LIBRARY_PATH


       102.4 Use Debian package management

       Key Knowledge Areas:

       • Install, upgrade and uninstall Debian binary packages
       • Find packages containing specific files or libraries which may or may not be installed
       • Obtain package information like version, content, dependencies, package integrity and installation status (whether or not the package is installed)
       • Terms and Utilities:

       /etc/apt/sources.list

       dpkg

       dpkg-reconfigure

       apt-get

       apt-cache

       aptitude


       102.5 Use RPM and YUM package management

       Key Knowledge Areas:       • Install, re-install, upgrade and remove packages using RPM and YUM
       • Obtain information on RPM packages such as version, status, dependencies, integrity and signatures
       • Determine what files a package provides, as well as find which package a specific file comes from
       • Terms and Utilities:


       rpm

       rpm2cpio

       /etc/yum.conf

       /etc/yum.repos.d/

       yum

       yumdownloader


       Topic 103: GNU and Unix Commands


       103.1 Work on the command line

       • Key Knowledge Areas:
       • Use single shell commands and one line command sequences to perform basic tasks on the command line
       • Use and modify the shell environment including defining, referencing and exporting environment variables
       • Use and edit command history
       • Invoke commands inside and outside the defined path
       • Terms and Utilities:

       bash

       echo

       env

       export

       pwd

       set

       unset

       man

       uname

       history

       .bash_history


       103.2 Process text streams using filters

       Key Knowledge Areas:

       • Send text files and output streams through text utility filters to modify the output using standard UNIX commands found in the GNU textutils package
       • Terms and Utilities:

       cat cut expandfmt head join less nl od paste pr sed sort split tail tr unexpand uniq wc


       103.3 Perform basic file management

       Key Knowledge Areas:

       • Copy, move and remove files and directories individually
       • Copy multiple files and directories recursively
       • Remove files and directories recursively
       • Use simple and advanced wildcard specifications in commands
       • Using find to locate and act on files based on type, size, or time
       • Usage of tar, cpio and dd
       • Terms and Utilities:

       cp

       find

       mkdir

       mv

       ls

       rm

       rmdir

       touch

       tar

       cpio

       dd

       file

       gzip

       gunzip

       bzip2

       xz

       file globbing


       103.4 Use streams, pipes and redirects

       Key Knowledge Areas:

       • Redirecting standard input, standard output and standard error
       • Pipe the output of one command to the input of another command
       • Use the output of one command as arguments to another command
       • Send output to both stdout and a file
       • Terms and Utilities:


       tee

       xargs


       103.5 Create, monitor and kill processes

       Key Knowledge Areas:

       • Run jobs in the foreground and background
       • Signal a program to continue running after logout
       • Monitor active processes
       • Select and sort processes for display
       • Send signals to processes
       • Terms and Utilities:

       &

       bg

       fg

       jobs

       kill

       nohup

       ps

       top

       free

       uptime

       pgrep

       pkill

       killall

       screen


       103.6 Modify process execution priorities

       Key Knowledge Areas:

       • Know the default priority of a job that is created
       • Run a program with higher or lower priority than the default
       • Change the priority of a running process
       • Terms and Utilities:


       nice

       ps

       renice

       top


       103.7 Search text files using regular expressions

       Key Knowledge Areas:

       • Create simple regular expressions containing several notational elements
       • Use regular expression tools to perform searches through a filesystem or file content
       • Terms and Utilities:

       grep

       egrep

       fgrep

       sed

       regex(7)


       103.8 Perform basic file editing operations using vi

       Key Knowledge Areas:

       • Navigate a document using vi
       • Use basic vi modes
       • Insert, edit, delete, copy and find text
       • Terms and Utilities:

       vi

       /, ?

       h,j,k,l

       i, o, a

       c, d, p, y, dd, yy

       ZZ, :w!, :q!, :e!


       Topic 104: Devices, Linux Filesystems, Filesystem Hierarchy Standard


       104.1 Create partitions and filesystems

       Key Knowledge Areas:

       • Manage MBR partition tables
       • Use various mkfs commands to create various filesystems such as:
       • ext2/ext3/ext4
       • XFS
       • VFAT
       • Awareness of ReiserFS and Btrfs
       • Basic knowledge of gdisk and parted with GPT
       • Terms and Utilities:


       fdisk

       gdisk

       parted

       mkfs

       mkswap


       104.2 Maintain the integrity of filesystems

       Key Knowledge Areas:

       • Verify the integrity of filesystems
       • Monitor free space and inodes
       • Repair simple filesystem problems
       • Terms and Utilities:


       du

       df

       fsck

       e2fsck

       mke2fs

       debugfs

       dumpe2fs

       tune2fs

       XFS tools (such as xfs_metadump and xfs_info)


       104.3 Control mounting and unmounting of filesystems

       Key Knowledge Areas:

       • Manually mount and unmount filesystems
       • Configure filesystem mounting on bootup
       • Configure user mountable removable filesystems
       • Terms and Utilities:


       /etc/fstab

       /media/

       mount

       umount


       104.4 Manage disk quotas

       Key Knowledge Areas:

       • Set up a disk quota for a filesystem
       • Edit, check and generate user quota reports
       • Terms and Utilities:


       quota

       edquota

       repquota

       quotaon


       104.5 Manage file permissions and ownership

       Key Knowledge Areas:

       • Manage access permissions on regular and special files as well as directories
       • Use access modes such as suid, sgid and the sticky bit to maintain security
       • Know how to change the file creation mask
       • Use the group field to grant file access to group members
       • Terms and Utilities:


       chmod

       umask

       chown

       chgrp


       104.6 Create and change hard and symbolic links

       Key Knowledge Areas:

       • Create links
       • Identify hard and/or soft links
       • Copying versus linking files
       • Use links to support system administration tasks
       • Terms and Utilities:


       ln

       ls


       104.7 Find system files and place files in the correct location

       Key Knowledge Areas:

       Understand the correct locations of files under the FHS

       Find files and commands on a Linux system

       Know the location and purpose of important file and directories as defined in the FHS

       Terms and Utilities:


       find

       locate

       updatedb

       whereis

       which

       type

       /etc/updatedb.conf       Формат на курса: Онлайн, воден от инструктор, виртуална класна стая

       Език на курса: български (английски е наличен като опция).

       Метериали: в електронен формат, включени в цената.

       Пакет от услуги включени към курса:

       онлайн обучение

       сертификат за завършен курс

       достъп до виртуален лаб

       книги и учебни материали

       достъп до онлайн тестове

       видео библиотека към курса - достъп до видео записи на сесиите към курса

       Курсът е подходящ за: начинаещи в облачните технологии; желаещи да се сертифицират; желаещи да повишат професионалната си квалификация.

       График: изберете удобен за вас график от падащото меню.  Курса се провежда в удобно и съобразено с участниците време.

       Лабораторна среда: всеки курсист разполага със собствена лаб среда, където се провеждат упражненията, част от курса.

       Продължителност на курса: 40 уч.ч. онлайн обучение (теория и практика).

       Видео библиотека: Можете да преглеждате отново  и по всяко време записите на всички сесии към курса. 

       Сертификат: всички участници получават сертификат за завършен курс.

       При отказ от достъп до лаб среда се предоставя отстъпка.


       При отказ от достъп до лаб среда се предоставя отстъпка.

       Допълнителна информация за съдържанието на курса можете на откриете на нашият сайт - http://www.it-training.pro

       Метод на плащане: PayPal, банков превод, наложен платеж, брой.


       Заявка за издаване на фактура се приема към момента на записването на съответния курс.

       Фактура се издава в рамките на 7 дни от потвърждаване на плащането.

       За повече информация използвайте формата за контакт.


       Дати на провеждане: моля използвайте календара в основният ни сайт.

       Ще се свържем с Вас за потвърждаване на датите.


       The AWS Certified Solutions Architect – Associate exam is intended for individuals with experience designing distributed applications and systems on the AWS platform. Exam concepts you should understand for this exam include:


       Designing and deploying scalable, highly available, and fault tolerant systems on AWS

       Lift and shift of an existing on-premises application to AWS

       Ingress and egress of data to and from AWS

       Selecting the appropriate AWS service based on data, compute, database, or security requirements

       Identifying appropriate use of AWS architectural best practices

       Estimating AWS costs and identifying cost control mechanisms

       Candidate Overview

       Eligible candidates for this exam have:

       One or more years of hands-on experience designing available, cost efficient, fault tolerant, and scalable distributed systems on AWS

       In-depth knowledge of at least one high-level programming language

       Ability to identify and define requirements for an AWS-based application

       Experience with deploying hybrid systems with on-premises and AWS components

       Capability to provide best practices for building secure and reliable applications on the AWS platform


       Introduction

       The AWS Certified Solutions Architect – Associate exam is intended for individuals who perform a Solutions

       Architect role. This exam validates an examinee’s ability to:

       • Identify and gather requirements in order to define a solution to be built using architecture best practices.

       • Provide guidance on architectural best practices to developers and system administrators throughout the

       lifecycle of the project.

       The knowledge and skills required at this level should include all of the following areas and objective components.

       The knowledge level can be defined as including the majority of the following skills or qualities:

       AWS Knowledge

       • Hands-on experience using compute, networking, storage, and database AWS services

       • Professional experience architecting large-scale distributed systems

       • Understanding of elasticity and scalability concepts

       • Understanding of the AWS global infrastructure

       • Understanding of network technologies as they relate to AWS

       • A good understanding of all security features and tools that AWS provides and how they relate to

       traditional services

       • A strong understanding of client interfaces to the AWS platform

       • Hands-on experience with AWS deployment and management services

       General IT Knowledge

       • Excellent understanding of typical multi-tier architectures: web servers, caching, application servers, load

       balancers, and storage

       • Understanding of Relational Database Management System (RDBMS) and NoSQL

       • Knowledge of message queuing and Enterprise Service Bus (ESB)

       • Familiarity with loose coupling and stateless systems

       • Understanding of different consistency models in distributed systems

       • Knowledge of Content Delivery Networks (CDN)

       • Hands-on experience with core LAN/WAN network technologies

       • Experience with route tables, access control lists, firewalls, NAT, HTTP, DNS, IP and OSI Network

       • Knowledge of RESTful Web Services, XML, JSON

       • Familiarity with the software development lifecycle

       • Work experience with information and application security concepts, mechanisms, and tools

       • Awareness of end-user computing and collaborative technologies

       These training courses or other equivalent methodologies will assist in exam preparation:

       • Architecting on AWS (aws.amazon.com/training/architect)

       • In-depth knowledge or training in at least one high-level programming language

       • AWS Cloud Computing Whitepapers (aws.amazon.com/whitepapers)

       o Overview of Amazon Web Services

       o Overview of Security Processes

       o AWS Risk & Compliance Whitepaper

       o Storage Options in the Cloud

       o Architecting for the AWS Cloud: Best Practices

       • Experience deploying hybrid systems with on-premises and AWS components

       • Use of the AWS Architecture Center website (aws.amazon.com/architecture)

       Note This examination blueprint includes weighting, test objectives, and example content. Example topics and

       concepts are included to clarify the test objectives; they should not be construed as a comprehensive listing of all

       of the content of this examination. 

       AWS Certified Solutions Architect

       Associate Level Exam Blueprint

       2

       The table below lists the domains measured by this examination and the extent to which they are represented.

       Domain % of Examination

       1.0 Designing highly available, cost-efficient, fault-tolerant, scalable systems 60%

       2.0 Implementation/Deployment 10%

       3.0 Data Security 20%

       4.0 Troubleshooting 10%

       TOTAL 100%

       Response Limits

       The examinee selects—from four or more response options—the one or multiple options that best complete the

       statement or answer the question. Distracters, or wrong answers, are response options that examinees with

       incomplete knowledge or skill would probably choose, and are generally plausible responses that fit into the

       content area defined by the test objective.

       Test item formats used in this examination are:

       • Multiple-choice: Examinee selects one option that best answers the question or completes a statement.

       The option can be embedded in a graphic where the examinee “points and clicks” on their selection

       choice to complete the test item.

       • Multiple-response: Examinee selects more than one option that best answers the question or completes

       a statement.

       • Sample Directions: Examinee reads the statement or question and, from the response options, selects

       only the options that represent the most correct or best answers given the information.

       Content Limits

       1 Domain 1.0: Designing highly available, cost-efficient, fault-tolerant, scalable systems

       1.1 Identify and recognize cloud architecture considerations, such as fundamental components and effective

       designs.

       Content may include the following:

       • How to design cloud services

       • Planning and design

       • Monitoring and logging

       • Familiarity with:

       o Best practices for AWS architecture

       o Developing to client specifications, including pricing/cost (e.g., on Demand vs. Reserved vs.

       Spot; RTO and RPO DR Design)

       o Architectural trade-off decisions (e.g., high availability vs. cost, Amazon Relational Database

       Service (RDS) vs. installing your own database on Amazon Elastic Compute Cloud (EC2))

       o Hybrid IT architectures (e.g., Direct Connect, Storage Gateway, VPC, Directory Services)

       o Elasticity and scalability (e.g., Auto Scaling, SQS, ELB, CloudFront)

       2 Domain 2.0: Implementation/Deployment

       2.1 Identify the appropriate techniques and methods using Amazon EC2, Amazon S3, AWS Elastic

       Beanstalk, AWS CloudFormation, AWS OpsWorks, Amazon Virtual Private Cloud (VPC), and AWS

       Identity and Access Management (IAM) to code and implement a cloud solution.

       Content may include the following:

       • Configure an Amazon Machine Image (AMI)

       • Operate and extend service management in a hybrid IT architecture

       • Configure services to support compliance requirements in the cloud

       • Launch instances across the AWS global infrastructure

       • Configure IAM policies and best practices

       AWS Certified Solutions Architect

       Associate Exam Blueprint

       3

       3 Domain 3.0: Data Security

       3.1 Recognize and implement secure practices for optimum cloud deployment and maintenance.

       Content may include the following:

       • AWS shared responsibility model

       • AWS platform compliance

       • AWS security attributes (customer workloads down to physical layer)

       • AWS administration and security services

       • AWS Identity and Access Management (IAM)

       • Amazon Virtual Private Cloud (VPC)

       • AWS CloudTrail

       • Ingress vs. egress filtering, and which AWS services and features fit

       • “Core” Amazon EC2 and S3 security feature sets

       • Incorporating common conventional security products (Firewall, VPN)

       • Design patterns

       • DoS mitigation

       • Encryption solutions (e.g., key services)

       • Complex access controls (building sophisticated security groups, ACLs, etc.)

       • Amazon CloudWatch for the security architect

       • Trusted Advisor

       • CloudWatch Logs

       3.2 Recognize critical disaster recovery techniques and their implementation.

       Content may include the following:

       • Disaster recovery

       o Recovery time objective

       o Recovery point objective

       o Amazon Elastic Block Store

       • AWS Import/Export

       • AWS Storage Gateway

       • Amazon Route53

       • Validation of data recovery method

       4 Domain 4.0: Troubleshooting

       Content may include the following:

       • General troubleshooting information and questions


       Формат на курса: Онлайн, провежда се в реално време от инструктор във виртуална класна стая.

       Език на курса: български (английски е наличен като опция).

       Метериали: в електронен формат, включени в цената.

       Пакет от услуги включени към курса:

       онлайн обучение

       сертификат за завършен курс

       достъп до виртуален лаб

       книги и учебни материали

       достъп до онлайн тестове

       видео библиотека към курса - достъп до видео записи на сесиите към курса

       Курсът е подходящ за: начинаещи Juniper или мрежови администратори; желаещи да се сертифицират за Juniper Networks JNCIA; желаещи да научат Juniper JUNOS и да повишат професионалната си квалификация.

       Интерактивен формат: участниците имат възможност да участват в дискусии, да задават въпроси, двупосочна връзка с интруктора в реално време, чрез виртуалната класна стая. Онлайн формата се провежда в реално време по график, участниците са свързани наживо, за разлика от видео курсовете при онлайн формата не се презентира видео запис.

       График: изберете удобен за вас график от падащото меню.  Курса се провежда в удобно и съобразено с участниците време.

       Лабораторна среда: всеки курсист разполага със собствена лаб среда, където се провеждат упражненията, част от курса.

       Продължителност на курса: 40 уч.ч. онлайн обучение (теория и практика).

       Видео библиотека: Можете да преглеждате отново  и по всяко време записите на всички сесии към курса. 

       Сертификат: всички участници получават сертификат за завършен курс.

       При отказ от достъп до лаб среда се предоставя отстъпка.

       Допълнителна информация за съдържанието на курса можете на откриете на нашият сайт - http://www.it-training.bg

       Метод на плащане: PayPal, банков превод, наложен платеж, брой.


       Заявка за издаване на фактура се приема към момента на записването на съответния курс.

       Фактура се издава в рамките на 7 дни от потвърждаване на плащането.

       За повече информация използвайте формата за контакт.


       Дати на провеждане: моля използвайте календара в основният ни сайт.

       Ще се свържем с Вас за потвърждаване на датите.


       The Juniper Networks Certified Associate - JunOS (JNCIA-Junos) е задължително входно ниво, което се изисква за да се достигнат по - високите нива в сертифицирането на Juniper. Успешните кандидати демонстрират познаване на Junos OS на Juniper Networks, основни познания за мрежи, и основни познания за мрежовата маршрутизация и комутация.


       Проектиран за мрежови специалисти с начинаещ-междинен познания за работа в мрежа, този писмен изпит проверява разбирането на кандидата върху мрежовите основи, както и основната функционалност на Junos OS на Juniper Networks.


       Сертифицирането на JNCIA-Junos е валидно за срок от три години. Ресертификация се постига чрез  повторно преминаване на JN0-102 изпита или успешното взимане на по - горен изпит.


       Подробни изпит Цели включват:


       Networking Fundamentals

       JunOS OS Fundamentals

       потребителски интерфейси

       Основи на JunOS конфигурация

       Оперативен мониторинг и поддръжка

       основи на маршрутизиране

       Routing Политика и защитната стена - Филтри


       Networking Fundamentals

       Junos OS Fundamentals

       User Interfaces

       Junos Configuration Basics

       Operational Monitoring and Maintenance

       Routing Fundamentals

       Routing Policy and Firewall Filters


       Online Training Linux Foundation Certified System Administrator - LFCS       Резултат с изображение за 100% guarantee

       Course Format: online instructor lead training in a virtual class room

       Language: Bulgarian (English optional)

       Course Files: digital format, price included in the course

       Lab environment: individual lab env. for each student.

