Видео Курс Microsoft 70-740 Installing Windows Server 2016

IT-Training гарантира 100% удовлетворение от курса.  За повече информация прегледайте политиката ни за 100% удовлетворение.

Формат на курса: електронен формат, дигитална видео библиотека

Език на курса: български (английски е наличен като опция)

Метериали: видео курс

Лабораторна среда: не е включена в курса.

цената включва 20 уч.ч. видео записано обучение.

Допълнителна информация за съдържанието на курса можете на откриете на нашият сайт - http://www.it-training.pro


След потвърждаване на плащането, в рамките на 48 часа ще Ви изпратим достъп до видео библиотеката. Достъпът е неограничен за Вас от всичките Ви устройства. 


Умения след видео курса:

Prepare and install Nano Server, a Server Core installation, and plan a server upgrade and migration strategy.

Describe the various storage options, including partition table formats, basic and dynamic disks, file systems, virtual hard disks, and drive hardware, and explain how to manage disks and volumes.

Describe enterprise storage solutions, and select the appropriate solution for a given situation.

Implement and manage Storage Spaces and Data Deduplication.

Install and configure Microsoft Hyper-V.

Deploy, configure, and manage Windows and Hyper-V containers.

Describe the high availability and disaster recovery technologies in Windows Server 2016.

Plan, create, and manage a failover cluster.

Implement failover clustering for Hyper-V virtual machines.

Configure a Network Load Balancing (NLB) cluster, and plan for an NLB implementation.

Create and manage deployment images.

Manage, monitor, and maintain virtual machine installations.


Съдържание на курса

Module 1: Installing, upgrading, and migrating servers and workloads

This module explains how to prepare and install Nano Server and Server Core. This module also explains how to upgrade and migrate server roles and workloads. Finally, this module explains how to choose an activation model based on your environment characteristics.

Lessons

Introducing Windows Server 2016

Preparing and installing Nano Server and Server Core

Preparing for upgrades and migrations

Migrating server roles and workloads

Windows Server activation models


Module 2: Configuring local storage

This module explains how to manage disks and volumes in Windows Server 2016.

Lessons

Managing disks in Windows Server 2016

Managing volumes in Windows Server 2016


Module 3: Implementing enterprise storage solutions

This module describes the direct-attached storage (DAS), network-attached storage (NAS), and storage area networks (SANs). It also helps you understand Microsoft Internet Storage Name Service (iSNS) Server, data center bridging, and Multipath I/O (MPIO). Additionally, this module also compares Fibre Channel, Internet Small Computer System Interface (iSCSI), and Fibre Channel Over Ethernet (FCoE), and describes how to configure sharing in Windows Server 2016.

Lessons

Overview of direct-attached storage, network-attached storage, and storage area networks

Comparing Fibre Channel, iSCSI, and FCoE

Understanding iSNS, data centre bridging, and MPIO

Configuring sharing in Windows Server 2016


Module 4: Implementing Storage Spaces and Data Deduplication

This module explains how to implement and manage Storage Spaces. This module also explains how to implement Data Deduplication.

Lessons

Implementing Storage Spaces

Managing Storage Spaces

Implementing Data Deduplication


Module 5: Installing and configuring Hyper-V and virtual machines

This module provides an overview of Hyper-V. This module also explains how to configure, manage, and install Hyper-V.

Lessons

Overview of Hyper-V

Installing Hyper-V

Configuring storage on Hyper-V host servers

Configuring networking on Hyper-V host servers

Configuring Hyper-V virtual machines

Managing Hyper-V virtual machines


Module 6: Deploying and managing Windows Server and Hyper-V containers

This module provides and overview of containers in Windows Server 2016. It also explains how to deploy, install, configure, and manage containers in Windows Server 2016.

Lessons

Overview of containers in Windows Server 2016

Deploying Windows Server and Hyper-V containers

Installing, configuring, and managing containers


Module 7: Overview of high availability and disaster recovery

This module provides an overview of high availability, business continuity, and disaster recovery. It further explains how to plan high availability and disaster recovery solutions. Additionally, in this module you will know how to back up and restore the Windows Server 2016 operating system and data by using Windows Server Backup. Finally, you will learn about Windows Server 2016 high availability with failover clustering.

Lessons

Defining levels of availability

Planning high availability and disaster recovery solutions with Hyper-V virtual machines

Backing up and restoring the Windows Server 2016 operating system and data by using Windows Server B

High availability with failover clustering in Windows Server 2016


Module 8: Implementing and managing failover clustering

This module explains how to plan, create, configure, maintain, and troubleshoot a failover cluster. This module also explains how to implement site high availability with stretch clustering.

Lessons

Planning a failover cluster

Creating and configuring a new failover cluster

Maintaining a failover cluster

Troubleshooting a failover cluster

Implementing site high availability with stretch clustering


Module 9: Implementing failover clustering for Hyper-V virtual machines

This module describes integrating Hyper-V virtual machines in a clustered environment. It also explains how to implement and maintain Hyper-V virtual machines on failover clusters. Additionally, this module also explains how to configure network health protection.

Lessons

Overview of integrating Hyper-V in Windows Server 2016 with failover clustering

Implementing and maintaining Hyper-V virtual machines on failover clusters

Key features for virtual machines in a clustered environment


Module 10: Implementing Network Load Balancing

This module provides an overview of NLB clusters. It also explains how to plan and configure an NLB cluster implementation.

Lessons

Overview of NLB clusters

Configuring an NLB cluster

Planning an NLB implementation


Module 11: Creating and managing deployment images

This module provides an introduction to deployment images. It also explains how to create and manage deployment images by using the Microsoft Deployment Toolkit (MDT). Additionally, it explains how to evaluate an organization’s requirements for server virtualization.

Lessons

Introduction to deployment images

Creating and managing deployment images by using MDT

Virtual machine environments for different workloads


Module 12: Managing, monitoring, and maintaining virtual machine installations

This module provides an overview on WSUS and explains the deployment options. It explains how to update management process with WSUS and also how to use Performance Monitor. Additionally, this module also provides an overview of PowerShell Desired State Configuration (DSC) and Windows Server 2016 monitoring tools. Finally, this module describes how to use Performance Monitor and monitor Event Logs.

Lessons

WSUS overview and deployment options

Update management process with WSUS

Overview of PowerShell DSC

Overview of Windows Server 2016 monitoring tools

Using Performance Monitor

Monitoring Event Logs