       Course Duration40 learning hours online training (theory and practice).


       If lab access is not required by student, the price will be deduct. 

       Additional Information about the training content can be found on our web site - http://www.it-training.pro The ONline Training Academy

       Payment Method: PayPal, bank transfer, cash payments, wire transfer


       Invoice can be requested with a support request using our contacts page.

       The Invoice is issued normally in 7 days after the payment has been confirmed. 

       Additional information can be found using our contacts page.


       Training Dates: please check the IT Training Calendar in the main site. 

       We will contact you to confirm the dates and registration.        Linux is the #1 operating system for web servers, cloud computing, smart phones and consumer electronics. Because Linux is growing so quickly, there is a shortage of experienced Linux professionals. According to the 2015 Linux Jobs Report, 97% of hiring managers are looking to add Linux talent this year. There are 50,000+ open job listings requiring Linux on dice.com. And individuals with Linux skills are being recruited at an unprecedented rate. Demonstrate to employers that you have both the skills and the knowledge to be a top sysadmin with the Linux Foundation Certified System Administrator.

       LFS101

       Introduction to Linux

       1. The Linux Foundation
       2. Linux Philosophy and Concepts
       3. Linux Structure and Installation
       4. Graphical Interface
       5. System Configuration From The Graphical Interface
       6. Finding Linux Documentation
       7. Command Line Operators
       8. File Operations
       9. User Environment
       10. Text Editors
       11. Local Security Principles
       12. Network Operations
       13. Manipulating Text
       14. Printing
       15. Bash Shell Scripting
       16. Advanced Bash Scripting
       17. Processes
       18. Common Applications

       Essentials of System Administration (LFS201)

       Essentials of System Administration

       1. Preface
        • Introduction
        • Relationship to LFS101x
        • Using as LFCS Exam Preparation
        • Course Formatting
        • Read the Documentation
        • Target Platform
        • Command Line vs Graphical Interface
        • Target Linux Distributions
        • Installation: What to Use for this Course
        • Course Timing
        • Lab Exercises
        • Change, Repetition, and Holy Wars
        • The Linux Foundation
        • Linux Foundation Training
        • Labs
       2. System Startup and Shutdown
        • Understanding the Boot Sequence
        • BIOS
        • Boot Loaders
        • Configuration Files in /etc
        • /etc/sysconfig
        • /etc/default
        • Shutting Down and Rebooting
        • Labs
       3. GRUB
        • What is GRUB?
        • Interactive Selections with GRUB at Boot
        • Installing GRUB
        • GRUB Device Nomenclature
        • Customizing the GRUB Configuration File
        • Labs
       4. init: SystemV, Upstart, systemd
        • The init Process
        • Startup Alternatives
        • SysVinit Runlevels
        • SysVinit and /etc/inittab
        • SysVinit Startup Scripts
        • chkconfig
        • service
        • chkconfig and service on Debian-based Systems
        • Upstart
        • Upstart Utilities
        • systemd
        • systemd Configuration Files
        • Systemctl
        • Labs
       5. Linux Filesystem Tree Layout
        • One Big Filesystem
        • Data Distinctions
        • FHS Linux Standard Directory Tree
        • Main Directory Layout
        • The root (/) Directory and Filesystem
        • /bin
        • /boot
        • Other Files and Directories in /boot
        • /dev
        • /etc
        • /home
        • /lib
        • /media
        • /mnt
        • /opt
        • /proc
        • /sys
        • /root
        • /sbin
        • /tmp
        • /usr
        • /var
        • /run
        • Labs
       6. Kernel Services and Configuration
        • Kernel Overview
        • Main Kernel Tasks
        • Kernel Command Line
        • Kernel Boot Parameters
        • sysctl
        • Labs
       7. Kernel Modules
        • Advantages of Kernel Modules
        • Module Utilities
        • Module Loading and Unloading
        • modprobe
        • Some Considerations with Modules
        • modinfo
        • Module Parameters
        • Kernel Module Configuration
        • Labs
       8. Devices and udev
        • Device Nodes
        • Major and Minor Numbers
        • udev
        • udev Components
        • udev and Hotplug
        • The udev Device Manager
        • udev Rule Files
        • Creating udev Rules
        • Some Examples of Rules Files
        • Labs
       9. Partitioning and Formatting Disks
        • Common Disk Types
        • Disk Geometry
        • Partitioning
        • Why partition?
        • Partition Table
        • Naming Disk Devices and Nodes
        • More on SCSI Device Names
        • blkid and lsblk
        • Sizing up partitions
        • Backing up and Restoring Partition Tables
        • Partition table editors
        • Using fdisk
        • Labs
       10. Encrypting Disks
        • Why Use Encryption?
        • LUKS
        • cryptsetup
        • Using an Encrypted Partition
        • Mounting at Boot
        • Labs
       11. Linux Filesystems and the VFS
        • Filesystem Basics
        • Filesystem Tree Organization
        • Virtual File System (VFS)
        • Available Filesystems
        • Journalling Filesystems
        • Current Filesystem Types
        • Special Filesystems
        • Labs
       12. Filesystem Features: Attributes, Creating, Checking, Mounting
        • Inodes
        • Directory Files
        • Extended Attributes and lsattr/chattr
        • Creating and Formatting Filesystems
        • Checking and Fixing Filesystems
        • Mounting and Unmounting Filesystems
        • mount
        • mount Options
        • umount
        • Mounting Filesystems at Boot
        • Listing Currently Mounted Filesystems
        • Labs
       13. Filesystem Features: Swap, Quotas, Usage
        • Swap
        • Quotas
        • Setting up Quotas
        • quotacheck
        • Turning quotas on and off
        • Examining Quotas
        • Setting quotas
        • Filesystem Usage
        • Disk Space Usage
        • Labs
       14. The Ext2/Ext3/Ext4 Filesystems
        • Ext4 History and Basics
        • Ext4 Features
        • Ext4 Layout
        • Block Groups
        • dumpe2fs
        • tune2fs
        • Superblock Information
        • Data Blocks and Inodes
        • Ext4 Filesystem Enhancements
        • Labs
       15. The XFS and btrfs Filesystems
        • XFS Features
        • XFS Filesystem Maintenance
        • The btrfs Filesystem
        • Labs
       16. Logical Volume Management (LVM)
        • LVM
        • LVM and RAID
        • Volumes and Volume Groups
        • Logical Volumes Utilities
        • Creating Logical Volumes
        • Displaying Logical Volumes
        • Resizing Logical Volumes
        • Examples of Resizing
        • LVM Snapshots
        • Labs
       17. RAID
        • RAID
        • RAID Levels
        • Software RAID Configuration
        • Monitoring RAIDs
        • RAID Hot Spares
        • Labs
       18. Local System Security
        • Local System Security
        • Creating a Security Policy
        • What to Include in the Policy
        • What Risks to Assess
        • Choosing a Security Philosophy
        • Some General Security Guidelines
        • Updates and Security
        • Hardware Accessibility and Vulnerability
        • Hardware Access Guidelines
        • Protection of BIOS
        • Protecting the Boot Loader with Passwords
        • Filesystem Security: mount Options
        • setuid and setgid
        • Setting the setuid/setgid Bits
        • Labs
       19. Linux Security Modules
        • What are Linux Security Modules?
        • LSM Choices
        • SELinux Overview
        • SELinux Modes
        • SELinux Policies
        • Context Utilities
        • SELinux and Standard Command Line Tools
        • SELinux Context Inheritance and Preservation
        • restorecon
        • semanage fcontext
        • Using SELinux Booleans
        • getsebool and setsebool
        • Troubleshooting Tools
        • Additional Online Resources
        • AppArmor
        • Labs
       20. Processes
        • Processes, Programs and Threads
        • The init Process
        • Processes
        • Process Attributes
        • Controlling Processes with ulimit
        • Process Permissions and setuid
        • Process States
        • Execution Modes
        • User Mode
        • System Mode
        • Daemons
        • Kernel-Created Processes
        • Process Creating and Forking
        • Creating Processes in a Command Shell
        • Using nice to Set Priorities
        • Modifying the Nice Value
        • Labs
       21. Signals
        • What are Signals?
        • Types of Signals
        • kill
        • killall and pkill
        • Labs
       22. System Monitoring
        • Available Monitoring Tools
        • The /proc and /sys Pseudo-filesystems
        • /proc Basics
        • A Survey of /proc
        • /proc/sys
        • /sys Basics
        • A Survey of /sys
        • sar
        • Labs
       23. Process Monitoring
        • Monitoring Tools
        • Viewing Process States with ps
        • BSD Option Format for ps
        • ps Output Fields
        • UNIX Option Format for ps
        • Customizing the ps Output
        • Using pstree
        • Viewing System Loads with top
        • top Options
        • Labs
       24. I/O Monitoring and Tuning
        • Disk Bottlenecks
        • iostat
        • iostat Options
        • iostat Extended Options
        • iotop
        • Using ionice to Set I/O Priorities
        • Labs
       25. I/O Scheduling
        • I/O Scheduling
        • I/O Scheduler Choices
        • I/O Scheduling and SSD Devices
        • Tunables and Switching The I/O Scheduler at Run Time
        • CFQ (Completely Fair Queue Scheduler)
        • CFQ Tunables
        • Deadline Scheduler
        • Deadline Tunables
        • Labs
       26. Memory: Monitoring Usage and Tuning
        • Memory Tuning Considerations
        • Memory Monitoring Tools
        • /proc/sys/vm
        • vmstat
        • /proc/meminfo
        • OOM Killer
        • Labs
       27. Package Management Systems
        • Software Packaging Concepts
        • Why Use Packages?
        • Packages Types
        • Available Package Management Systems
        • Packaging Tool Levels and Varieties
        • Package Sources
        • Creating Software Packages
        • Labs
       28. RPM
        • RPM
        • Advantages of Using RPM
        • Package File Names
        • Database Directory
        • Helper Programs and Modifying Settings
        • Queries
        • Verifying Packages
        • Installing Packages
        • Uninstalling Packages
        • Upgrading Packages
        • Freshening Packages
        • Upgrading the Kernel
        • Using rpm2cpio
        • Labs
       29. DPKG
        • DPKG Essentials
        • Package File Names
        • Source Packages
        • DPKG Queries
        • Installing/Upgrading/Uninstalling Packages
        • Labs
       30. yum
        • Package Installers
        • What Is yum?
        • Configuring yum to Use Repositories
        • Repository Files
        • Queries
        • Verifying Packages
        • Installing/Removing/Upgrading Packages
        • Additional Commands
        • Labs
       31. zypper
        • What Is zypper?
        • zypper Queries
        • Installing/Removing/Upgrading
        • Additional zypper Commands
        • Labs
       32. APT
        • What Is APT?
        • apt-get
        • Queries Using apt-cache
        • Installing/Removing/Upgrading
        • Labs
       33. User Account Management
        • User Accounts
        • Attributes of a User Account
        • Creating User Accounts with useradd
        • Modifying and Deleting User Accounts
        • Locked Accounts
        • User IDs and /etc/passwd
        • /etc/shadow
        • Why Use /etc/shadow?
        • Password Management
        • chage: Password Aging
        • Restricted shell
        • Restricted Accounts
        • The root Account
        • SSH
        • ssh Configuration Files
        • Labs
       34. Group Management
        • Groups
        • Group Management
        • User Private Groups
        • Group Membership
        • Labs
       35. File Permissions and Ownership
        • Owner, Group and World
        • File Access Rights
        • File Permissions and Security and Authentication
        • Changing permissions: chmod
        • chmod: Numerical Syntax for Permissions
        • Changing User and Group File Ownership: chown and chgrp
        • umask
        • Filesystem ACLs
        • Getting and Setting ACLs
        • Labs
       36. Pluggable Authentication Modules (PAM)
        • PAM: A Unified Approach to Authentication
        • Authentication Process
        • PAM Configuration Files
        • PAM Rules
        • LDAP Authentication
        • Labs
       37. Backup and Recovery Methods
        • Why Backups?
        • What Needs Backup?
        • Tape Drives
        • Backup Methods
        • Backup Strategies
        • Backup Utilities
        • cpio
        • Using tar for Backups
        • Using tar for Restoring Files
        • Incremental Backups with tar
        • Compression: gzip, bzip2 and xz and Backups
        • dd
        • dd Examples
        • rsync
        • dump and restore
        • dump Options
        • Level 0 backup with dump
        • restore
        • mt
        • Backup Programs
        • Labs
       38. Network Addresses
        • IP Addresses
        • IPv4 Address Types
        • Special Addresses
        • IPv6 Address Types
        • IPv4 Address Classes
        • Netmasks
        • Hostname
        • Getting and Setting the Hostname
        • Labs
       39. Network Devices and Configuration
        • Network Devices
        • Problems with Network Device Names
        • Predictable Network Interface Device Names
        • Examples of the New Naming Scheme
        • NIC Configuration Files
        • ifconfig
        • The ip Utility
        • Examples of Using ip
        • Routing
        • Default Route
        • Static Routes
        • Name Resolution
        • /etc/hosts
        • DNS
        • Network Diagnostic Utilities
        • Labs
       40. Firewalls
        • What is a Firewall
        • Firewall Interfaces and Tools
        • firewalld
        • firewalld Service Status
        • Zones
        • Zone Management
        • Source Management
        • Service and Port Management
        • Labs
       41. Basic Troubleshooting
        • Troubleshooting Overview
        • Basic Techniques
        • Intuition and Experience
        • Things to Check: Networking
        • Things to Check: File Integrity
        • Boot Process Failures
        • Filesystem Corruption and Recovery
        • Using Rescue/Recovery Media
        • Common Utilities on Rescue/Recovery Disks
        • Using Rescue/Recovery Media
        • Labs
       42. System Rescue
        • Emergency Boot Media
        • Using Rescue Media
        • Rescue USB Key
        • Emergency Mode
        • Single User Mode
        • Labs

       http://www.it-training.pro/2016/12/25/70-334-core-solutions-of-microsoft-skype-for-business-2015/


       Module 1: Design and Architecture of Skype for Business Server 2015
       This module describes the high-level components and features of Skype for Business 2015. It also describes how to work with Skype for Business administrative tools, the main components of Skype for Business Online, and coexistence with on-premises Skype for Business Server 2015 servers.
       Lessons
       Overview of Skype for Business Components and Features
       Introduction to the Skype for Business Administrative Tools
       Lab : Designing and Publishing a Skype for Business Server Topology
       Designing and Creating the Topology
       Updating the Topology for the New York Site
       After completing this module, students will be able to:
       Describe the high-level components and features of Skype for Business 2015.
       Work with Skype for Business administrative tools.
       Module 2: Installing and Implementing Skype for Business Server 2015
       This module explains the external dependencies for Skype for Business Server. It describes the Session Initiation Protocol (SIP) domain requirements to ensure a successful implementation. This module also explains how to install Skype for Business Server, and it describes how Skype for Business Server integrates with Exchange Server and Microsoft SharePoint Server.
       Lessons
       Server and Service Dependencies
       Planning SIP Domains
       Installing Skype for Business Server
       Integrating Skype for Business Server with Exchange Server and SharePoint Server
       Lab : Configuring DNS and Simple URLs for Skype for Business Server
       Configuring the Required DNS Records and Simple URLs for Skype for Business Server
       Lab : Deploying Skype for Business Server
       Installing and Configuring Skype for Business Server
       Installing Skype for Business Server Certificates
       After completing this module, students will be able to:
       Identify the external dependencies for Skype for Business Server 2015.
       Identify the SIP domain requirements to ensure a successful implementation.
       Install Skype for Business Server.
       Describe how Skype for Business Server integrates with Exchange Server and SharePoint Server.
       Module 3: Administering Skype for Business Server 2015
       This module explains how to administer and manage Skype for Business Server by using Skype for Business Server Control Panel and the Skype for Business Server Management Shell. It also describes how to create useful Skype for Business scripts to automate processes. Additionally, it explains how to implement role-based access control (RBAC) in Skype for Business and how to use important Test cmdlets and tools to troubleshoot Skype for Business.
       Lessons
       Using Skype for Business Server Control Panel
       Using the Skype for Business Server Management Shell
       Implementing Role-Based Access Control
       Using Test Cmdlets
       Tools for Troubleshooting Skype for Business
       Lab : Using the Administrative Tools to Manage Skype for Business Server
       Installing the Skype for Business Administrative Tools on a Windows 10 Client
       Using Skype for Business Server Control Panel
       Using the Skype for Business Server Management Shell
       Lab : Using the Skype for Business Troubleshooting Tools
       Using Skype for Business Server Management Shell Cmdlets to Create an RBAC Structure
       Using the Centralized Logging Service
       Performing a Network Capture by Using Message Analyzer
       After completing this module, students will be able to:
       Use Skype for Business Server Control Panel.
       Use the Skype for Business Server Management Shell.
       Implement RBAC in Skype for Business 2015.
       Use important test cmdlets.
       Use various tools to troubleshoot Skype for Business.
       Module 4: Configuring Users and Clients in Skype for Business 2015
       This module explains how to configure users by using Skype for Business Server Control Panel and the Skype for Business Server Management Shell. It then describes how to deploy Skype for Business clients and explains the sign-in, registration, and authentication process for Skype for Business clients. It also explains how to configure in-band policies and group policies. Finally, it explains how to manage the Skype for Business Address Book.
       Lessons
       Configuring Users
       Deploying the Skype for Business Client
       Registration, Sign-In, and Authentication
       Configuring Skype for Business Client Policies
       Managing the Skype for Business Address Book
       Lab : Configuring Users and Clients in Skype for Business 2015
       Enabling Users for Skype for Business by Using the Management Shell
       Troubleshooting a User Sign-In Issue
       Lab : Configuring Policies and the Address Book in Skype for Business Server
       Configuring Client Policies
       Configuring the Address Book
       After completing this module, students will be able to:
       Configure users by using Skype for Business Server Control Panel and the Skype for Business Server Management Shell.
       Deploy Skype for Business clients.
       Explain the registration, sign-in, and authentication process for Skype for Business clients.
       Configure in-band policies and Group Policies.
       Describe how to manage the Skype for Business Address Book.
       Module 5: Configuring and Implementing Conferencing in Skype for Business 2015
       This modules describes Skype for Business conferencing features and modalities. It explains how to integrate Skype for Business Server 2015 with Office Online Server. It also explains how to plan for conferencing bandwidth utilization. Finally, it explains how to configure conferencing settings and policies.
       Lessons
       Introduction to Conferencing in Skype for Business 2015
       Integrating Skype for Business Server and Office Online Server
       Bandwidth Planning
       Configuring Conferencing Settings
       Lab : Installing and Configuring Office Online Server
       Installing Office Online Server
       Lab : Configuring Conferencing in Skype for Business Server
       Configuring, Assigning, and Validating Conferencing Policies
       After completing this module, students will be able to:
       Describe Skype for Business conferencing features and modalities.
       Integrate Skype for Business Server 2015 with Office Web Apps Server.
       Plan for conferencing bandwidth utilization.
       Configure conferencing settings and policies.
       Module 6: Implementing Additional Conferencing Options in Skype for Business Server 2015
       This module describes the conferencing lifecycle and explains how to administer it. It then explains how to use conferencing and meeting policies. It also explains how to deploy dial-in conferencing and configure the infrastructure for Lync Room System. Finally, it explains how to configure large meetings and Skype Meeting Broadcast.
       Lessons
       Overview of the Conferencing Lifecycle
       Designing and Configuring Audio/Video and Web Conferencing Policies
       Deploying Dial-In Conferencing
       Configuring an LRS
       Configuring Large Meetings and Skype Meeting Broadcasts
       Lab : Implementing and Troubleshooting Conferencing Policy
       Creating and Editing Conferencing Policies
       Troubleshooting Conferencing Policies
       Lab : Configuring Additional Conferencing Modalities
       Deploying Dial-In Conferencing
       Preparing for LRS Deployment
       After completing this module, students will be able to:
       Administer the conferencing lifecycle.
       Configure conferencing and meeting policies.
       Deploy dial-in conferencing.
       Configure the infrastructure for Lync Room System (LRS).
       Configure large meetings and Skype Meeting Broadcast.
       Module 7: Designing and Implementing Monitoring and Archiving in Skype for Business 2015
       This module describes the Monitoring Service components in Skype for Business Server. It then describes archiving and explains how to design an archiving policy. Finally, it explains how to implement archiving.
       Lessons
       Components of the Monitoring Service
       Overview of Archiving
       Designing an Archiving Policy
       Implementing Archiving
       Lab : Implementing Monitoring
       Enabling Monitoring Reports
       Lab : Implementing Archiving
       Enabling Skype for Business Server Archiving to Microsoft Exchange Server 2013
       After completing this module, students will be able to:
       Describe Monitoring Service components in Skype for Business Server.
       Implement monitoring.
       Design an archiving policy.
       Implement archiving.
       Module 8: Deploying Skype for Business 2015 External Access
       This module describes the components for external access. It then explains how to configure external access policies and security, how to configure certificates, and how to configure reverse proxy. Additionally, this module describes how to configure Skype for Business Server 2015 for mobile clients. Finally, it explains how to design and configure federation in Skype for Business Server.
       Lessons
       Overview of External Access
       Configuring External Access Policies and Security
       Configuring External Access Network and Certificates
       Configuring Reverse Proxy
       Designing Mobility in Skype for Business Server
       Designing Federation in Skype for Business Server
       Lab : Designing and Implementing External User Access
       Defining the Edge Server in the Topology
       Installing and Configuring the Edge Server
       Lab : Installing the Components for External Users
       Installing and Configuring Reverse Proxy
       Validate External Messaging
       After completing this module, students will be able to:
       Identify the components for external access.
       Configure external access policies and security.
       Configure external access network and certificates.
       Configure reverse proxy.
       Configure Skype for Business Server 2015 for mobile clients.
       Design and configure federation in Skype for Business Server.
       Module 9: Implementing Persistent Chat in Skype for Business 2015
       This module explains how to design a Skype for Business 2015 topology that includes Persistent Chat. It then explains how to deploy Persistent Chat in Skype for Business. Finally, it explains how to configure and manage Persistent Chat.
       Lessons
       Designing a Persistent Chat Server Topology
       Deploying Persistent Chat Server
       Configuring and Managing Persistent Chat
       Lab : Designing and Deploying Persistent Chat Server
       Configuring the Topology for Persistent Chat Server
       Installing Persistent Chat Server
       Registering a New Add-In
       Lab : Configuring and Using Persistent Chat
       Configuring Chat Rooms and Policies
       Validating a Persistent Chat Deployment
       Troubleshooting Persistent Chat
       After completing this module, students will be able to:
       Design a Skype for Business topology that includes Persistent Chat.
       Deploy Persistent Chat in Skype for Business.
       Configure and manage Persistent Chat in Skype for Business.
       Module 10: Implementing High Availability in Skype for Business 2015
       This module describes how to design and implement a high-availability solution for Front End Servers and Back End Servers in a Skype for Business Server environment. It also explains how to design and implement a high-availability solution for file stores, Edge Servers, Mediation Servers, Office Online server farms, and reverse proxy servers in a Skype for Business Server environment.
       Lessons
       Planning for Front End Pool High Availability
       Planning for Back End Server High Availability
       High Availability for Other Component Servers
       Lab : Pre-Lab Configuration
       Preparing for the Lab
       Lab : Implementing High Availability
       Managing Front End Pools
       Configuring Hardware Load Balancing
       After completing this module, students will be able to:
       Design and implement a high-availability solution for Front End Servers in a Skype for Business Server environment.
       Design and implement a high-availability solution for Back End Servers in a Skype for Business Server environment.
       Design and implement a high-availability solution for file stores, Edge Servers, Mediation Servers, Office Online Server farms, and reverse proxy servers in a Skype for Business Server environment.
       Module 11: Implementing Disaster Recovery in Skype for Business 2015
       This module describes the disaster recovery options in Skype for Business Server, such as Front End pool pairing and Persistent Chat Server stretched pools. It then explains how to implement disaster recovery in Skype for Business Server. Additionally, it describes the disaster recovery options for Persistent Chat, the Central Management store, the Location Information Service (LIS) database, and user data.
       Lessons
       Disaster Recovery Options in Skype for Business Server
       Implementing Disaster Recovery in Skype for Business Server
       Additional Disaster Recovery Options in Skype for Business Server
       Lab : Implementing and Performing Disaster Recovery
       Configuring Pool Pairing
       Perform Pool Failover and Failback
       After completing this module, students will be able to:
       Describe disaster recovery options in Skype for Business Server.
       Implement disaster recovery in Skype for Business Server.
       Describe the disaster recovery options for Persistent Chat, the Central Management store, the Location Information Service (LIS) database, and user data.
       Module 12: Integrating with Skype for Business Online
       This module describes Skype for Business Online features. It then explains how to prepare an on-premises environment for a hybrid Skype for Business deployment. It also explains how to configure a hybrid Skype for Business deployment.
       Lessons
       Overview of Skype for Business Online
       Preparing for a Hybrid Skype for Business Deployment
       Configuring a Hybrid Skype for Business Environment
       Lab : Designing a Hybrid Skype for Business Deployment
       Designing the Hybrid Skype for Business Environment
       After completing this module, students will be able to:
       Describe Skype for Business Online features.
       Prepare an on-premises environment for a hybrid Skype for Business deployment.
       Configure a hybrid Skype for Business deployment.
       Module 13: Planning and Implementing an Upgrade to Skype for Business Server 2015
       This module describe how to plan a side-by-side migration from Lync Server 2010 and Lync Server 2013 to Skype for Business Server 2015. It also explains how to perform an in-place upgrade from Lync Server 2013 to Skype for Business Server.
       Lessons
       Overview of Upgrade and Migration Paths
       Migrating to Skype for Business 2015
       In-Place Upgrade to Skype for Business Server 2015
       Lab : Performing an In-Place Upgrade of Lync 2013 to Skype for Business
       Install Skype for Business Administrative Tools
       Performing In-Place Upgrade from Lync Server 2013 to Skype for Business Server 2015
       After completing this module, students will be able to:
       Describe the supported migration and upgrade paths for Skype for Business Server.
       Perform an in-place upgrade of Lync Server 2013 to Skype for Business Server.
       Describe how to manage the user experience during an upgrade.

       http://www.it-training.pro/2016/12/25/70-333-deploying-enterprise-voice-with-skype-for-business-2015/


       Module 1: Introduction to Voice Workloads
       Designing a Skype for Business voice solution requires the understanding of many technologies. With Microsoft’s latest cloud based voice services, customers now have even more flexibility in deploying a voice solution for their enterprise, but with that flexibility comes further complexities that must be understood. In this module, you will learn about basic VoIP concepts, how they evolved from early telephony technologies, as well as Office 365 services and Microsoft’s entry into the voice world. You will also learn about on-premises and cloud based voice offerings now available as part of the Skype for Business product set.
       Lessons
       Voice Overview
       Designing Voice Workloads
       Skype for Business Ecosystem
       SIP Basics and Routing
       Lab : Customizing Your Lab Environment
       Configuring the On-Premises Organization
       After completing this module, students will be able to:
       Describe the different options available across various possible voice architectures with Skype for Business Server 2015 and Skype for Business Online.
       Explain how cloud technologies are changing the design, deployment, and management of voice architectures.
       Relate their prior experience to what they will learn throughout the course.
       Module 2: Assess Network and Voice Deployment Options
       In this module, you will learn how to perform a network readiness assessment for an implementation of Skype for Business Server 2015 or Skype for Business Online. This module coincides with the Skype Operations Framework (SOF) Plan phase. Specifically, this module aligns with the Envision, Assess, and Design stages. You will learn about Skype for Business Online and Skype for Business Server 2015 features and functionality. You will also learn the supported architectures for Skype for Business Online and Skype for Business Server 2015.
       Lessons
       Network Planning and Assessment
       Skype for Business Features and Functionality
       Plan your Cloud PBX Solution
       Lab : Configuring Identity Federation with Office 365
       Adding a Custom Domain and Enabling Directory Synchronization in Office 365
       Performing Directory Synchronization
       Installing and Configuring Active Directory Federation Services
       Enabling Single Sign-On with Office 365
       After completing this module, students will be able to:
       Describe the phases of network assessment.
       Identify Skype for Business Online plans.
       Describe the supported voice architectures.
       Choose a voice architecture for a given scenario.
       Module 3: Split Domain Configuration
       In this module, you will learn what is meant by the term split domain and what it describes relative to the Skype for Business product. You will also learn the benefits of split domain, the prerequisites needed to deploy this environment, and how to provision users once it’s been configured. Finally, you will learn to troubleshoot common issues.
       Lessons
       Split Domain Overview
       Split Domain Requirements
       Split Domain Deployments
       User Provisions and Migration
       Troubleshooting Split Domain Related Issues
       Lab : Setting up Split Domain with Skype for Business Online
       Setting up Split Domain with Skype for Business Online
       Moving Users to Skype for Business Online
       Verifying the Split Domain Skype for Business User Experience
       Managing Users in Skype for Business Online
       
       After completing this module, students will be able to deploy and configure an environment where users of a domain are split between using Skype for Business Server 2015 and Skype for Business Online.
       
       Module 4: Cloud PBX with PSTN Calling and Conferencing
       Cloud PBX is a Microsoft-based PBX solution offered in Office 365. Cloud PBX enables organizations to eliminate their existing PBX infrastructure and migrate PBX functionality, as well as existing telephone numbers, to Office 365. Public Switch Telephone Network (PSTN) Calling provides a PSTN connection for users via Microsoft Calling Plans. PSTN Conferencing has been integrated into Skype for Business Online Meetings capability in Office 365 which allow users to create, manage, and host their own online meetings with PSTN integration for easy dial-in access.
       Lessons
       Cloud PBX with PSTN Calling Features
       PSTN Conferencing and Meeting Features
       Skype for Business Server 2015 Dial-in Conferencing
       Lab : Configuring Cloud PBX with PSTN Calling
       Enabling Users for PSTN Calling in Skype for Business Online
       Using Online PSTN Calling Features
       Enabling Users for Cloud PSTN Conferencing
       Using PSTN Conferencing in Skype for Business Online
       After completing this module, students will be able to:
       
       Describe Cloud PBX with PSTN Calling features and conferencing
       Deploy and configure conference and meeting features
       Deploy and configure PSTN Conferencing 
       Module 5: Enterprise Voice (On-Premises)
       In this module, you will learn about Skype for Business Server 2015 Enterprise Voice. Enterprise Voice is a unified communications solution delivered by Skype for Business Server 2015. Enterprise Voice enables organizations to send and receive calls via the Publicly Switched Telephone Network (PSTN). You will learn how to configure voice components like Dial Plans, Voice Policies, and Routes that are an integral part of the Enterprise Voice solution.
       Lessons
       Designing Enterprise Voice
       Configuring Enterprise Voice
       Voice Routing
       Assigning Phone Numbers
       Client Configuration
       Unified Messaging
       Lab : Configuring Enterprise Voice
       Build a Regular Expression
       Configuring Dial Plans
       Configuring a Voice Policy, PSTN Usage, and Route
       Assigning User Dial Plans and Policies
       Test Voice Routing
       Configure the London Dial Plan
       After completing this module, students will be able to:
       Design and implement Skype for Business Enterprise Voice.
       Configure Enterprise Voice settings, including dial plans, voice policy, PSTN usage, voice routes, trunks, and numbering plans for DID and extensions.
       Describe Skype for Business Voice Routing.
       Integrate Exchange Unified Messaging with Skype for Business Server 2015.
       Configure Skype for Business client voice features.
       
       Module 6: PSTN Connectivity
       A key component to a successful organization is the ability to communicate between internal employees and customers and partners. In order for this to happen organizations need to bridge communications between their internal communications systems such as Skype for Business Server 2015 and the public switched telephone network by using an existing Public Branch Exchange (PBX), gateway, or Internet service provider (ISP). Connection to the PSTN enables enterprise users to make and receive calls from external numbers by using the same Skype for Business client used for internal calls. In addition, employees can leverage the broad range of Skype for Business features to improve their communications interactions with external users connected through the PSTN.
       Lessons
       Connecting to the PSTN
       Connecting to the Existing PBX
       M:N Interworking Routing
       Call Routing Reliability
       Call via Work
       Shared Line Appearance
       IP Phones
       Room Systems
       Mobile
       Lab : Configuring Integration with an IP-PBX
       Configuring Enterprise Voice Settings for London
       Configuring Inter-Trunk Routing
       Research Skype for Business Server 2015 Integration Settings
       Configuring IP-PBX Integration Settings
       After completing this module, students will be able to:
       Plan for the Mediation Server role.
       Connect Skype for Business Server 2015 to the PSTN.
       Implement M:N interworking routing.
       Define a reliable route for calls by using the PSTN.
       Describe Call via Work.
       Describe Shared Line Appearance.
       Module 7: Cloud PBX with On-Premises PSTN Connectivity using an Existing Deployment
       This module discusses the implementation and configuration of Cloud PBX with an on-premises PSTN with an existing deployment. With many options for implementation, students should be familiar with the different methods and connectivity options. Implementing Cloud PBX requires a tenant with Office 365 and a network infrastructure that can be utilized for users at an office or on a public internet connection. It is important to remember that dial-in conferencing needs to be implemented via PSTN Conferencing or Audio Conferencing Provider (ACP). On-Premises PSTN Connectivity with Cloud Connector Edition will be covered in the next module.
       Lessons
       Call Flows and Manageability
       Lab : Call Flows and Manageability
       * Exercise 1: Testing the Current PBX Calling Solution
       * Exercise 2: Enabling Cloud PBX with On-Premises PSTN Connectivity
       * Exercise 3: Testing Cloud PBX with On-Premises PSTN Connectivity
       After completing this module, students will be able to:
       * Explain Cloud PBX with On-Premises PSTN Connectivity architectures and scenarios
       Module 8: Cloud PBX with On-Premises PSTN Connectivity using Cloud Connector Edition
       Enterprises that have a voice solution on-premises that does not include Skype for Business Server 2015 or Lync Server 2013 can still integrate their current solution with Skype for Business Online by leveraging Cloud Connector Edition (CCE). It is important to choose the correct topology for CCE in order to support an organization’s voice requirements. This module will review the different supported topologies and provide guidance on the deployment process.
       Lessons
       Introduction to Cloud Connector Edition
       Planning PSTN Connectivity via Cloud Connector Edition
       Deploying Cloud Connector Edition
       Lab : Deploying Cloud Connector Edition
       Configuring the Lab Organization
       Prepare First Cloud Connector Edition High Availability Appliance
       Prepare Second Cloud Connector Edition High Availability Appliance
       Create Base VHDX for Cloud Connector Edition Virtual Machines
       Deploy First Cloud Connector Edition High Availability Appliance
       Configure Office 365 Tenant
       Test Cloud PBX with On-Premises PSTN Connectivity
       Deploy Second Cloud Connector Edition High Availability Appliance
       Complete and Testing Cloud Connector Edition High Availability
       Test Cloud Connector Edition Management Service Auto Recovery
       After completing this module, students will be able to:
       Know when Cloud Connector Edition is the right solution for an organization.
       Identify Cloud Connector Edition requirements.
       Deploy and manage Cloud Connector Edition.
       Module 9: Enhanced Calling Features and Device Requirements
       Enterprise Voice provides a number of specific on-premises features such as call parking, unassigned numbers, PSTN conferencing, and Response Groups. It also builds on the basic Enterprise Voice deployment scenario introduced earlier in the course. To use Enterprise Voice, you need to know about the various Enterprise Voice applications and how to implement and configure them. You will explore the Skype for Business Server Response Group Service (RGS) in some depth, including components such as RGS agent groups, RGS queues, hunt groups or basic workflows, and Interactive Voice response workflows. In addition, you should be able to describe the Attendant routing method.
       Lessons
       Call Park Service
       Managing Calls to Unassigned Numbers
       Delegation and Private Lines
       Response Group Services
       Location Information Services and E9-1-1
       Lab : Configuring Response Groups
       Configuring Agent Groups and Queues
       Configuring Workflows
       Verifying the Response Group Service Behavior
       Lab : Configuring Location Information Services and Managing Devices
       Creating Emergency Routes and PSTN Usages
       Configuring Number Manipulation on Trunks for Emergency Numbers
       Defining LIS Locations
       Experiencing LIS Features
       After completing this module, students will be able to:
       Explain the various voice features.
       Configure calling features that extend Skype for Business Enterprise Voice functionality.
       Configure call distribution with response groups.
       Make devices location aware with Location Information Service.
       Manage devices in Skype for Business Server 2015.
       Module 10: Network Requirements
       In this module, you will learn how to optimize voice communications on a network by planning for network consumption and implementing bandwidth optimizing technologies such as call admission control (CAC), quality of service (QoS), and software defined networks (SDN). You will also learn the media stacks available for Skype for Business Server 2015 and Skype for Business Online.
       Lessons
       Media Stacks
       Traffic Modeling
       Quality of Service
       Software-Defined Networking
       Overview of Call Admission Control
       Implementing Call Admission Control
       Software-Defined Networking
       Lab : Managing Voice Quality
       Entering information into the Skype for Business Bandwidth Calculator
       Reviewing Calculated Results
       Configuring Quality of Service
       Verifying the Quality of Service Application
       Configuring Call Admission Control to Manage Bandwidth
       Analyzing DSCP Values and Port Ranges for Prioritizing Network Traffic (Bonus Exercise
       After completing this module, students will be able to:
       Explain the media stacks available for Skype for Business Server 2015 and Skype for Business Online.
       Plan for network consumption.
       Optimize voice communications on a network.
       Implement bandwidth-optimizing technologies such as call admission control (CAC), quality of service (QoS), and software-defined networks (SDN).
       Module 11: Monitoring and Maintaining Voice Quality
       Asserting, achieving, and maintaining call quality are imperative for a successful Skype for Business deployment, especially for voice and conferencing workloads. This module will detail Microsoft’s Call Quality Methodology as both a process and toolset that can be used to achieve these goals. Call Quality Scorecard, along with its accompanying script and the Call Quality Dashboard, will be described as additional tools to measure and maintain call quality goals set by an organization. The module will also show how to leverage native Skype for Business tools and datasets to help troubleshoot and further refine deployment quality.
       Lessons
       Call Quality Methodology
       Call Quality Dashboard
       Monitoring Tools
       Usage Reports and Monitoring
       Lab : Deploying Call Quality Dashboard, Analyzing Reports, and Capturing KHI
       Installing the Skype Call Quality Dashboard
       Using the Skype Call Quality Dashboard
       Analyze Peer-to-Peer Session Detail Reports
       Troubleshoot Media Quality Reports
       Monitoring Synthetic Transactions
       Monitoring Server Health
       After completing this module, students will be able to:
       Leverage the Call Quality Methodology (CQM) and monitoring tools.
       Effectively define and assert call quality.
       Module 12: Voice Troubleshooting
       Troubleshooting is a basic skill that is required to support Skype for Business Server deployments. Skype for Business infrastructure can be deployed in a variety of topologies, as has been described throughout this course. Skype for Business administrators should be familiar with both the core tools and the troubleshooting methods that apply specifically to Skype for Business Online and Skype for Business Server 2015. This module will introduce tools and methodologies for troubleshooting Skype for Business client, Skype for Business Server 2015, and Skype for Business Online. Various scenarios will be explored to provide familiarity with some of the common issues administrators face.
       Lessons
       Troubleshooting Call Quality
       Troubleshooting Scenarios
       Troubleshooting Skype for Business Online Voice
       Troubleshooting IP Phones
       Lab : Troubleshoot Dial Plans, Routing, and Trunks
       Reviewing the Centralized Logging Service Components
       Using the CLS Logger Tool
       Tracing Fundamentals
       Identifying Dial Plan Misconfiguration
       Troubleshooting Voice Routing Issues
       After completing this module, students will be able to:
       Troubleshoot call quality.
       Identify troubleshooting tools.
       Identify troubleshooting scenarios.
       Use troubleshooting methodology to research, diagnose, and remediate call quality issues.
       Troubleshoot common Skype for Business Online client issues.
       Troubleshoot IP Phones.
       Онлайн Курс Microsoft 70-741 Networking with Windows Server 2016

       IT-Training гарантира 100% удовлетворение от курса. За повече информация прегледайте политиката ни за 100% удовлетворение.

       Официален Microsoft курс (Microsoft Official Course - MOC 20741B) - Курсът е съгласно програмата на Microsoft и основната му цел е подготовка за сертифициране за Windows Server 2016 - Microsoft Certified Solutions Associate MCSA Windows Server 2016, както и за повишаване на професионалните умения и квалификация.

       Формат на курса: Онлайн, Microsoft Official Course, провежда се в реално време от сертифициран инструктор във виртуална класна стая.

       Език на курса: български (английски е наличен като опция).

       Метериали: в електронен формат, включени в цената.

       Пакет от услуги включени към курса:

       • онлайн обучение
       • сертификат за завършен курс
       • достъп до виртуален лаб
       • книги и учебни материали
       • достъп до примерни онлайн тестове
       • видео библиотека към курса - достъп до видео записи на сесиите към курса

       Курсът е подходящ за: начинаещи в Windows или системната администрация; желаещи да се сертифицират за MCSA Windows Server 2016; желаещи да научат Windows Server 2016 и да повишат професионалната си квалификация.

       Интерактивен формат: участниците имат възможност да участват в дискусии, да задават въпроси, двупосочна връзка с интруктора в реално време, чрез виртуалната класна стая. Онлайн формата се провежда в реално време по график, участниците са свързани наживо, за разлика от видео курсовете при онлайн формата не се презентира видео запис.

       График: изберете удобен за вас график от падащото меню.  Курса се провежда в удобно и съобразено с участниците време.

       Лабораторна среда: всеки курсист разполага със собствена лаб среда, където се провеждат упражненията, част от курса.

       Примерни тестове: позволяват да проверите подготовката си за  сертификационен изпит с примерни въпроси.

       Продължителност на курса: 40 уч.ч. онлайн обучение (теория и практика).

       Видео библиотека: Можете да преглеждате отново  и по всяко време записите на всички сесии към курса. 

       Сертификат: всички участници получават сертификат за завършен курс.

       Метод на плащане: PayPal, банков превод, наложен платеж, брой.

       Ако желаете издаване на фактура, оставете коментар към заявката с необходимата информация.


       Дати на провеждане: съгласно календар обучения и обявени събития на нашата Facebook страница.

       След създаване на заявка за участие ще се свържем с Вас за потвърждаване на датите.

       Ако имате въпроси можете да се свържете с нас, чрез меню контакти.       След завършване на курса студентите ще могат да:

       • Планиране и внедряване на IPv4 мрежа.
       • Внедряване на Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP).
       • Внедряване на IPv6.
       • Внедряване на Domain Name System (DNS).
       • Внедряване и управление на  IP address management (IPAM).
       • Планиране за отдалечен достъп.
       • Внедряване на DirectAccess.
       • Внедряване на virtual private networks (VPNs).
       • Внедряване на мрежови услуги за регионални офиси.
       • Конфигуриране на разширени мрежови услуги.
       • Внедряване на Software Defined Networking.


       Съдържание на курса:


       Module 1: Планиране и внедряване на IPv4 мрежова свързаност

       Настоящият модул разяснява как да се планира и внедри IPv4 адресна схема за нуждите на организацията. Модулът също разяснява и как да се използват фундаменталните мрежови инструменти и техники за конфигуриране, диагностициране и отстраняване на неизправности в IPv4-базирани мрежи.

       Уроци

       • Planning IPv4 addressing
       • Configuring an IPv4 host
       • Managing and troubleshooting IPv4 network connectivity

       Lab : Planning an IPv4 network

       • Planning the IPv4 address assignments

       Lab : Implementing and troubleshooting an IPv4 network

       • Verifying the IPv4 communication
       • Troubleshooting IPv4

       След приключване на модула обучаемите ще могат да:

       • Plan IPv4 addressing.
       • Configure an IPv4 host.
       • Manage and troubleshoot IPv4 network connectivity.

       Module 2: Внедряване на DHCP

       Настоящият модул разяснява как да се планира и внедри DHCP за работа в IPv4 базирана мрежова инфраструктура.

       Уроци

       • Overview of the DHCP server role
       • Deploying DHCP
       • Managing and troubleshooting DHCP

       Lab : Implementing DHCP

       • Planning the DHCP server implementation
       • Implementing the DHCP configuration
       • Validating the DHCP implementation

       След приключване на модула обучаемите ще могат да:

       • Explain the DHCP server role.
       • Deploy DHCP.
       • Manage and troubleshoot DHCP.

       Module 3: Внедряване на IPv6

       Модулът разяснява как да се внедри IPv6, както и как да се интегрират заедно IPv6 и IPv4 мрежи.

       Уроци

       • Overview of IPv6 addressing
       • Configuring an IPv6 host
       • Implementing IPv6 and IPv4 coexistence
       • Transitioning from IPv4 to IPv6

       Lab : Configuring and evaluating IPv6 transition technologies

       • Reviewing the default IPv6 configuration
       • Implementing DHCPv6
       • Configuring network integration by using ISATAP
       • Configuring native IPv6 connectivity
       • Configuring 6to4 connectivity

       След приключване на модула обучаемите ще могат да:

       • Describe the features and benefits of IPv6.
       • Configure an IPv6 host.
       • Implement the coexistence between IPv4 and IPv6 networks.
       • Transition from an IPv4 network to an IPv6 network.

       Module 4: Внедряване на DNS

       Модулът разяснява как да се инсталира, конфигурира и диагностицира за грешки DNS услугата работеща в корпоративна мрежа.

       Уроци

       • Implementing DNS servers
       • Configuring zones in DNS
       • Configuring name resolution between DNS zones
       • Configuring DNS integration with Active Directory Domain Services (AD DS)
       • Configuring advanced DNS settings

       Lab : Planning and implementing name resolution by using DNS

       • Planning DNS name resolution
       • Implementing DNS servers and zones

       Lab : Integrating DNS with AD DS

       • Integrating DNS with AD DS

       Lab : Configuring advanced DNS settings

       • Configuring DNS policies
       • Validating the DNS implementation
       • Troubleshooting DNS

       След приключване на модула обучаемите ще могат да:

       • Implement DNS servers.
       • Configure zones in DNS.
       • Configure name resolution between DNS zones.
       • Configure DNS integration with AD DS.
       • Configure advanced DNS settings.

       Module 5: Внедряване и управление на IPAM

       Модулът разяснява как се внедрява и управлява технологията IPAM в Windows Server 2016. Модулът също разяснява как да се използва IPAM за управление на услуги като  DHCP и DNS.

       Уроци

       • Overview of IPAM
       • Deploying IPAM
       • Managing IP address spaces by using IPAM

       Lab : Implementing IPAM

       • Installing the IPAM Server feature
       • Provisioning the IPAM Server
       • Managing IP address spaces by using IPAM

       След приключване на модула обучаемите ще могат да:

       • Describe the IPAM functionality and components.
       • Deploy IPAM.
       • Manage IP address spaces by using IPAM.

       Module 6: Отдалечен достъп в Windows Server 2016

       Модулът разяснява стъпките при планиране за отдалечен достъп чрез Windows Server 2016 какво и внедряване на Web Application Proxy.

       Уроци

       • Overview of remote access
       • Implementing Web Application Proxy

       Lab : Implementing Web Application Proxy

       • Implementing Web Application Proxy
       • Validating the Web Application Proxy deployment

       След приключване на модула обучаемите ще могат да:

       • Describe remote access.
       • Implement Web Application Proxy.

       Module 7: Внедряване на DirectAccess

       Модулът разявнява внедряване и управление на DirectAccess технологията в Windows Server 2016.

       Уроци

       • Overview of DirectAccess
       • Implementing DirectAccess by using the Getting Started Wizard
       • Implementing and managing an advanced DirectAccess infrastructure

       Lab : Implementing DirectAccess by using the Getting Started Wizard

       • Verifying readiness for a DirectAccess deployment
       • Configuring DirectAccess
       • Validating the DirectAccess deployment

       Lab : Deploying an advanced DirectAccess solution

       • Preparing the environment for DirectAccess
       • Implementing the advanced DirectAccess infrastructure
       • Validating the DirectAccess deployment

       След приключване на модула обучаемите ще могат да:

       • Explain DirectAccess and how it works.
       • Implement DirectAccess by using the Getting Started Wizard.
       • Implement and manage an advanced DirectAccess infrastructure.

       Module 8: Внедряване на VPN

       Модулът разяснява методите за внедряване и управление на отдалечен достъп чрез Windows Server 2016 и използване на VPN технологии.

       Уроци

       • Planning VPNs
       • Implementing VPNs

       Lab : Implementing a VPN

       • Implementing a VPN
       • Validating the VPN deployment
       • Troubleshooting VPN access

       След приключване на модула обучаемите ще могат да:

       • Plan for a VPN solution.
       • Implement VPNs.

       Module 9: Внедряване на мрежова свързаност за отдалечени офиси

       Модулът разяснява технологиите за внедряване на услуги за регионални офиси.

       Уроци

       • Networking features and considerations for branch offices
       • Implementing Distributed File System (DFS) for branch offices
       • Implementing BranchCache for branch offices

       Lab : Implementing DFS for branch offices

       • Implementing DFS
       • Validating the deployment

       Lab : Implementing BranchCache

       • Implementing BranchCache
       • Validating the deployment

       След приключване на модула обучаемите ще могат да:

       • Describe the networking features and considerations for branch offices.
       • Implement DFS for branch offices.
       • Implement BranchCache for branch offices.

       Module 10: Конфигуриране на комплексни мрежови услуги

       Модулът е фокусиран върху внедряване на комплексни морежови инфраструктури.

       Уроци

       • Overview of high performance networking features
       • Configuring advanced Microsoft Hyper-V networking features

       Lab : Configuring advanced Hyper-V networking features

       • Creating and using Hyper-V virtual switches
       • Configuring and using the advanced features of a virtual switch

       След приключване на модула обучаемите ще могат да:

       • Describe the high performance networking enhancements in Windows Server 2016.
       • Configure the advanced Microsoft Hyper-V networking features.

       Module 11: Внедряване на Software Defined Networking

       Настоящият модул е фокурсиран върху внедряване на software defined networking.

       Уроци

       • Overview of Software Defined Networking
       • Implementing network virtualization
       • Implementing Network Controller

       Lab : Deploying Network Controller

       • Preparing to deploy Network Controller
       • Deploying Network Controller

       След приключване на модула обучаемите ще могат да:

       • Describe Software Defined Networking.
       • Implement network virtualization.
       • Implement Network Controller.


       Видео Курс Microsoft 70-741 Networking with Windows Server 2016


       IT-Training Ви гарантира 100% за качеството на този курс. Ако по някаква причина обучението не отговори на очакванията ви, ние ви гарантираме възстановяване на сумата, която сте заплатили.

       Формат на курса: електронен формат, дигитална видео библиотека

       Език на курса: български (английски е наличен като опция)

       Метериали: видео курс

       Лабораторна среда: не е включена в курса.

       цената включва 20 уч.ч. видео записано обучение.


       Метод на плащане: PayPal, банков превод, наложен платеж, брой.

       Ако желаете издаване на фактура, оставете коментар към заявката с необходимата информация.

       Ако имате въпроси можете да се свържете с нас, чрез меню контакти.

       След потвърждаване на плащането, в рамките на 48 часа ще Ви изпратим достъп до видео библиотеката. Достъпът е неограничен за Вас от всичките Ви устройства. 


       След завършване на курса студентите ще могат да:

       • Планиране и внедряване на IPv4 мрежа.
       • Внедряване на Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP).
       • Внедряване на IPv6.
       • Внедряване на Domain Name System (DNS).
       • Внедряване и управление на  IP address management (IPAM).
       • Планиране за отдалечен достъп.
       • Внедряване на DirectAccess.
       • Внедряване на virtual private networks (VPNs).
       • Внедряване на мрежови услуги за регионални офиси.
       • Конфигуриране на разширени мрежови услуги.
       • Внедряване на Software Defined Networking.


       Съдържание на курса:


       Module 1: Планиране и внедряване на IPv4 мрежова свързаност

       Настоящият модул разяснява как да се планира и внедри IPv4 адресна схема за нуждите на организацията. Модулът също разяснява и как да се използват фундаменталните мрежови инструменти и техники за конфигуриране, диагностициране и отстраняване на неизправности в IPv4-базирани мрежи.

       Уроци

       • Planning IPv4 addressing
       • Configuring an IPv4 host
       • Managing and troubleshooting IPv4 network connectivity


       След приключване на модула обучаемите ще могат да:

       • Plan IPv4 addressing.
       • Configure an IPv4 host.
       • Manage and troubleshoot IPv4 network connectivity.

       Module 2: Внедряване на DHCP

       Настоящият модул разяснява как да се планира и внедри DHCP за работа в IPv4 базирана мрежова инфраструктура.

       Уроци

       • Overview of the DHCP server role
       • Deploying DHCP
       • Managing and troubleshooting DHCP


       След приключване на модула обучаемите ще могат да:

       • Explain the DHCP server role.
       • Deploy DHCP.
       • Manage and troubleshoot DHCP.

       Module 3: Внедряване на IPv6

       Модулът разяснява как да се внедри IPv6, както и как да се интегрират заедно IPv6 и IPv4 мрежи.

       Уроци

       • Overview of IPv6 addressing
       • Configuring an IPv6 host
       • Implementing IPv6 and IPv4 coexistence
       • Transitioning from IPv4 to IPv6


       След приключване на модула обучаемите ще могат да:

       • Describe the features and benefits of IPv6.
       • Configure an IPv6 host.
       • Implement the coexistence between IPv4 and IPv6 networks.
       • Transition from an IPv4 network to an IPv6 network.

       Module 4: Внедряване на DNS

       Модулът разяснява как да се инсталира, конфигурира и диагностицира за грешки DNS услугата работеща в корпоративна мрежа.

       Уроци

       • Implementing DNS servers
       • Configuring zones in DNS
       • Configuring name resolution between DNS zones
       • Configuring DNS integration with Active Directory Domain Services (AD DS)
       • Configuring advanced DNS settings


       След приключване на модула обучаемите ще могат да:

       • Implement DNS servers.
       • Configure zones in DNS.
       • Configure name resolution between DNS zones.
       • Configure DNS integration with AD DS.
       • Configure advanced DNS settings.

       Module 5: Внедряване и управление на IPAM

       Модулът разяснява как се внедрява и управлява технологията IPAM в Windows Server 2016. Модулът също разяснява как да се използва IPAM за управление на услуги като  DHCP и DNS.

       Уроци

       • Overview of IPAM
       • Deploying IPAM
       • Managing IP address spaces by using IPAM


       След приключване на модула обучаемите ще могат да:

       • Describe the IPAM functionality and components.
       • Deploy IPAM.
       • Manage IP address spaces by using IPAM.

       Module 6: Отдалечен достъп в Windows Server 2016

       Модулът разяснява стъпките при планиране за отдалечен достъп чрез Windows Server 2016 какво и внедряване на Web Application Proxy.

       Уроци

       • Overview of remote access
       • Implementing Web Application Proxy


       След приключване на модула обучаемите ще могат да:

       • Describe remote access.
       • Implement Web Application Proxy.

       Module 7: Внедряване на DirectAccess

       Модулът разявнява внедряване и управление на DirectAccess технологията в Windows Server 2016.

       Уроци

       • Overview of DirectAccess
       • Implementing DirectAccess by using the Getting Started Wizard
       • Implementing and managing an advanced DirectAccess infrastructure


       След приключване на модула обучаемите ще могат да:

       • Explain DirectAccess and how it works.
       • Implement DirectAccess by using the Getting Started Wizard.
       • Implement and manage an advanced DirectAccess infrastructure.

       Module 8: Внедряване на VPN

       Модулът разяснява методите за внедряване и управление на отдалечен достъп чрез Windows Server 2016 и използване на VPN технологии.

       Уроци

       • Planning VPNs
       • Implementing VPNs


       След приключване на модула обучаемите ще могат да:

       • Plan for a VPN solution.
       • Implement VPNs.

       Module 9: Внедряване на мрежова свързаност за отдалечени офиси

       Модулът разяснява технологиите за внедряване на услуги за регионални офиси.

       Уроци

       • Networking features and considerations for branch offices
       • Implementing Distributed File System (DFS) for branch offices
       • Implementing BranchCache for branch offices


       След приключване на модула обучаемите ще могат да:

       • Describe the networking features and considerations for branch offices.
       • Implement DFS for branch offices.
       • Implement BranchCache for branch offices.

       Module 10: Конфигуриране на комплексни мрежови услуги

       Модулът е фокусиран върху внедряване на комплексни морежови инфраструктури.

       Уроци

       • Overview of high performance networking features
       • Configuring advanced Microsoft Hyper-V networking features


       След приключване на модула обучаемите ще могат да:

       • Describe the high performance networking enhancements in Windows Server 2016.
       • Configure the advanced Microsoft Hyper-V networking features.

       Module 11: Внедряване на Software Defined Networking

       Настоящият модул е фокурсиран върху внедряване на software defined networking.

       Уроци

       • Overview of Software Defined Networking
       • Implementing network virtualization
       • Implementing Network Controller

       След приключване на модула обучаемите ще могат да:

       • Describe Software Defined Networking.
       • Implement network virtualization.
       • Implement Network Controller.

       Видео Курс Linux Professional Institute LPIC-1 102 System Administrator


       IT-Training гарантира 100% удовлетворение от курса. За повече информация прегледайте политиката ни за 100% удовлетворение.

       Формат на курса: видео обучение, електронен формат, достъп до дигитална видео библиотека.

       Цел на курса: Подготовка за сертификат, повишаване на квалификацията.

       Език на курса: български (английски е наличен като опция)

       Метериали: в електронен формат, включени в цената

       Лабораторна среда: може да се заяви като добавка към услугата.

       цената включва 20 уч.ч. онлайн обучение


       Метод на плащане: PayPal, банков превод, наложен платеж, брой.


       Заявка за издаване на фактура се приема към момента на записването на съответния курс.

       Фактура се издава в рамките на 7 дни от потвърждаване на плащането.

       За повече информация използвайте формата за контакт.

       След потвърждаване на плащането, в рамките на 48 часа ще Ви изпратим достъп до видео библиотеката. Достъпът е неограничен за Вас от всичките Ви устройства. 


       Съдържание:

       Topic 105: Shells, Scripting and Data Management

       105.1 Customize and use the shell environment

       Description: Candidates should be able to customize shell environments to meet users’ needs. Candidates should be able to modify global and user profiles.

       Key Knowledge Areas:

       Set environment variables (e.g. PATH) at login or when spawning a new shell

       Write Bash functions for frequently used sequences of commands

       Maintain skeleton directories for new user accounts

       Set command search path with the proper directory

       The following is a partial list of the used files, terms and utilities: source, /etc/bash.bashrc, /etc/profile, env, export, set, unset, ~/.bash_profile, ~/.bash_login, ~/.profile, ~/.bashrc, ~/.bash_logout, function, alias, lists


       105.2 Customize or write simple scripts

       Description: Candidates should be able to customize existing scripts, or write simple new Bash scripts.

       Key Knowledge Areas:

       Use standard sh syntax (loops, tests)

       Use command substitution

       Test return values for success or failure or other information provided by a command

       Perform conditional mailing to the superuser

       Correctly select the script interpreter through the shebang (#!) line

       Manage the location, ownership, execution and suid-rights of scripts

       Terms and Utilities: for, while, test, if, read, seq, exec


       105.3 SQL data management

       Description: Candidates should be able to query databases and manipulate data using basic SQL commands. This objective includes performing queries involving joining of 2 tables and/or subselects.

       Key Knowledge Areas:

       Use of basic SQL commands

       Perform basic data manipulation

       Terms and Utilities: insert, update, select, delete, from, where, group by, order by, join


       Topic 106: User Interfaces and Desktops

       106.1 Install and configure X11

       Description: Candidates should be able to install and configure X11.

       Key Knowledge Areas:

       Verify that the video card and monitor are supported by an X server

       Awareness of the X font server

       Basic understanding and knowledge of the X Window configuration file

       Terms and Utilities: /etc/X11/xorg.conf, xhost, DISPLAY, xwininfo, xdpyinfo, X


       106.2 Setup a display manager

       Description: Candidates should be able to describe the basic features and configuration of the LightDM display manager. This objective covers awareness of the display managers XDM (X Display Manger), GDM (Gnome Display Manager) and KDM (KDE Display Manager).

       Key Knowledge Areas:

       Basic configuration of LightDM

       Turn the display manager on or off

       Change the display manager greeting

       Awareness of XDM, KDM and GDM

       Terms and Utilities: lightdm, /etc/lightdm/


       106.3 Accessibility

       Description: Demonstrate knowledge and awareness of accessibility technologies.

       Key Knowledge Areas:

       Basic knowledge of keyboard accessibility settings (AccessX)

       Basic knowledge of visual settings and themes

       Basic knowledge of assistive technology (ATs)

       Terms and Utilities: Sticky/Repeat Keys, Slow/Bounce/Toggle Keys, Mouse Keys, High Contrast/Large Print Desktop Themes, Screen Reader, Braille Display, Screen Magnifier, On-Screen Keyboard, Gestures (used at login, for example GDM), Orca, GOK, emacspeak


       Topic 107: Administrative Tasks

       107.1 Manage user and group accounts and related system files

       Description: Candidates should be able to add, remove, suspend and change user accounts.

       Key Knowledge Areas:

       Add, modify and remove users and groups

       Manage user/group info in password/group databases

       Create and manage special purpose and limited accounts

       Terms and Utilities: /etc/passwd, /etc/shadow, /etc/group, /etc/skel/, chage, getent, groupadd, groupdel, groupmod, passwd, useradd, userdel, usermod


       107.2 Automate system administration tasks by scheduling jobs

       Description: Candidates should be able to use cron or anacron to run jobs at regular intervals and to use at to run jobs at a specific time.

       Key Knowledge Areas:

       Manage cron and at jobs

       Configure user access to cron and at services

       Configure anacron

       Terms and Utilities: /etc/cron.{d,daily,hourly,monthly,weekly}/, /etc/at.deny, /etc/at.allow, /etc/crontab, /etc/cron.allow, /etc/cron.deny, /var/spool/cron/, crontab, at, atq, atrm, anacron, /etc/anacrontab


       107.3 Localisation and internationalisation

       Description: Candidates should be able to localize a system in a different language than English. As well, an understanding of why LANG=C is useful when scripting.

       Key Knowledge Areas:

       Configure locale settings and environment variables

       Configure timezone settings and environment variables

       Terms and Utilities: /etc/timezone, /etc/localtime

       /usr/share/zoneinfo/

       LC_*

       LC_ALL

       LANG

       TZ

       /usr/bin/locale

       tzselect

       timedatectl

       date

       iconv

       UTF-8

       ISO-8859

       ASCII

       Unicode

       Topic 108: Essential System Services


       108.1 Maintain system time


       Weight: 3


       Description: Candidates should be able to properly maintain the system time and synchronize the clock via NTP.


       Key Knowledge Areas:


       Set the system date and time

       Set the hardware clock to the correct time in UTC

       Configure the correct timezone

       Basic NTP configuration

       Knowledge of using the pool.ntp.org service

       Awareness of the ntpq command

       Terms and Utilities:


       /usr/share/zoneinfo/

       /etc/timezone

       /etc/localtime

       /etc/ntp.conf

       date

       hwclock

       ntpd

       ntpdate

       pool.ntp.org


       108.2 System logging


       Weight: 3


       Description: Candidates should be able to configure the syslog daemon. This objective also includes configuring the logging daemon to send log output to a central log server or accept log output as a central log server. Use of the systemd journal subsystem is covered. Also, awareness of rsyslog and syslog-ng as alternative logging systems is included.


       Key Knowledge Areas:


       Configuration of the syslog daemon

       Understanding of standard facilities, priorities and actions

       Configuration of logrotate

       Awareness of rsyslog and syslog-ng

       Terms and Utilities:


       syslog.conf

       syslogd

       klogd

       /var/log/

       logger

       logrotate

       /etc/logrotate.conf

       /etc/logrotate.d/

       journalctl

       /etc/systemd/journald.conf

       /var/log/journal/


       108.3 Mail Transfer Agent (MTA) basics


       Weight: 3


       Description: Candidates should be aware of the commonly available MTA programs and be able to perform basic forward and alias configuration on a client host. Other configuration files are not covered.


       Key Knowledge Areas:


       Create e-mail aliases

       Configure e-mail forwarding

       Knowledge of commonly available MTA programs (postfix, sendmail, qmail, exim) (no configuration)

       Terms and Utilities:


       ~/.forward

       sendmail emulation layer commands

       newaliases

       mail

       mailq

       postfix

       sendmail

       exim

       qmail

       ~/.forward

       sendmail emulation layer commands

       newaliases


       108.4 Manage printers and printing


       Weight: 2


       Description: Candidates should be able to manage print queues and user print jobs using CUPS and the LPD compatibility interface.


       Key Knowledge Areas:


       Basic CUPS configuration (for local and remote printers)

       Manage user print queues

       Troubleshoot general printing problems

       Add and remove jobs from configured printer queues

       Terms and Utilities:


       CUPS configuration files, tools and utilities

       /etc/cups/

       lpd legacy interface (lpr, lprm, lpq)

       Topic 109: Networking Fundamentals


       109.1 Fundamentals of internet protocols


       Weight: 4


       Description: Candidates should demonstrate a proper understanding of TCP/IP network fundamentals.


       Key Knowledge Areas:


       Demonstrate an understanding of network masks and CIDR notation

       Knowledge of the differences between private and public “dotted quad” IP addresses

       Knowledge about common TCP and UDP ports and services (20, 21, 22, 23, 25, 53, 80, 110, 123, 139, 143, 161, 162, 389, 443, 465, 514, 636, 993, 995)

       Knowledge about the differences and major features of UDP, TCP and ICMP

       Knowledge of the major differences between IPv4 and IPv6

       Knowledge of the basic features of IPv6

       Terms and Utilities:


       /etc/services

       IPv4, IPv6

       Subnetting

       TCP, UDP, ICMP


       109.2 Basic network configuration


       Weight: 4


       Description: Candidates should be able to view, change and verify configuration settings on client hosts.


       Key Knowledge Areas:


       Manually and automatically configure network interfaces

       Basic TCP/IP host configuration

       Setting a default route

       Terms and Utilities:


       /etc/hostname

       /etc/hosts

       /etc/nsswitch.conf

       ifconfig

       ifup

       ifdown

       ip

       route

       ping


       109.3 Basic network troubleshooting


       Weight: 4


       Description: Candidates should be able to troubleshoot networking issues on client hosts.


       Key Knowledge Areas:


       Manually and automatically configure network interfaces and routing tables to include adding, starting, stopping, restarting, deleting or reconfiguring network interfaces

       Change, view, or configure the routing table and correct an improperly set default route manually

       Debug problems associated with the network configuration

       Terms and Utilities:


       ifconfig

       ip

       ifup

       ifdown

       route

       host

       hostname

       dig

       netstat

       ping

       ping6

       traceroute

       traceroute6

       tracepath

       tracepath6

       netcat


       109.4 Configure client side DNS


       Weight: 2


       Description: Candidates should be able to configure DNS on a client host.


       Key Knowledge Areas:


       Query remote DNS servers

       Configure local name resolution and use remote DNS servers

       Modify the order in which name resolution is done

       Terms and Utilities:


       /etc/hosts

       /etc/resolv.conf

       /etc/nsswitch.conf

       host

       dig

       getent

       Topic 110: Security


       110.1 Perform security administration tasks


       Weight: 3


       Description: Candidates should know how to review system configuration to ensure host security in accordance with local security policies.


       Key Knowledge Areas:


       Audit a system to find files with the suid/sgid bit set

       Set or change user passwords and password aging information

       Being able to use nmap and netstat to discover open ports on a system

       Set up limits on user logins, processes and memory usage

       Determine which users have logged in to the system or are currently logged in

       Basic sudo configuration and usage

       Terms and Utilities:


       find

       passwd

       fuser

       lsof

       nmap

       chage

       netstat

       sudo

       /etc/sudoers

       su

       usermod

       ulimit

       who, w, last


       110.2 Setup host security


       Weight: 3


       Description: Candidates should know how to set up a basic level of host security.


       Key Knowledge Areas:


       Awareness of shadow passwords and how they work

       Turn off network services not in use

       Understand the role of TCP wrappers

       Terms and Utilities:


       /etc/nologin

       /etc/passwd

       /etc/shadow

       /etc/xinetd.d/

       /etc/xinetd.conf

       /etc/inetd.d/

       /etc/inetd.conf

       /etc/inittab

       /etc/init.d/

       /etc/hosts.allow

       /etc/hosts.deny


       110.3 Securing data with encryption


       Weight: 3


       Description: The candidate should be able to use public key techniques to secure data and communication.


       Key Knowledge Areas:


       Perform basic OpenSSH 2 client configuration and usage

       Understand the role of OpenSSH 2 server host keys

       Perform basic GnuPG configuration, usage and revocation

       Understand SSH port tunnels (including X11 tunnels)

       Terms and Utilities:


       ssh

       ssh-keygen

       ssh-agent

       ssh-add

       ~/.ssh/id_rsa and id_rsa.pub

       ~/.ssh/id_dsa and id_dsa.pub

       /etc/ssh/ssh_host_rsa_key and ssh_host_rsa_key.pub

       /etc/ssh/ssh_host_dsa_key and ssh_host_dsa_key.pub

       ~/.ssh/authorized_keys

       ssh_known_hosts

       gpg

       ~/.gnupg/


       Видео Курс Linux Foundation Certified System Administrator - LFCS


       IT-Training гарантира 100% удовлетворение от курса. За повече информация прегледайте политиката ни за 100% удовлетворение.

       Формат на курса: видео обучение, електронен формат, достъп до дигитална видео библиотека.

       Цел на курса: Подготовка за сертификат, повишаване на квалификацията.

       Език на курса: български (английски е наличен като опция)

       Метериали: в електронен формат, включени в цената

       Лабораторна среда: може да се заяви като добавка към услугата.

       цената включва 20 уч.ч. онлайн обучение


       Метод на плащане: PayPal, банков превод, наложен платеж, брой.


       Заявка за издаване на фактура се приема към момента на записването на съответния курс.

       Фактура се издава в рамките на 7 дни от потвърждаване на плащането.

       За повече информация използвайте формата за контакт.

       След потвърждаване на плащането, в рамките на 48 часа ще Ви изпратим достъп до видео библиотеката. Достъпът е неограничен за Вас от всичките Ви устройства.        Linux е # 1 операционна система за уеб сървъри, изчислителни облаци, смарт телефони и потребителска електроника. Тъй като Linux се разраства толкова бързо, има недостиг на опитни Linux професионалисти. Според доклада на Linux Job за 2015 г., 97% от мениджърите се стремят да добавят Linux талант към екипа си през настоящата година. Има 50,000+ обяви за открити работни места, изискващи Linux умения на dice.com. И хората с Linux умения се наемат с безпрецедентна скорост. Демонстрирайте на работодателите, знанията и уменията които имате върху Linux администрация, с този курс/сертификат за Linux Foundation Certified System Administrator.


       Настоящия курс покрива следните два официални курса на Linux Foundation за подготовка за сертифициране Linux Foundation Certified System Administrator - LFCS


       LFS101

       Introduction to Linux

       1. The Linux Foundation
       2. Linux Philosophy and Concepts
       3. Linux Structure and Installation
       4. Graphical Interface
       5. System Configuration From The Graphical Interface
       6. Finding Linux Documentation
       7. Command Line Operators
       8. File Operations
       9. User Environment
       10. Text Editors
       11. Local Security Principles
       12. Network Operations
       13. Manipulating Text
       14. Printing
       15. Bash Shell Scripting
       16. Advanced Bash Scripting
       17. Processes
       18. Common Applications

       Essentials of System Administration (LFS201)

       Essentials of System Administration

       1. Preface
        • Introduction
        • Relationship to LFS101x
        • Using as LFCS Exam Preparation
        • Course Formatting
        • Read the Documentation
        • Target Platform
        • Command Line vs Graphical Interface
        • Target Linux Distributions
        • Installation: What to Use for this Course
        • Course Timing
        • Lab Exercises
        • Change, Repetition, and Holy Wars
        • The Linux Foundation
        • Linux Foundation Training
        • Labs
       2. System Startup and Shutdown
        • Understanding the Boot Sequence
        • BIOS
        • Boot Loaders
        • Configuration Files in /etc
        • /etc/sysconfig
        • /etc/default
        • Shutting Down and Rebooting
        • Labs
       3. GRUB
        • What is GRUB?
        • Interactive Selections with GRUB at Boot
        • Installing GRUB
        • GRUB Device Nomenclature
        • Customizing the GRUB Configuration File
        • Labs
       4. init: SystemV, Upstart, systemd
        • The init Process
        • Startup Alternatives
        • SysVinit Runlevels
        • SysVinit and /etc/inittab
        • SysVinit Startup Scripts
        • chkconfig
        • service
        • chkconfig and service on Debian-based Systems
        • Upstart
        • Upstart Utilities
        • systemd
        • systemd Configuration Files
        • Systemctl
        • Labs
       5. Linux Filesystem Tree Layout
        • One Big Filesystem
        • Data Distinctions
        • FHS Linux Standard Directory Tree
        • Main Directory Layout
        • The root (/) Directory and Filesystem
        • /bin
        • /boot
        • Other Files and Directories in /boot
        • /dev
        • /etc
        • /home
        • /lib
        • /media
        • /mnt
        • /opt
        • /proc
        • /sys
        • /root
        • /sbin
        • /tmp
        • /usr
        • /var
        • /run
        • Labs
       6. Kernel Services and Configuration
        • Kernel Overview
        • Main Kernel Tasks
        • Kernel Command Line
        • Kernel Boot Parameters
        • sysctl
        • Labs
       7. Kernel Modules
        • Advantages of Kernel Modules
        • Module Utilities
        • Module Loading and Unloading
        • modprobe
        • Some Considerations with Modules
        • modinfo
        • Module Parameters
        • Kernel Module Configuration
        • Labs
       8. Devices and udev
        • Device Nodes
        • Major and Minor Numbers
        • udev
        • udev Components
        • udev and Hotplug
        • The udev Device Manager
        • udev Rule Files
        • Creating udev Rules
        • Some Examples of Rules Files
        • Labs
       9. Partitioning and Formatting Disks
        • Common Disk Types
        • Disk Geometry
        • Partitioning
        • Why partition?
        • Partition Table
        • Naming Disk Devices and Nodes
        • More on SCSI Device Names
        • blkid and lsblk
        • Sizing up partitions
        • Backing up and Restoring Partition Tables
        • Partition table editors
        • Using fdisk
        • Labs
       10. Encrypting Disks
        • Why Use Encryption?
        • LUKS
        • cryptsetup
        • Using an Encrypted Partition
        • Mounting at Boot
        • Labs
       11. Linux Filesystems and the VFS
        • Filesystem Basics
        • Filesystem Tree Organization
        • Virtual File System (VFS)
        • Available Filesystems
        • Journalling Filesystems
        • Current Filesystem Types
        • Special Filesystems
        • Labs
       12. Filesystem Features: Attributes, Creating, Checking, Mounting
        • Inodes
        • Directory Files
        • Extended Attributes and lsattr/chattr
        • Creating and Formatting Filesystems
        • Checking and Fixing Filesystems
        • Mounting and Unmounting Filesystems
        • mount
        • mount Options
        • umount
        • Mounting Filesystems at Boot
        • Listing Currently Mounted Filesystems
        • Labs
       13. Filesystem Features: Swap, Quotas, Usage
        • Swap
        • Quotas
        • Setting up Quotas
        • quotacheck
        • Turning quotas on and off
        • Examining Quotas
        • Setting quotas
        • Filesystem Usage
        • Disk Space Usage
        • Labs
       14. The Ext2/Ext3/Ext4 Filesystems
        • Ext4 History and Basics
        • Ext4 Features
        • Ext4 Layout
        • Block Groups
        • dumpe2fs
        • tune2fs
        • Superblock Information
        • Data Blocks and Inodes
        • Ext4 Filesystem Enhancements
        • Labs
       15. The XFS and btrfs Filesystems
        • XFS Features
        • XFS Filesystem Maintenance
        • The btrfs Filesystem
        • Labs
       16. Logical Volume Management (LVM)
        • LVM
        • LVM and RAID
        • Volumes and Volume Groups
        • Logical Volumes Utilities
        • Creating Logical Volumes
        • Displaying Logical Volumes
        • Resizing Logical Volumes
        • Examples of Resizing
        • LVM Snapshots
        • Labs
       17. RAID
        • RAID
        • RAID Levels
        • Software RAID Configuration
        • Monitoring RAIDs
        • RAID Hot Spares
        • Labs
       18. Local System Security
        • Local System Security
        • Creating a Security Policy
        • What to Include in the Policy
        • What Risks to Assess
        • Choosing a Security Philosophy
        • Some General Security Guidelines
        • Updates and Security
        • Hardware Accessibility and Vulnerability
        • Hardware Access Guidelines
        • Protection of BIOS
        • Protecting the Boot Loader with Passwords
        • Filesystem Security: mount Options
        • setuid and setgid
        • Setting the setuid/setgid Bits
        • Labs
       19. Linux Security Modules
        • What are Linux Security Modules?
        • LSM Choices
        • SELinux Overview
        • SELinux Modes
        • SELinux Policies
        • Context Utilities
        • SELinux and Standard Command Line Tools
        • SELinux Context Inheritance and Preservation
        • restorecon
        • semanage fcontext
        • Using SELinux Booleans
        • getsebool and setsebool
        • Troubleshooting Tools
        • Additional Online Resources
        • AppArmor
        • Labs
       20. Processes
        • Processes, Programs and Threads
        • The init Process
        • Processes
        • Process Attributes
        • Controlling Processes with ulimit
        • Process Permissions and setuid
        • Process States
        • Execution Modes
        • User Mode
        • System Mode
        • Daemons
        • Kernel-Created Processes
        • Process Creating and Forking
        • Creating Processes in a Command Shell
        • Using nice to Set Priorities
        • Modifying the Nice Value
        • Labs
       21. Signals
        • What are Signals?
        • Types of Signals
        • kill
        • killall and pkill
        • Labs
       22. System Monitoring
        • Available Monitoring Tools
        • The /proc and /sys Pseudo-filesystems
        • /proc Basics
        • A Survey of /proc
        • /proc/sys
        • /sys Basics
        • A Survey of /sys
        • sar
        • Labs
       23. Process Monitoring
        • Monitoring Tools
        • Viewing Process States with ps
        • BSD Option Format for ps
        • ps Output Fields
        • UNIX Option Format for ps
        • Customizing the ps Output
        • Using pstree
        • Viewing System Loads with top
        • top Options
        • Labs
       24. I/O Monitoring and Tuning
        • Disk Bottlenecks
        • iostat
        • iostat Options
        • iostat Extended Options
        • iotop
        • Using ionice to Set I/O Priorities
        • Labs
       25. I/O Scheduling
        • I/O Scheduling
        • I/O Scheduler Choices
        • I/O Scheduling and SSD Devices
        • Tunables and Switching The I/O Scheduler at Run Time
        • CFQ (Completely Fair Queue Scheduler)
        • CFQ Tunables
        • Deadline Scheduler
        • Deadline Tunables
        • Labs
       26. Memory: Monitoring Usage and Tuning
        • Memory Tuning Considerations
        • Memory Monitoring Tools
        • /proc/sys/vm
        • vmstat
        • /proc/meminfo
        • OOM Killer
        • Labs
       27. Package Management Systems
        • Software Packaging Concepts
        • Why Use Packages?
        • Packages Types
        • Available Package Management Systems
        • Packaging Tool Levels and Varieties
        • Package Sources
        • Creating Software Packages
        • Labs
       28. RPM
        • RPM
        • Advantages of Using RPM
        • Package File Names
        • Database Directory
        • Helper Programs and Modifying Settings
        • Queries
        • Verifying Packages
        • Installing Packages
        • Uninstalling Packages
        • Upgrading Packages
        • Freshening Packages
        • Upgrading the Kernel
        • Using rpm2cpio
        • Labs
       29. DPKG
        • DPKG Essentials
        • Package File Names
        • Source Packages
        • DPKG Queries
        • Installing/Upgrading/Uninstalling Packages
        • Labs
       30. yum
        • Package Installers
        • What Is yum?
        • Configuring yum to Use Repositories
        • Repository Files
        • Queries
        • Verifying Packages
        • Installing/Removing/Upgrading Packages
        • Additional Commands
        • Labs
       31. zypper
        • What Is zypper?
        • zypper Queries
        • Installing/Removing/Upgrading
        • Additional zypper Commands
        • Labs
       32. APT
        • What Is APT?
        • apt-get
        • Queries Using apt-cache
        • Installing/Removing/Upgrading
        • Labs
       33. User Account Management
        • User Accounts
        • Attributes of a User Account
        • Creating User Accounts with useradd
        • Modifying and Deleting User Accounts
        • Locked Accounts
        • User IDs and /etc/passwd
        • /etc/shadow
        • Why Use /etc/shadow?
        • Password Management
        • chage: Password Aging
        • Restricted shell
        • Restricted Accounts
        • The root Account
        • SSH
        • ssh Configuration Files
        • Labs
       34. Group Management
        • Groups
        • Group Management
        • User Private Groups
        • Group Membership
        • Labs
       35. File Permissions and Ownership
        • Owner, Group and World
        • File Access Rights
        • File Permissions and Security and Authentication
        • Changing permissions: chmod
        • chmod: Numerical Syntax for Permissions
        • Changing User and Group File Ownership: chown and chgrp
        • umask
        • Filesystem ACLs
        • Getting and Setting ACLs
        • Labs
       36. Pluggable Authentication Modules (PAM)
        • PAM: A Unified Approach to Authentication
        • Authentication Process
        • PAM Configuration Files
        • PAM Rules
        • LDAP Authentication
        • Labs
       37. Backup and Recovery Methods
        • Why Backups?
        • What Needs Backup?
        • Tape Drives
        • Backup Methods
        • Backup Strategies
        • Backup Utilities
        • cpio
        • Using tar for Backups
        • Using tar for Restoring Files
        • Incremental Backups with tar
        • Compression: gzip, bzip2 and xz and Backups
        • dd
        • dd Examples
        • rsync
        • dump and restore
        • dump Options
        • Level 0 backup with dump
        • restore
        • mt
        • Backup Programs
        • Labs
       38. Network Addresses
        • IP Addresses
        • IPv4 Address Types
        • Special Addresses
        • IPv6 Address Types
        • IPv4 Address Classes
        • Netmasks
        • Hostname
        • Getting and Setting the Hostname
        • Labs
       39. Network Devices and Configuration
        • Network Devices
        • Problems with Network Device Names
        • Predictable Network Interface Device Names
        • Examples of the New Naming Scheme
        • NIC Configuration Files
        • ifconfig
        • The ip Utility
        • Examples of Using ip
        • Routing
        • Default Route
        • Static Routes
        • Name Resolution
        • /etc/hosts
        • DNS
        • Network Diagnostic Utilities
        • Labs
       40. Firewalls
        • What is a Firewall
        • Firewall Interfaces and Tools
        • firewalld
        • firewalld Service Status
        • Zones
        • Zone Management
        • Source Management
        • Service and Port Management
        • Labs
       41. Basic Troubleshooting
        • Troubleshooting Overview
        • Basic Techniques
        • Intuition and Experience
        • Things to Check: Networking
        • Things to Check: File Integrity
        • Boot Process Failures
        • Filesystem Corruption and Recovery
        • Using Rescue/Recovery Media
        • Common Utilities on Rescue/Recovery Disks
        • Using Rescue/Recovery Media
        • Labs
       42. System Rescue
        • Emergency Boot Media
        • Using Rescue Media
        • Rescue USB Key
        • Emergency Mode
        • Single User Mode
        • Labs

       Език на курса: български (английски е наличен като опция)

       Метериали: в електронен формат, включени в цената

       Лабораторна среда: не е включена в курса.

       цената включва 20 ч. онлайн обучение (теория).


       Метод на плащане: PayPal, банков превод, наложен платеж.

       За повече информация, моля използвайте формата за контакт.

       След потвърждаване на плащането, в рамките на 48 часа ще Ви изпратим достъп до видео библиотеката. Достъпът е неограничен за Вас от всичките Ви устройства. 


       Objectives:  By the end of the course, you should be able to meet the following objectives:
       •  Describe the software-defined data center 
       •  Deploy an ESXi host and create virtual machines 
       •  Describe the VMware vCenter Server™ architecture 
       •  Deploy a vCenter Server instance or VMware vCenter™ Server Appliance™ 
       •  Use vCenter Server to manage an ESXi host 
       •  Configure and manage vSphere infrastructure with VMware vSphere® Client™ and VMware vSphere® 
          Web Client 
       •  Configure virtual networks with vSphere standard switches 
       •  Use vCenter Server to manage various types of host storage: VMware vSphere® VMFS, NFS, VMware 
          Virtual SAN™, and VMware vSphere® Virtual Volumes™ 
       •  Manage virtual machines, templates, clones, and snapshots 
       •  Create a vApp 
       •  Describe and use the content library 
       •  Migrate virtual machines with VMware vSphere® vMotion® 
       •  Use VMware vSphere® Storage vMotion® to migrate virtual machine storage 
       •  Monitor resource usage and manage resource pools 
       •  Use VMware vRealize® Operations Manager™ to identify and solve issues through analytics and alerts 
       •  Manage VMware vSphere® High Availability and VMware vSphere® Fault Tolerance 
       •  Use VMware vSphere® Replication™ and VMware vSphere® Data Protection™ to replicate virtual 
          machines and perform data recovery 
       •  Use VMware vSphere® Distributed Resource Scheduler™ clusters to improve host scalability 
       •  Use VMware vSphere® Update Manager™ to apply patches and perform basic troubleshooting of ESXi 
          hosts, virtual machines, and vCenter Server operations
       •  Manage role-based access to the VMware® virtual infrastructure
       •  Use host profiles to manage ESXi configuration compliance and large-scale deployment
       •  Use vSphere distributed switches to scale networking
       •  Use VMware vSphere ® Network I/O Control to ensure network service availability
       •  Use VMware vSphere® Storage I/O Control to ensure storage availability
       •  Use policy-driven storage and VMware vSphere® Storage DRS™ to scale storage
       •  Use VMware vSphere® ESXi™ Image Builder CLI to create an ESXi image and use that image with 
          VMware vSphere® Auto Deploy™ to provision ESXi host Intended Audience:  Administrators with foundational knowledge of virtualization along with experienced system administrators, systems engineers, and system integrators willing to work hard to achieve superior vSphere skills with minimal time away from the office Prerequisites:  •  System administration experience on Microsoft Windows or Linux operating systems
       •  Understanding of concepts presented in the VMware Data Center Virtualization Fundamentals course or 
          VCA-DCV certification
       •  Hands-on experience with vSphere Outline:  

       1. Course Introduction
        • Introductions and course logistics
        • Course objectives
        • References and resources

       2. Software-Defined Data Center
        • Introduce components of the software-defined data center
        • Describe where vSphere fits into the cloud architecture
        • Install and use vSphere Client
        • Overview of ESXi

       3. Creating Virtual Machines
        • Introduce virtual machines, virtual machine hardware, and virtual machine files
        • Deploy a single virtual machine

       4. vCenter Server
        • Introduce the vCenter Server architecture
        • Deploy and configure vCenter Server Appliance
        • Use vSphere Web Client
        • Manage vCenter Server inventory objects and licenses

       5. Configuring and Managing Virtual Networks
        • Describe, create, and manage a standard switch
        • Describe and modify standard switch properties
        • Describe the NIC teaming of a standard switch port group

       6. Configuring and Managing Virtual Storage
        • Introduce storage protocols and device names
        • Configure ESXi with iSCSI and NFS storage
        • Create and manage VMFS datastores
        • Introduce Virtual SAN datastores
        • Introduce Virtual Volumes

       7. Virtual Machine Management
        • Use templates and cloning to deploy virtual machines
        • Modify and manage virtual machines
        • Create and manage virtual machine snapshots
        • Perform vSphere vMotion and vSphere Storage vMotion migrations
        • Create VMware vSphere® vApp(s)™
        • Introduce content libraries

       8. Access and Authentication Control
        • Control user access through roles and permissions
        • Discuss ESXi host access and authentication
        • Integrate ESXi with Active Directory

       9. Resource Management and Monitoring
        • Introduce virtual CPU and memory concepts
        • Describe methods for optimizing CPU and memory usage
        • Configure and manage resource pools
        • Use vCenter Server performance graphs and alarms to monitor resource usage

       10. vSphere HA and vSphere Fault Tolerance
        • Explain the vSphere HA architecture
        • Configure and manage a vSphere HA cluster
        • Use vSphere HA advanced parameters
        • Introduce vSphere Fault Tolerance
        • Enable vSphere Fault Tolerance on virtual machines
        • Introduce VMware vSphere® Replication™
        • Use vSphere Data Protection to back up and restore data

       11. Network Scalability
        • Create, configure, and manage vSphere distributed switches, network connections, and port groups
        • Discuss distributed switch features, such as private VLANs, discovery protocols, Network I/O Control, NetFlow, and port mirroring

       12. Host Scalability
        • Use host profiles to manage ESXi configuration compliance
        • Configure and manage a vSphere DRS cluster
        • Configure Enhanced vMotion Compatibility
        • Use vSphere HA and vSphere DRS together

       13. Storage Scalability
        • Describe VMware vSphere® Storage APIs - Array Integration and VMware vSphere® API for Storage Awareness™
        • Explain policy-driven storage
        • Add a storage policy to a virtual machine storage profile
        • Introduce vSphere Storage I/O Control
        • Create a datastore cluster
        • Configure vSphere Storage DRS

       14. Patch Management
        • Use vSphere Update Manager to manage ESXi patching
        • Install vSphere Update Manager and the vSphere Update Manager plug-in
        • Create patch baselines
        • Scan and remediate hosts

       15. VMware Management Resources
        • Describe VMware vSphere® Management Assistant
        • Configure vSphere Management Assistant
        • Discuss the VMware vSphere® Command-Line Interface command set
        • Perform command-line operations for host management, network management, storage management, and performance monitoring

       16. Installing VMware Components
        • Describe vCenter Linked Mode to manage multiple vCenter Server inventories
        • Introduce ESXi installation
        • Describe boot-from-SAN requirements
        • Describe vCenter Server hardware, software, and database requirements
        • Install vCenter Server (Windows-based)

       17. Host and Management Scalability
        • Configure and manage VMware vSphere® Distributed Power Management™
        • Use vSphere ESXi Image Builder CLI to create an ESXi installation image
        • Use vSphere Auto Deploy to deploy a stateless ESXi host

       Видео Курс Cisco CCNA Routing and Switching 200-105 ICND2 Interconnecting Cisco Networking Devices Part 2

       IT-Training Ви гарантира 100% за качеството на този курс. Ако по някаква причина обучението не отговори на очакванията ви, ние ви гарантираме възстановяване на сумата, която сте заплатили.

       Формат на курса: електронен формат, дигитална видео библиотека

       Език на курса: български (английски е наличен като опция)

       Метериали: видео курс

       Лабораторна среда: не е включена в курса.

       цената включва 20 уч.ч. видео обучение.

       Метод на плащане: PayPal, банков превод, пощенски запис


       За повече информация моля използвайте формата за контакт.

       След потвърждаване на плащането, в рамките на 48 часа ще Ви изпратим достъп до видео библиотеката. Достъпът е неограничен за Вас от всичките Ви устройства. 


       Prerequisites


       Before taking the ICND2 course, learners should be familiar with:


       Understanding network fundamentals

       Implementing local area networks

       Implementing Internet connectivity

       Managing network devices

       Securing network devices

       Implementing basic IPv6 connectivity

       Course Content


       This course will students with the knowledge and skills needed to install, configure, operate, and troubleshoot a small enterprise network. It will ensure that students understand and are ready to deploy the latest shifts in technologies and solutions as follows: • understanding of Quality of Service (QoS) elements and their applicability • how virtualized and cloud services will interact and impact enterprise networks • an overview of network programmability and the related controller types and tools that are available to support software defined network architectures A full suite of labs have been developed using the virtual IOS environment with flexible topologies that reinforce concepts with hands-on, guided discovery and challenge labs that align to each lesson module. Upon completing this course, you will be able to meet these objectives:


       Operate a medium-sized LAN with multiple switches supporting VLANs, trunking, switch stacking, chassis aggregation and spanning tree protocols

       Troubleshoot IP connectivity

       Configure and troubleshoot EIGRP and OSPF in IPv4 and IPv6 environments

       Define characteristics, functions and components of a WAN

       Describe SNMP, Syslog, and manage Cisco device configurations, IOS images and licenses

       Understand QoS, virtualization and cloud services, and network programmability related to WAN, access and core segments.


       Course Outline

       Module 1: Implement Scalable Medium-Sized Networks

       Module 2: Troubleshooting Basic Connectivity

       Module 3: Implementing an EIGRP-Based Solution

       Module 4: Summary Challenge

       Module 5: Implement a Scalable OSPF-Based Solution

       Module 6: Wide-Area Networks

       Module 7: Network Device Management and Security

       Module 8: Summary Challenge       Видео Курс Microsoft 70-742 Identity with Windows Server 2016


       IT-Training Ви гарантира 100% за качеството на този курс. Ако по някаква причина обучението не отговори на очакванията ви, ние ви гарантираме възстановяване на сумата, която сте заплатили.

       Формат на курса: електронен формат, дигитална видео библиотека

       Език на курса: български (английски е наличен като опция)

       Метериали: видео курс

       Лабораторна среда: не е включена в курса.

       цената включва 20 уч.ч. видео записано обучение.


       Метод на плащане: PayPal, банков превод, наложен платеж, брой.

       Ако желаете издаване на фактура, оставете коментар към заявката с необходимата информация.

       Ако имате въпроси можете да се свържете с нас, чрез меню контакти.

       След потвърждаване на плащането, в рамките на 48 часа ще Ви изпратим достъп до видео библиотеката. Достъпът е неограничен за Вас от всичките Ви устройства. 


       Course Outline

       Module 1: Installing and configuring domain controllers

       This module describes the features of AD DS and how to install domain controllers (DCs). It also covers the considerations for deploying DCs.

       Lessons

       • Overview of AD DS
       • Overview of AD DS domain controllers
       • Deploying a domain controller


       After completing this module, students will be able to:

       • Describe AD DS and its main components.
       • Describe the purpose and roles of domain controllers.
       • Describe the considerations for deploying domain controllers.

       Module 2: Managing objects in AD DS

       This module describes how to use various techniques to manage objects in AD DS. This includes creating and configuring user, group, and computer objects.

       Lessons

       • Managing user accounts
       • Managing groups in AD DS
       • Managing computer objects in AD DS
       • Using Windows PowerShell for AD DS administration
       • Implementing and managing OUs


       After completing this module, students will be able to:

       • Manage user accounts in AD DS.
       • Manage groups in AD DS.
       • Manage computer objects in AD DS.
       • Use Windows PowerShell for AD DS administration.
       • Implement and manage OUs.
       • Administer AD DS.

       Module 3: Advanced AD DS infrastructure management

       This module describes how to plan and implement an AD DS deployment that includes multiple domains and forests. The module provides an overview of the components in an advanced AD DS deployment, the process of implementing a distributed AD DS environment, and the procedure for configuring AD DS trusts.

       Lessons

       • Overview of advanced AD DS deployments
       • Deploying a distributed AD DS environment
       • Configuring AD DS trusts

       After completing this module, students will be able to:

       • Describe the components of an advanced AD DS deployment.
       • Deploy a distributed AD DS environment..
       • Configure AD DS trusts.

       Module 4: Implementing and administering AD DS sites and replication

       This module describes how to plan and implement an AD DS deployment that includes multiple locations. The module explains how replication works in a Windows Server 2016 AD DS environment.

       Lessons

       • Overview of AD DS replication
       • Configuring AD DS sites
       • Configuring and monitoring AD DS replication


       After completing this module, students will be able to:

       • Describe how AD DS replication works.
       • Configure AD DS sites to help optimize authentication and replication traffic.
       • Configure and monitor AD DS replication.


       Module 5: Implementing Group Policy

       This module describes how to implement a GPO infrastructure. The module provides an overview of the components and technologies that compose the Group Policy framework.

       Lessons

       Introducing Group Policy

       Implementing and administering GPOs

       Group Policy scope and Group Policy processing

       Troubleshooting the application of GPOs

       After completing this module, students will be able to:

       Explain what Group Policy is.

       Implement and administer GPOs.

       Describe Group Policy scope and Group Policy processing.

       Troubleshoot GPO application.


       Module 6: Managing user settings with Group Policy

       This module describes how to configure Group Policy settings and Group Policy preferences. This includes implementing administrative templates, configuring folder redirection and scripts, and configuring Group Policy preferences.

       Lessons

       Implementing administrative templates

       Configuring Folder Redirection, software installation, and scripts

       Configuring Group Policy preferences

       After completing this module, students will be able to:

       Implement administrative templates.

       Configure Folder Redirection, software installation, and scripts.

       Configure Group Policy preferences.


       Module 7: Securing Active Directory Domain Services

       This module describes how to configure domain controller security, account security, password security, and Group Managed Service Accounts (gMSA).

       Lessons

       Securing domain controllers

       Implementing account security

       Implementing audit authentication

       Configuring managed service accounts

       After completing this module, students will be able to:

       Secure domain controllers.

       Implement account security.

       Implement audit authentication.

       Configure managed service accounts (MSAs).


       Module 8: Deploying and managing AD CS

       This module describes how to implement an AD CS deployment. This includes deploying, administering, and troubleshooting CAs.

       Lessons

       Deploying CAs

       Administering CAs

       Troubleshooting and maintaining CAs

       After completing this module, students will be able to:

       Deploy CAs.

       Administer CAs.

       Troubleshoot and maintain CAs.


       Module 9: Deploying and managing certificates

       This module describes how to deploy and manage certificates in an AD DS environment. This involves deploying and managing certificate templates, managing certificate revocation and recovery, using certificates in a business environment, and implementing smart cards.

       Lessons

       Deploying and managing certificate templates

       Managing certificate deployment, revocation, and recovery

       Using certificates in a business environment

       Implementing and managing smart cards

       After completing this module, students will be able to:

       Deploy and manage certificate templates.

       Manage certificates deployment, revocation, and recovery.

       Use certificates in a business environment.

       Implement and manage smart cards


       Module 10: Implementing and administering AD FS

       This module describes AD FS and how to configure AD FS in a single-organization scenario and in a partner-organization scenario.

       Lessons

       Overview of AD FS

       AD FS requirements and planning

       Deploying and configuring AD FS

       Overview of Web Application Proxy

       After completing this module, students will be able to:

       Describe AD FS.

       Explain how to deploy AD FS.

       Explain how to implement AD FS for a single organization.

       Explain how to extend AD FS to external clients.

       Implement single sign-on (SSO) to support online services.


       Module 11: Implementing and administering AD RMS

       This module describes how to implement an AD RMS deployment. The module provides an overview of AD RMS, explains how to deploy and manage an AD RMS infrastructure, and explains how to configure AD RMS content protection.

       Lessons

       Overview of AD RMS

       Deploying and managing an AD RMS infrastructure

       Configuring AD RMS content protection

       After completing this module, students will be able to:

       Describe AD RMS.

       Deploy and manage an AD RMS infrastructure. .

       Configure AD RMS content protection.


       Module 12: Implementing AD DS synchronization with Microsoft Azure AD

       This module describes how to plan and configure directory syncing between Microsoft Azure Active Directory (Azure AD) and on-premises AD DS. The modules describes various sync scenarios, such as Azure AD sync, AD FS and Azure AD, and Azure AD Connect.

       Lessons

       Planning and preparing for directory synchronization

       Implementing directory synchronization by using Azure AD Connect

       Managing identities with directory synchronization

       After completing this module, students will be able to:

       Plan and prepare for directory synchronization.

       Implement directory synchronization by using Microsoft Azure Active Directory Connect (Azure AD Connect).

       Manage identities with directory synchronization.


       Module 13: Monitoring, managing, and recovering AD DS

       This module describes how to monitor, manage, and maintain AD DS to help achieve high availability of AD DS.

       Lessons

       Monitoring AD DS

       Managing the Active Directory database

       Active Directory backup and recovery options for AD DS and other identity and access solutions

       After completing this module, students will be able to:

       Monitor AD DS.

       Manage the Active Directory database.

       Describe the backup and recovery options for AD DS and other identity access solutions.


       Видео Курс Microsoft 70-740 Installing Windows Server 2016

       IT-Training гарантира 100% удовлетворение от курса.  За повече информация прегледайте политиката ни за 100% удовлетворение.

       Формат на курса: електронен формат, дигитална видео библиотека

       Език на курса: български (английски е наличен като опция)

       Метериали: видео курс

       Лабораторна среда: не е включена в курса.

       цената включва 20 уч.ч. видео записано обучение.

       Допълнителна информация за съдържанието на курса можете на откриете на нашият сайт - http://www.it-training.pro


       След потвърждаване на плащането, в рамките на 48 часа ще Ви изпратим достъп до видео библиотеката. Достъпът е неограничен за Вас от всичките Ви устройства. 


       Умения след видео курса:

       Prepare and install Nano Server, a Server Core installation, and plan a server upgrade and migration strategy.

       Describe the various storage options, including partition table formats, basic and dynamic disks, file systems, virtual hard disks, and drive hardware, and explain how to manage disks and volumes.

       Describe enterprise storage solutions, and select the appropriate solution for a given situation.

       Implement and manage Storage Spaces and Data Deduplication.

       Install and configure Microsoft Hyper-V.

       Deploy, configure, and manage Windows and Hyper-V containers.

       Describe the high availability and disaster recovery technologies in Windows Server 2016.

       Plan, create, and manage a failover cluster.

       Implement failover clustering for Hyper-V virtual machines.

       Configure a Network Load Balancing (NLB) cluster, and plan for an NLB implementation.

       Create and manage deployment images.

       Manage, monitor, and maintain virtual machine installations.


       Съдържание на курса

       Module 1: Installing, upgrading, and migrating servers and workloads

       This module explains how to prepare and install Nano Server and Server Core. This module also explains how to upgrade and migrate server roles and workloads. Finally, this module explains how to choose an activation model based on your environment characteristics.

       Lessons

       Introducing Windows Server 2016

       Preparing and installing Nano Server and Server Core

       Preparing for upgrades and migrations

       Migrating server roles and workloads

       Windows Server activation models


       Module 2: Configuring local storage

       This module explains how to manage disks and volumes in Windows Server 2016.

       Lessons

       Managing disks in Windows Server 2016

       Managing volumes in Windows Server 2016


       Module 3: Implementing enterprise storage solutions

       This module describes the direct-attached storage (DAS), network-attached storage (NAS), and storage area networks (SANs). It also helps you understand Microsoft Internet Storage Name Service (iSNS) Server, data center bridging, and Multipath I/O (MPIO). Additionally, this module also compares Fibre Channel, Internet Small Computer System Interface (iSCSI), and Fibre Channel Over Ethernet (FCoE), and describes how to configure sharing in Windows Server 2016.

       Lessons

       Overview of direct-attached storage, network-attached storage, and storage area networks

       Comparing Fibre Channel, iSCSI, and FCoE

       Understanding iSNS, data centre bridging, and MPIO

       Configuring sharing in Windows Server 2016


       Module 4: Implementing Storage Spaces and Data Deduplication

       This module explains how to implement and manage Storage Spaces. This module also explains how to implement Data Deduplication.

       Lessons

       Implementing Storage Spaces

       Managing Storage Spaces

       Implementing Data Deduplication


       Module 5: Installing and configuring Hyper-V and virtual machines

       This module provides an overview of Hyper-V. This module also explains how to configure, manage, and install Hyper-V.

       Lessons

       Overview of Hyper-V

       Installing Hyper-V

       Configuring storage on Hyper-V host servers

       Configuring networking on Hyper-V host servers

       Configuring Hyper-V virtual machines

       Managing Hyper-V virtual machines


       Module 6: Deploying and managing Windows Server and Hyper-V containers

       This module provides and overview of containers in Windows Server 2016. It also explains how to deploy, install, configure, and manage containers in Windows Server 2016.

       Lessons

       Overview of containers in Windows Server 2016

       Deploying Windows Server and Hyper-V containers

       Installing, configuring, and managing containers


       Module 7: Overview of high availability and disaster recovery

       This module provides an overview of high availability, business continuity, and disaster recovery. It further explains how to plan high availability and disaster recovery solutions. Additionally, in this module you will know how to back up and restore the Windows Server 2016 operating system and data by using Windows Server Backup. Finally, you will learn about Windows Server 2016 high availability with failover clustering.

       Lessons

       Defining levels of availability

       Planning high availability and disaster recovery solutions with Hyper-V virtual machines

       Backing up and restoring the Windows Server 2016 operating system and data by using Windows Server B

       High availability with failover clustering in Windows Server 2016


       Module 8: Implementing and managing failover clustering

       This module explains how to plan, create, configure, maintain, and troubleshoot a failover cluster. This module also explains how to implement site high availability with stretch clustering.

       Lessons

       Planning a failover cluster

       Creating and configuring a new failover cluster

       Maintaining a failover cluster

       Troubleshooting a failover cluster

       Implementing site high availability with stretch clustering


       Module 9: Implementing failover clustering for Hyper-V virtual machines

       This module describes integrating Hyper-V virtual machines in a clustered environment. It also explains how to implement and maintain Hyper-V virtual machines on failover clusters. Additionally, this module also explains how to configure network health protection.

       Lessons

       Overview of integrating Hyper-V in Windows Server 2016 with failover clustering

       Implementing and maintaining Hyper-V virtual machines on failover clusters

       Key features for virtual machines in a clustered environment


       Module 10: Implementing Network Load Balancing

       This module provides an overview of NLB clusters. It also explains how to plan and configure an NLB cluster implementation.

       Lessons

       Overview of NLB clusters

       Configuring an NLB cluster

       Planning an NLB implementation


       Module 11: Creating and managing deployment images

       This module provides an introduction to deployment images. It also explains how to create and manage deployment images by using the Microsoft Deployment Toolkit (MDT). Additionally, it explains how to evaluate an organization’s requirements for server virtualization.

       Lessons

       Introduction to deployment images

       Creating and managing deployment images by using MDT

       Virtual machine environments for different workloads


       Module 12: Managing, monitoring, and maintaining virtual machine installations

       This module provides an overview on WSUS and explains the deployment options. It explains how to update management process with WSUS and also how to use Performance Monitor. Additionally, this module also provides an overview of PowerShell Desired State Configuration (DSC) and Windows Server 2016 monitoring tools. Finally, this module describes how to use Performance Monitor and monitor Event Logs.

       Lessons

       WSUS overview and deployment options

       Update management process with WSUS

       Overview of PowerShell DSC

       Overview of Windows Server 2016 monitoring tools

       Using Performance Monitor

       Monitoring Event Logs


       Официален Cisco курс - Курсът е съгласно програмата на Cisco Systems и основната му цел е подготовка за сертифициране за CCNA Routing and Switching, както и за повишаване на професионалните умения и квалификация.

       Формат на курса: Онлайн, провежда се в реално време от сертифициран инструктор във виртуална класна стая.

       Език на курса: български (английски е наличен като опция).

       Метериали: в електронен формат, включени в цената.

       Пакет от услуги включени към курса:

       • онлайн обучение
       • сертификат за завършен курс
       • достъп до виртуален лаб
       • книги и учебни материали
       • достъп до примерни онлайн тестове
       • видео библиотека към курса - достъп до видео записи на сесиите към курса

       Курсът е подходящ за: начинаещи в мрежовите технологии или мрежовата администрация; желаещи да се сертифицират за CCNA Routing and Switching; желаещи да научат мрежови технологии базирани на Cisco Systems продуки и устройства и да повишат професионалната си квалификация.

       Интерактивен формат: участниците имат възможност да участват в дискусии, да задават въпроси, двупосочна връзка с интруктора в реално време, чрез виртуалната класна стая. Онлайн формата се провежда в реално време по график, участниците са свързани наживо, за разлика от видео курсовете при онлайн формата не се презентира видео запис.

       График: изберете удобен за вас график от падащото меню.  Курсът се провежда в удобно и съобразено с участниците време.

       Лабораторна среда: всеки курсист разполага със собствена лаб среда, където се провеждат упражненията, част от курса.

       Примерни тестове: позволяват да проверите подготовката си за  сертификационен изпит с примерни въпроси.

       Продължителност на курса: 40 уч.ч. онлайн обучение (теория и практика).

       Видео библиотека: Можете да преглеждате отново  и по всяко време записите на всички сесии към курса. 

       Сертификат: всички участници получават сертификат за завършен курс.

       При отказ от достъп до лаб среда се предоставя отстъпка.

       Метод на плащане: PayPal, банков превод, наложен платеж, брой.

       Ако желаете издаване на фактура, оставете коментар към заявката с необходимата информация.


       Дати на провеждане: съгласно календар обучения и обявени събития на нашата Facebook страница.

       След създаване на заявка за участие ще се свържем с Вас за потвърждаване на датите.

       Ако имате въпроси можете да се свържете с нас, чрез меню контакти.


       Предпоставки

       • Преди да вземат участие в ICND1, участниците трябва да разполагат с:
       • Начална компютърна грамотност и умения за работа в Интернет
       • Основни умения свързани с компютърните операционни системи
       • Основни познания за IP адресите


       Описание на курса

       Настоящият курс ще предостави на студентите познания по QoS (Качество на услугите), виртуализация и облачни услуги, мрежова програмируемост свързана с WAN, access и core сегментите на мрежата.Ще предостави основно разбиране на мрежовите слоеве 1-3, които са отговорни за ядрото на routing и switching както и други напреднали технологии. Добавени са няколко нови теми, като, разирането на работата на защитните стени (firewalls), безжични контролери (wireless controllers) и точките за достъпп (access points), както и допълнителни теми фокусирани върху IPv6 и основите на мрежовата сигурност. Конфигурационните команди са представени, чре примери и практически примерни задачи в лабораторните упражнения. За курса е изграден изцяло нов пълноценен лаб, чрез виртуална IOS среда с гъвкави топологии, които приповтарят теоретичните концепции с практически упражнения, тясно обвързани с всеки отделен урок на курса. След завършване на настоящия курс, обучаемите ще могат да прилагат следните умения:

       • Описват мрежовите основи и изграждат малка локална мрежа
       • Осъществяват мрежова свързаност с интернет
       • Управляват сигурността на мрежовите устройства
       • Надграждат малки и средно големи мрежи с WAN свързаност
       • Описват основите на IPv6


       Съдържание на курса

       Module 1: Изграждане на малка мрежа

       Module 2: Изграждане на Internet свързаност

       Module 3: Практически модул с задача

       Module 4: Изграждане на средна по големина мрежа

       Module 5: Управление на мрежови устройства и сигурност

       Module 6: Практически модул с задача

       Module 7: Въведение в IPv6       Video Training Microsoft 70-743 Upgrading your skills to Windows Server 2016

       Формат на курса: електронен формат, дигитална видео библиотека
       Език на курса: български (английски е наличен като опция)
       Метериали: в електронен формат, включени в цената
       Лабораторна среда: не е включена в курса.
       цената включва 20 уч.ч. онлайн обучение (теория).
       Sign-Up
       Метод на плащане: PayPal, банков превод, наложен платеж, брой.
       Заявка за издаване на фактура се приема към момента на записването на съответния курс.
       Фактура се издава в рамките на 7 дни от потвърждаване на плащането.
       За повече информация използвайте формата за контакт.
       Дати на провеждане: моля използвайте календара в основният ни сайт.
       Ще се свържем с Вас за потвърждаване на датите.

       След завършване на курса студентите ще могат да:
       Подготовка и инсталиране на Nano сървър, инсталация Server Core, и планират сървъра ъпгрейд и миграция стратегия.
       Опишете различните възможности за съхранение, включително маса формати преградни, основни и динамични дискове, файлови системи, виртуални твърди дискове, както и диск хардуер, и да обясни как да се управлява дискове и обеми.
       Опишете решения за съхранение на данни, и изберете подходящото решение за дадена ситуация.
       Прилагане и управление на складови помещения и Data Deduplication.
       Инсталиране и конфигуриране на Microsoft Hyper-V.
       Внедряване, конфигуриране и управление на Windows и Hyper-V контейнери.
       Опишете висока надеждност и възстановяване след бедствие технологии в Windows Server 2016.
       Планиране, създаване и управление на срив клъстер.
       Прилагане срив групиране за Hyper-V виртуални машини.
       Конфигуриране на Network Load Balancing (НЛБ) клъстер, и Плана за изпълнение на НЛБ.
       Създаване и управление на разполагане на изображения.
       Управление, наблюдение и поддържане на виртуална машина инсталации.

       Съдържание на курса
       Модул 1: Инсталиране, модернизация и мигриране на сървъри и работни натоварвания
       Този модул обяснява как да се подготви и да инсталирате Nano сървър и Server Core. Този модул обяснява как да се осъвремени и мигрира сървърни роли и натоварвания. И накрая, този модул обяснява как да се избере модел активиране на базата на вашите екологични характеристики.
       Уроци
       Въвеждане на Windows Server 2016
       Подготовка и инсталиране Nano сървър и Server Core
       Подготовка за ъпгрейди и миграции
       Мигриращите сървърни роли и натоварвания
       модели за активиране сървър за Windows
       Lab: Инсталиране и конфигуриране на Nano Сървър
       Изпълнителна Nano Сървър
       Завършване на пост-монтажни дейности на Nano сървър
       Извършване на дистанционното управление
       След завършване на този модул, учениците ще могат да:
       Изберете най-подходящата версия на операционната система Windows Server, и описват опциите за инсталиране и новите функции на Windows Server 2016.
       Подготовка и инсталиране на Nano сървър и Server Core.
       Помислете дали ъпгрейд или миграция е най-добрият подход, и да използвате инструменти, за да помогне да се определи ъпгрейд или миграция годност.
       Мигриране на сървърни роли и натоварвания в рамките на домейн и в различни домейни или гори.
       Изберете модел за активиране на базата на вашите екологични характеристики.
       Модул 2: Конфигуриране на местно съхранение
       Този модул обяснява как да се управлява дискове и обеми в Windows Server 2016.
       Уроци
       Управление на дискове в Windows Server 2016
       Управление на обеми в Windows Server 2016
       Lab: Управление на дискове и обеми в Windows Server 2016
       Създаване и управление на виртуални твърди дискове, като използвате Windows PowerShell
       Преобразуване на виртуални твърди дискове от .vhd да .vhdx
       Оразмеряване обем
       След завършване на този модул, учениците ще могат да:
       Управление на дискове в Windows Server 2016.
       Управление на обеми в Windows Server 2016.
       Модул 3: Прилагане на решения за съхранение на данни
       Този модул описва директно за съхранение на данни (DAS), мрежа-Attached Storage (NAS), и мрежи за съхранение (SANs). Той също така помага да се разбере Microsoft Internet съхранение на услугата за имена (iSNS) сървър, център за данни мостове, и Multipath I / O (MPIO). Освен това, този модул също сравнява Fibre Channel, Internet Small Computer Interface System (ISCSI), и Fibre Channel Over Ethernet (FCoE), и описва как да конфигурирате споделянето в Windows Server 2016.
       Уроци
       Преглед на пряк-за съхранение на данни, мрежово съхранение на данни, както и мрежи за съхранение
       Сравнявайки Fibre Channel, ISCSI, и FCoE
       Разбиране iSNS, център за данни мостове и MPIO
       Конфигуриране на споделяне в Windows Server 2016
       Lab: Планиране и конфигуриране на технологии и компоненти за съхранение
       Планиране на изискванията за съхранение
       Конфигуриране на ISCSI съхранение
       Конфигуриране и управление на инфраструктурата на акция
       След завършване на този модул, учениците ще могат да:
       Опишете DAS, NAS и SAN мрежи, и сценариите за ползване за всяка топология.
       Сравнете Fibre Channel, FCoE, с цел ISCSI и initiator.Describe iSNS, MPIO, център за данни мостове, и Windows Storage Server 2016 (две версии-Workgroup и Standard).
       Конфигуриране на сървър за съобщения блок (SMB) и мрежова файлова система (NFS) акции с помощта Server Manager и Windows PowerShell.

       Модул 4: Прилагане на складови помещения и Data Deduplication
       Този модул обяснява как да се прилага и управлява складови помещения. Този модул обяснява как да се прилагат данни Deduplication.
       Уроци
       Spaces изпълнение съхранение
       Управление на складови помещения
       Изпълнителна Данните Deduplication
       Lab: Spaces изпълнение съхранение
       Създаване на пространство за съхранение
       Активиране и конфигуриране на нивата за съхранение
       Lab: Прилагане Data Deduplication
       Инсталиране на данни Deduplication
       Конфигуриране на данни Deduplication
       След завършване на този модул, учениците ще могат да:
       Прилагане на складови помещения, като решение за съхранение на данни.
       Управление на складови помещения с помощта Server Manager и Windows PowerShell.
       Прилагане Data Deduplication.
       Модул 5: Инсталиране и конфигуриране на Hyper-V и виртуални машини
       Този модул осигурява преглед на Hyper-V. Този модул обяснява как да конфигурирате, управлявате и инсталиране на Hyper-V.
       Уроци
       Преглед на Hyper-V
       Инсталиране на Hyper-V
       Конфигуриране на съхранение на Hyper-V хост сървъри
       Конфигуриране на мрежи на Hyper-V хост сървъри
       Конфигуриране на Hyper-V виртуални машини
       Управление на Hyper-V виртуални машини
       Lab: Инсталиране и конфигуриране на Hyper-V
       Инсталиране на ролята на Hyper-V сървър
       Конфигуриране на Hyper-V настройки
       Създаване и конфигуриране на виртуална машина
       Управление на виртуална машина с помощта на PowerShell Direct
       След завършване на този модул, учениците ще могат да:
       Опишете Hyper-V и виртуализация.
       Подгответе се за инсталиране на Hyper-V ролята на.
       Конфигуриране на съхранение на Hyper-V хост сървъри.
       Конфигуриране на мрежови на Hyper-V хост сървъри.
       Конфигуриране на Hyper-V виртуални машини.
       Преместете виртуални машини от един хост на друг хост, използвайки PowerShell Direct за управление на виртуална машина, и управлява различни виртуални настройки на устройството.

       Модул 6: Внедряването и използването на Windows Server и Hyper-V контейнери
       Този модул осигурява и преглед на контейнери в Windows Server 2016. Той също така обяснява как да се разположи, инсталиране, конфигуриране и управление на контейнери в Windows Server 2016.
       Уроци
       Преглед на контейнери в Windows Server 2016
       Внедряването на Windows Server и Hyper-V контейнери
       Инсталиране, конфигуриране и управление на контейнери
       Lab: инсталиране и конфигуриране на контейнери
       Инсталиране и конфигуриране на контейнери Windows Server, като използвате Windows PowerShell
       Инсталиране и конфигуриране на контейнери Windows Server с помощта Docker
       След завършване на този модул, учениците ще могат да:
       Обяснете целта на Windows Server и Hyper-V контейнери.
       Внедряване и управление на Windows Server и Hyper-V контейнери.
       Инсталиране, конфигуриране и управление на контейнери.
       Модул 7: Преглед на висока надеждност и възстановяване след бедствие
       Този модул осигурява преглед на висока надеждност, непрекъснатост на бизнеса, и за възстановяване след бедствие. Освен това той обяснява как да се планира висока надеждност и решения за възстановяване след бедствие. Освен това, в този модул вие ще знаете как да направите резервно копие и възстановяване на Сървър 2016 операционната система и данните Windows с помощта на Windows Server Backup. И накрая, ще научите за Windows Server 2016 с висока наличност с срив групиране.
       Уроци
       Дефиниране на нива на достъпност
       Планиране на висока надеждност и възстановяване след бедствие решения с Hyper-V виртуални машини
       Архивиране и възстановяване на Сървър 2016 операционната система и данните Windows с помощта на Windows Server B
       Висока достъпност с срив групиране в Windows Server 2016
       Lab: планиране и прилагане на висока надеждност и възстановяване след бедствие разтвор
       Определяне на подходящо висока надеждност и възстановяване след бедствие разтвор
       Прилагане на миграцията съхранение
       Изпълнение на Hyper-V Replica
       След завършване на този модул, учениците ще могат да:
       Опишете висока надеждност, непрекъснатост на бизнеса, и за възстановяване след бедствие.
       План за висока надеждност и възстановяване след бедствие решения с Hyper-V виртуални машини.
       Архивиране и възстановяване на Hyper-V домакини, виртуални машини, Active Directory Domain Services (AD DS), и на файлове и уеб сървъри, като използвате Windows Server Backup.
       Опишете Windows Server 2016 с висока наличност с срив групиране.
       Модул 8: Прилагане и управление на срив групиране
       Този модул обяснява как да се планира, да създавате, конфигуриране, поддръжка и отстраняване на неизправности на срив клъстер. Този модул обяснява как да се прилагат сайт висока наличност с разтягане на клъстери.
       Уроци
       Планиране на срив на клъстерите
       Създаване и конфигуриране на нов срив на клъстерите
       Поддържането на срив на клъстерите
       Отстраняване на срив на клъстерите
       Изпълнение сайт висока наличност с разтягане на клъстери
       Lab: Прилагане на срив на клъстерите
       Създаване на срив на клъстерите
       Проверка на кворума настройки и добавяне на възел
       Lab: Управление на срив на клъстерите
       Evicting възел и проверка на кворума настройки
       Промяна на кворум от Disk свидетел File Share Witness, и определяне на гласуване възел
       Добавяне и премахване на дискове от клъстера
       След завършване на този модул, учениците ще могат да:
       Опишете изискванията и съображения инфраструктура за преодоляване на срив клъстер.
       Създаване и конфигуриране на нов срив клъстер.
       Монитор и поддържане срив клъстери.
       Отстраняване на срив клъстери чрез използване на различни инструменти като Performance Monitor, Event Viewer, и Windows PowerShell.
       Конфигуриране и прилагане на участък клъстер.
       Модул 9: Изпълнение срив групиране за Hyper-V виртуални машини
       Този модул описва интегрирането на Hyper-V виртуални машини в среда с клъстери. Той също така обяснява как да се внедри и поддържа Hyper-V виртуални машини върху срив клъстери. Освен това, този модул обяснява как да конфигурирате здравна защита на мрежата.
       Уроци
       Преглед на интегриране на Hyper-V в Windows Server 2016 с срив групиране
       Внедряване и поддържане на Hyper-V виртуални машини върху срив клъстери
       Основни характеристики за виртуални машини в среда с клъстери
       Lab: Прилагане срив групиране с Hyper-V
       Конфигуриране на срив клъстер за Hyper-V
       Конфигуриране на високо достъпна виртуална машина
       След завършване на този модул, учениците ще могат да:
       Обяснете на интеграцията на Hyper-V в Windows Server 2016 с срив групиране.
       Осъществяване и поддържане на Hyper-V виртуални машини върху срив клъстери.
       Опишете и конфигуриране на здравна защита на мрежата.
       Модул 10: Прилагане на мрежа за балансиране на натоварването
       Този модул осигурява преглед на Нова Люблянска Банка клъстери. Той също така обяснява как да се планира и да конфигурира изпълнение на клъстер NLB.
       Уроци
       Преглед на Нова Люблянска Банка клъстери
       Конфигуриране на НЛБ клъстер
       Планиране на изпълнението NLB
       Lab: Прилагане на НЛБ клъстер
       Въвеждането на НЛБ клъстер
       Конфигуриране и управление на НЛБ клъстера
       Валидиране висока наличност на клъстера NLB
       След завършване на този модул, учениците ще могат да:
       Опишете NLB и как тя работи.
       Конфигуриране на НЛБ клъстер.
       Опишете съображения за прилагане на НЛБ.
       Модул 11: Създаване и управление на изображения за разполагане
       Този модул предвижда въвеждане в снимки разполагане. Той също така обяснява как да създавате и управлявате разполагане на изображения с помощта на инструментариума на Microsoft Deployment (MDT). Освен това, той обяснява как да се оценят изискванията на организацията за виртуализация на сървърите.
       Уроци
       Въведение в изображения за разполагане
       Създаване и управление на изображения за разполагане с помощта MDT
       Виртуалната машина среда за различни натоварвания
       Lab: Използване MDT за разполагане на Windows Server 2016
       Инсталиране и конфигуриране на MDT
       Създаване и внедряване на изображение
       След завършване на този модул, учениците ще могат да:
       Обяснете целите на разполагане на изображения и инструментите, които се използват, за да разгърне и да ги поддържа.
       Прилагане и управление на разполагане на изображения с помощта на MDT.
       Оценят изискванията на тяхната организация за виртуализация на сървърите.
       Модул 12: Управление, мониторинг и поддържане на виртуална машина инсталации
       Този модул осигурява преглед на WSUS и обяснява опциите за разполагане. Тя обяснява как да се актуализира процес на управление с WSUS а също и как да се използва за следене на ефективността. Освен това, този модул също осигурява преглед на PowerShell желаното състояние Configuration (DSC) и сървър 2016 инструменти за наблюдение на Windows. И накрая, този модул се описва как да се използва за следене на ефективността и мониторинг на регистри на събития.
       Уроци
       Преглед WSUS и разгъване на опции
       процес на управление на обновяване с WSUS
       Преглед на PowerShell DSC
       Преглед на Windows Server 2016 инструменти за мониторинг
       Използването следене на ефективността
       Мониторинг на регистрите на събития
       Lab: Прилагане на WSUS и внедряването на актуализации
       изпълнение WSUS
       Конфигуриране на настройки за обновяване
       Приемане и разгръщане на актуализация чрез използване на WSUS
       Lab: Мониторинг и отстраняване на неизправности на Windows Server 2016
       Създаване на основния капацитет
       Идентифициране на източника на проблема с производителността
       Преглед и конфигуриране на централизирани регистри на събития
       След завършване на този модул, учениците ще могат да:
       Опишете целите на Windows Server Update Services (WSUS) и на изискванията за прилагане на WSUS.
       Управление на процеса на актуализация с WSUS.
       Опишете целите и ползите от PowerShell DSC.
       Опишете достъпно инструментите за контрол в Windows Server 2016.
       Опишете как да се използва за следене на ефективността.
       Опишете как да управлявате записите на събитията.